มัลติมีเดียฝึกมายากลเบื้องต้น

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

ซื่อซอพท์แวร์ Magic Ocean โดย Ocean เป็นผู้ผลิต สามารถใช้กับเครื่องพีซี และเครื่องแมค โดย Ocean ได้ผลิตเป็นชุดซอพท์แวร์สำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก สำหรับมัลติมีเดียสำหรับฝึกมายากลขั้นต้นนี้ ใช้ได้กับระบบวินโดว์ สำหรับวินโดว์เอ็กพี ให้เปิดไฟล์ของแผ่นแล้วไปที่ โฟนเดอร์ cpxtrx แล้วคลิกที่ไฟล์ go_trix.exe แล้วจะมีมายากลแต่ละชนิดให้เข้าไปฝึก นำเสนอแต่ละขั้นตอนด้วยวิดีโอ ที่สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจ  โดยให้ดูการแสดงก่อนแล้วจึง นำเสนอการเฉลย เคล็ดลับ ผู้สนใจสามารถนำไปฝึกทำตามได้

ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทดสอบด้วยตนเอง

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

อีเลินนิ่งสำหรับประชาชน ได้รวบรวมแบบทดสอบภาษาอังกฤษจำนวน 20 ชุดๆละ 50 ข้อพร้อมเฉลยเมื่อทำเสร็จ มีจำนวนข้อสอบนับ 1000 ข้อให้ไว้สำหรับผู้สนใจเข้าไปทดสอบทำแบบทดสอบดู

ก่อนอื่นผู้ที่จะทดสอบต้องเข้าสู่ระบบโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก ที่เว็บไซต์ www.nstlearning.com คลิกที่สมัครสมาชิกแล้วใช้เลขรหัสบัตรประชาชน 13 หลักติดต่อกันแล้วกำหนดรหัสผ่านหรือ password เอาเองใส่สถานทีอีเมลล์ และชื่อ วันเดือนปีเกิดแล้วบันทึกถ้าโปรแกรมรายงานว่ารับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ทดลองออกมาเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ www.nstlearning.com แล้วสำรวจรายวิชาดู จะพบรายวิชา ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คลิกเลือกรายวิชาแล้วเข้าสู่รายวิชา แล้วคลิกลงทะเบียนที่ทางขวาของป้ายชื่อรายวิชา และโปรแกรมกำหนดให้คลิกลงทะเบียนอีกครั้งเป็นการยืนยัน แล้วจะเข้าสู่หน้าเนื้อหารายวิชา ซึ่งไม่ได้ใส่อะไรไว้ ให้เลือหาไอคอนที่เขียนว่าทดสอบและสำรวจ คลิกแล้วจะปรากฏข้อสอบให้ทำได้ทันที 20 ชุด ทดลองเข้าไปทำดูนะครับ

ซอพท์แวร์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »
 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นั้นต้องอาศัยซอพท์แวร์ที่จัดทำขึ้นมาอย่างดีสำหรับเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เพียงแต่รู้เทคนิควิธีใช้ โดยทั่วไปซอพท์แวร์ได้จัดเตรียมส่วนที่ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานไว้แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอพท์แวร์ที่จัดทำโดยบริษัทแฟร์ไชด์ชื่อ โรเซตต้า สโตน (Rosetta Stone) เป็นซอพท์แวร์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ดีมากที่สุดชุดหนึ่ง ซึ่งได้ผลิตออกมาสำหรับเรียนรู้เกือบทุกภาษาที่นิยมใช้กันในโลกนี้รวมทั้งภาษาไทย และมหาวิทยาลัยของเราก็ได้ชื้อซอพท์แวร์ชุดนี้มาใช้นานแล้ว ลองติดต่อยืมมาใช้ได้นะครับ เช่นมีภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และ   อินโดนีเซีย

รุ่นหรือเวอร์ชั่นที่มหาวิทยาลัยมีอยู่คือThe RosettaStone 2.0.1.8A ประกอบด้วยแผ่นซีดีรอมสำหรับติดตั้งเป็นกรอบหรือทางวิ่งในการเรียนรู้ภาษาได้ทุกภาษาเมื่อติดตั้งแล้วก็เพียงแต่ใส่แผ่นซอพท์แวร์ภาษาที่จะเรียนรู้ลงไปในซีดีรอม จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ใส่แผ่นภาษาอังกฤษ จะเรียนรู้ภาษาจีนก็ใส่แผ่นภาษาจีน โดยทั่วไปในแต่ละภาษาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ1 เป็นขั้นพื้นฐาน ระดับ2 เป็นขั้นกลาง ระดับ3 เป็นขั้นก้าวหน้า ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้

ในแต่ละระดับนั้นสามารถฝึกทักษะทางภาษาได้ทั้ง 4 ทักษะคือการอ่าน การฟัง การพูดและ การเขียน หลักการนำเสนอในการเรียนรู้ของภาษาจะใช้วิธีการธรรมชาติแบบ Wholelanguage มากกว่าที่จะสอนให้ท่องจำคำศัพท์และไวยากรณ์  แต่จะใช้วิธีการที่กำหนดบทเรียนให้ผู้เรียนใช้ภาพเป็นสื่อในการเข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษรวมทั้งการสนทนา

ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยหน่วย (unit) การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยบทเรียน (lesson) แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยแบบฝึกหัด (exercise) เช่นในระดับ 1 (level1) ของภาษาอังกฤษจะประกอบด้วย 8 หน่วย แต่ละหน่วยจะมีบทเรียนไม่น้อยกว่า 10 บทเรียนแต่ละบทเรียนมีแบบแบบฝึกหัดตั้งแต่ 1-4 แบบฝึกหัด และทุกบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกได้ทั้ง 4 ทักษะ การทำแบบฝึกหัดในแต่ละทักษะจะมีคะแนนบอกให้ทราบว่าได้คะแนนร้อยละเท่าใด สำหรับทักษะการพูดจะมีให้ฝึกทุกบทเรียน และจะมีเข็มมีเตอร์คล้ายมีเตอร์หน้าปัดรถยนต์ ที่แถบทางซ้ายสีแดง ตอนกลางสีเหลือง และทางขวาสีเขียว หลังจากผู้เรียนพูดตามเสียงที่ได้ยินถ้าเข็มชี้ที่แถบสีแดงแสดงว่ายังพูดไม่เหมือน เข็มชี้ที่แถบสีเหลืองแสดงว่าพูดเหมือนปานกลาง เข็มชี้ที่แถบสีเขียวแสดงว่าพูดเหมือนมากถ้าพูดกับชาวต่างประเทศเขาคงฟังรู้เรื่องแน่

สำหรับการฝึกทักษะการเขียนจะมีสองลักษณะคือ ให้เขียนตาคำบอกคือจากเสียงที่ได้ยิน และภาพที่เห็น กับอีกแบบหนึ่งจากเสียงที่ได้ยินและ คำภาษาอังกฤษและเครื่องหมายวรรคตอนสามารถลากมาจัดเรียงเป็นประโยคในช่องที่กำหนดให้เขียน โดยมีปุ่มตรวจสอบว่าที่เขียนหรือพิมพ์ไว้ถูกหรือไม่ และมีปุ่มสำหรับตั้งว่าแบบง่ายที่ไม่เข้มงวดเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน และตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ หรือจะกำหนดให้ถูกต้องทุกอย่างก็ได้

ลักษณะที่ดีอีกอย่างของซอพท์แวร์ชุดนี้คือมีแบบทดสอบให้ผู้เรียนด้วยว่าเรียนรู้เข้าใจเพียงใด สามารถตั้งเวลาในการเปลี่ยนข้อสอบ ตั้งหน่วงเวลาเสียงพูดให้ช้าเร็วขึ้น ปกติแล้วซอพท์แวร์ตั้งอัตราเสียงพูดตามปกติไว้ ในการรายงานผลถ้าผู้เรียนล็อกอินใส่ชื่อผู้ใช้ไว้ในส่วนการตั้งค่า (setting) เมื่อทดสอบแต่ละบทเรียนซอพท์แวร์จะบันทึกผลการทดสอบ เช่นทดสอบหน่วยใด บทเรียนใด ใช้เวลานานเท่าใด ชื่อผู้ทดสอบ สามารถเรียกดูคะแนน (view score)ได้

ภาพเคลื่อนไหวจากบล็อกเกอร์

มัลติมีเดีย_e_learning, ดิจิทัล No Comments »

/km/fly1.gif

 

ได้มาจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่ง ดูแปลกดี

 

ไฮเปอร์เท็กซ์ ไฮเปอร์มีเดีย

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »
การเติมคำว่า hyper นำหน้า text หรือ media จะทำให้เท็กซ์หรือข้อความ หรือสื่อ (ประกอบด้วยข้อความ เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว) มีความหมายพิเศษไปจากธรรมดา  โดยทั่วไปจะหมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลหรือสารสนเทศ (ลักษณะแบบมัลติมีเดีย)ที่มีความสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆ และสามารถที่จะเชื่อมโยงกลับมายังจุดข้อมูล (หรือข้อความ) เริ่มต้นได้ หรือที่จุดใดจุดหนึ่งระหว่างนั้น หรือวนกลับมาจุดเริ่มต้นหลังไปยังจุดสุดท้ายแล้ว

หลักการของไฮเปอร์เท็กซ์ เป็นฉนวนเริ่มแรกที่นำมาใช้ในอินเตอร์เนต ในการเชื่อมโยงข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน และต่อมาพัฒนาให้แสดงผลมัลติมีเดียได้ดังที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีเวิร์ลไวน์เว็บ (world wide web: www) และโดยทั่วไปในปัจจุบันข้อมูลหรือข้อสนเทศมักจะอยู่ในรูปของมัลติมีเดีย ประกอบด้วยเท็กซ์หรือข้อความ ภาพ ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง เสียง  ดังนั้นการเชื่อมโยงจึงเป็นแบบไฮเปอร์มีเดียมากกว่า แต่เนื่องจากนำคำว่าไฮเปอร์เท็กซ์มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้น บางครั้งเมื่อพูดถึงไฮเปอร์เท็กซ์ก็หมายถึงอย่างเดียวกับไฮเปอร์มีเดีย

 

การอ่านและนับสำหรับปฐมวัย

มัลติมีเดีย_e_learning 3 Comments »

เป็นซอพท์แวร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ในชุด Play & Learnสำหรับนักเรียนปฐมวัย จนถึงระดับประถม  โดยมีเกมส์ 101 เกาส์ให้เดิดได้เรียนรู้และนับ เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกสำหรับเด็ก ออกแบบกระตุ้นเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน

ผลประโยชน์ทางการศึกษาที่จะได้  คือการพัฒนาการรู้ทักษะการอ่าน และตัวรวมทั้งการออกเสียงอย่างง่าย Simple Phonics

  • ตัวเลขและรูปทรง Numbers and Shapes
  • การจำเสียงประเภทต่างๆ Sound Recognition
  • แบบฝึกหัดการจำ Memory Exercises

/km/14439.jpg

    เนื่องจากซอพท์แวร์นี้ออกแบบให้รันได้ในระบบปฏิบัติการตั้งแต่ วินโดว์ 95 วินโดว์ 98 และวิทนโดว์ XP การรันในวินโดว์ 95 และ 98 ไม่มีปัญหาใดๆ การรันในวินโดว์ XP จะมีปัญหาในการเล่นเกมส์เขาวงกต เพราะถ้าเข้าไปเล่นในส่วนนี้จะเกิดข้อผิดพลาดจะปิดโปรแกรมไปเลย

ติดต่อขอทดลองใช้ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ หมายเลขอ้างอิง 552

clifford Thinking Adventure

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

เป็นซอพท์แวร์มัลตีมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำหรับเด็กเพื่อเรียนรู้โลกในชีวิตประจำวัน โดยการใช้สุนัขคริปฟอร์ดเป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้คริปฟอร์ดเป็นสุขนัขที่ตัวโตมาก ด้วยความน่ารักของสุขนัข และนำเสนอโดเด็กผู้หญิ่งตัวเล็ก ซึ่งเสียงที่คมชัดทำให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษและได้รับความเพิลิดเพลินไปในขณะเดียวกัน
สนใจติดต่อทดลองใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขอ้างอิง 1257

มัลติมีเดียเรียนรู้เรื่องแมลง และการสืบพันธ์

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

มัลติมีเดียทางการศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องแมลง การสืบพันธ์ และ metamorphosis นำเสนอด้วย ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ มีเสียงคำบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข้อความบรรยาย พร้อมภาพประกอบที่จัดระบบไว้เป็นอย่างดี เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับแมลง และขณะเดียวกัน เรียนรู้เกี่ยวกับการฟังเสียงภาษาอังกฤษ จัดทำโดย AIMS multimedia ติดต่อทดลองใช้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ ห้องบริการสารสนเทศศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายเลขอ้างอิง 62

Mosby Medical Encyclopedia

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

เป็นมัลตีมีเดียสารานุกรมทางการแพทย์ ที่มีชื่อเสียง จัดเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษรและสามารถสืบค้น คำศัพท์หรือวลีทางการแพทย์ เมื่อรันโปรแกรมโดยคลิกที่ไอคอนทางลัดจะได้ดังนี้

/km/mosby.jpg

ซอพท์แวร์นี้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการ 95, 98 และ XP การนำเสนอ มีทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการอ่านออกเสียง เมื่อคลิก Start จากเมนูแรกแล้วจะได้หน้าจอดังนี้
/km/mosby2.jpg

มัลติมีเดีย พระอัฉริยภาพกษัตริย์ไทย

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

มัลติมีเดียนำเสนอ พระราชประวัติด้านพระกรณียกิจด้านต่างๆ นำเสนอในรุปของสไลด์โชว์ ที่สวยงาม หลังจากติดตั้ง รันโปรแกรมแล้วจะได้หน้าจอภาพดังนี

/km/thaimonard.jpg

มีดนตรีและคำบรรยายประกอบเลือก ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้

Flash 8

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

   flash คือ โปรแกรมสำหรับสร้างข้อความ ภาพ เสียง ที่เคลื่อนไหว และ โต้ตอบกับผู้ชมได้เป็นโปรแกรมของ บริษัท Macromedia ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก มีการนำมาใช้ในเว็บไซต์อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เกมส์ ภาพยนต์สั้น ๆการ์ตูน เพราะเมื่อสร้างงานด้วย Flash แล้วไฟล์จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักไม่เสียเวลาในการDownload นานเกินไป                                          

     flash เป็นโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้ในงาน Web Animation
และ บางครั้งมีการใช้ระบบ Inter-active คือมีการตอบสนอง เมื่อผู้ชมคลิกเมาส์ หรือ นำเมาส์มาแตะที่ภาพ

 

   flash 8 เป็นอีกโปรแกรมที่อยู่ในชุด Macromedia Studio 8 ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ตลอดจนถึงรองรับการทำงานข้ามระบบปฏิบัติการ หรืออุปกรณืต่างๆได้มากมาย ดังนั้น flash 8 จึงเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมตลอดมา อีกทั้งยังเน้นการทำงานกับภาพเวกเตอร์เป็นหลัก ไฟล์ที่ได้จึงมีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานบนอินเตอร์เน็ตหรือประยุกต์สร้างผลงานต่างๆได้ตามต้องการ

ทำภาพเคลื่อนไหวด้วยแฟลต

มัลติมีเดีย_e_learning 2 Comments »

มผทมกมปผผ

/km/11.gif

มัลติมีเดียประวัติของจักรวาล

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

มัลติมีเดียประวัติของจักรวาล (The history of  Universe) รันได้บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 95, 98 และ XP เมื่อรันโปรแกรมแล้วจะได้เมนูดังนี้

/km/hisofuniverse.jpg

ideas: เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน มโนทัศน์พื้นฐาน ความคิดเห็น
Brain Elastic: แนวคิดบริหารสมองให้ตื่นตัวในเรื่องที่สนใจ
Universe Timeline เรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลาตั้งแต่กำเนิดจักรวาล
Perception timeline เหตุการบุคคลที่เกิดขึ้น 4000ปีก่อนคริสตศักราชถึงปัจจุบัน

มัลติมีเดียประวัติของชีวิต

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

/km/history_of_life.jpg

มัลติมีเดียติดตั้งแล้วรันได้บนวินโดว์ 98 และ XP แล่งเป็นหัวข้อตามเมนูหลักดังภาพ  เริ่มจาก introduction ที่นำผู้ที่สนใจจากกำเนิดของชีวิต พัฒนาการทางสมอง (Brain elastic)  thinking เป็นกิจกรรมที่ให้คิด  life game เป็นเกมส์ง่าย ๆ เพื่อผ่อนคลายได้ความรู้  Time line ที่แสดงเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และชีวิตและธรณีวิทยา idea เป็นความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู้   และเกือบทุกเมนูมีคำบรรยายภาษาอังกฤษที่ชัดเจน ใช้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในตัว

 

multimedia review: SmartHeart

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

ซอพท์แวร์มัลติมีเดียนี้ เริ่มต้นจากความรู้พื้นฐานเรื่องหัวใจ และตามด้วยความรู้ในเชิงลึกของหัวใจ ง่ายต่อการเรียนรู้การทำงานภายในของหัวใจ  เสริมด้วยความรู้ด้านอาหาร และการออกกำลังกาย และข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้หัวใจแข็งแรง สมาร์ท จะได้เรียนรู้เรื่องต่อไปนี้
-เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ
-องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจ
-ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องวัดคลื่นหัวใจหรือ EGC
-ประเมินสุขภาพของหัวใจ
-เรียนรู้เพื่อปรับปรุงการทำงานของหัวใจ
-เข้าใจชนิดต่างๆ ของโรคของหัวใจ และการบำบัด

มีภาพเคลื่อนไหวประมาณ 60 เรื่องการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพง่ายต่อการใช้ (easy to use graphical interface)  ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยการคลิกเมาซ์  เมนูหลักของโปรแกรมเป็นดังนี้

menu.JPG

การรันโปรแกรม ไม่ได้เป็นออโตรัน คลิกที่ไฟล์ s_heart.exe ได้ทันที ในวินโดว์เอ็กซ์พี


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory