อันตรายจากปล๊าสติก

สิ่งแวดล้อม, เคมี No Comments »

ปลาสติกมีหลายชนิดมีส่วนผสมที่เป็นโทษกับมนุษย์ เช่นสารPlastiticlzers ที่ทำให้พลาสติกนุ่มก็เป็นโทษ ภาคพื้นยุโรปได้ประการห้ามใช้ปลาสติกที่มีสารเหล่านี้หลายปีมาแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นมีการใช้ถุงพลาสติกเยอะมาก จนไม่รู้ว่าชนิดไหนเป็นชนิดไหน จนไม่ค่อยแน่ใจว่ามีสารพิษตกค้างมากับอาหารบ้างหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาชนะปลาสติกในไมโครเวฟ จะมีสารปนเปื่อนของปลานติกออกมาและเป็นโทษอย่างมาก

เมื่อไม่กี่วันนี้มีคนเล่าให้ฟังถึงโทษภัยของพลาสติก จากครอบครัวหนึ่งที่เกิดโรคบางชนิดเช่นเบาหวาน และมะเร็ง ซึ่งหมอก็สอบถามว่าใช้ถุงพลาสติกมากหรือไม่ และก็ยอมรับว่าใช้มากโดยซื้อแกงถึงมารับประทานบ่อยๆ คำแนะนำที่ได้จากหมอคือ ให้เลิกรับประทานแกงถุงให้ทำอาหารเอง และให้ออกกำลังกาย และเลิกใช้ภาชนะทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกหมอกำชับว่าถ้าอยากมีอายุยืนยาว

อีกกรณีหนึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไปสอบถามผู้ปกครองถึงพฤติกรรมการบริโภค  ผลการวิจัยที่พบข้อหนึ่ง ว่าครอบครัวที่มีพฤติกรรมใช้พลาสติกมากเปรียบเทียบกับครัวที่ไม่ค่อยใช้พลาสติกแล้วพบว่า ครอบครัวที่ใช้พลาสติกมากนั้นพบว่ามีลูกๆ ที่มีการเบี่ยงเบนทางเพศค่อนข้างสูง แม้ว่าในรายงานวิจัยไม่สามารถจะระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงได้

ทางที่ป้องกันที่ดีที่สุดคือให้กลับมาใช้วัสดุธรรมชาติให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก ทำอย่างไรอย่าให้สารเคมีในเนื้อพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย อย่างใช้ภาชนะพลาสติกในการอุ่นอาหาร หรือใส่พวกไขมัน ไม่อุ่นอาหารด้วยการหุ้มพลาสติกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อส่งน้ำ ควรหลีกเลี่ยงท่อพีวีซี และล้างพิษสารจากพลาสติกที่เข้าร่างกายโดยการออกกำลังกาย และวิธีล้างพิษที่ใช้กันทั่วไป

สารเคมีแห่งอารมณ์รักและความสุข

เคมี 1 Comment »

จากการศึกษาพบว่ามีสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รักและความสุข เช่นจะรู้สึกสบายมีความสุข พบว่ามีสารโดพามีน (dopamin) เพิ่มขึ้น สารฟินิลีไทลามิน (phenylethylamine)รู้สึกได้ถึงความสุข สดชื่น คุยกับคนรักไม่รู้จักเบื่อ ได้นานกว่าปกติ ซึ่งสารตัวนี้มีอยู่ในช็อกโกแลตด้วย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันวาเลนไทด์ มีการซื้อช็อกโกแลตมอบให้กันแสดงถึงความรักที่ให้ต่อกัน โดยเฉพาะวัยรุ้น  ส่วนสารเซโรโทนิน (serotonin) อาจมีส่วนให้เฝ้าคอยคิดถึงต่อกัน คิดถึงเธอคนเดียวอะไรทำนองนั้น

สารออกซีโทซิน (oxytocin) เป็นสารเคมีที่อาจมีบทบาทต่อไปจากความรักที่หวานแหวว ที่ดื่มด่ำ ไปเป็นความรักแบบผูกพันใกล้ชิดสนิท ซึ่งสารนี้ยังตรวจพบในขณะที่บรรลุจุดสุดยอดในขณะที่มีเพศสัมพันธ์

และสารแห่งความสุขอีกชนิดคือเอนดอร์ฟิน (endorphin) เมื่อมีเพิ่มมากขึ้นจะรู้สึกสบาย เช่นเดียวกับสารวาสโซเพรสซิน (vassopressin) เพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกมีความสุข โดยเฉพาะสารเอนโดฟินจะหลังออกมาตอนออกกำลังกาย ทำให้รู้สึกสบายมีความสุขหายเจ็บปวดเมื่อยล้าได้

เอกสารอ้างอิง

ดร.บัญชา ธนสมบัติ (2549) กฏพิสดาร ปรากฏการณ์พิศวง สำนักพิมพ์    สารคดี กรุงเทพฯ

สารเปลี่ยนรส

เคมี No Comments »

สารที่ว่านี้ไม่เกี่ยวกับสารมวลสารจตุคามแต่เป็นสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ  ไม่ทราบว่าใครเป็นคนค้นพบเป็นคนแรก เป็นสารสกัดที่ได้จากพืชทะเลทรายในอัฟริกาชนิดหนึ่ง ที่ให้ชื่อว่า miracle substance ถ้าแปลตามตัวก็คือสารอัศจรรย์ แต่ชื่อไทยเป็นทางการเรียกว่า      สารเปลี่ยนรส  สารตัวนี้สร้างชื่อให้กับชาวราชภัฏที่มีส่วนในการค้นพบสูตรโครงสร้าง

คุณสมบัติพิเศษที่ว่าก็คือเมื่อนำสารชนิดนี้เพียงน้อยนิดในระดับไมโครกรัม (หนึ่งในล้านกรัม โดยที่ 1000 กรัม = 1 กิโลกรัม) เมื่อนำมาแตะที่ลิ้นแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนรสของสารอื่นได้ เช่นจากขม เป็นหวาน หรือเปรี้ยวเป็นหวานได้ เป็นต้น   อย่างไรก็ตามการจะสังเคราะห์สารนี้ขึ้นมาจะทำได้ยากถ้าไม่ทราบสูตรหรือโครงสร้างทางเคมี  ซึ่งขณะนั้นโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นได้เพียรพยายามอยู่หลายปีแต่ไม่สำเร็จ  แต่เมื่อราวปี 2530 มีอาจารย์จากวิทยาลัยครูอยุธยาได้รับทุนไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการชีวเคมี  สุดท้ายสามารถที่จะค้นพบสูตรโครงสร้างของสารตัวนี้ได้ และได้เขียนเปเปอร์ลงวารสารสากล  และมหาวิทยาลัยฮอกไกโดได้เสนอให้ปริญญาเอกแก่อาจารย์ท่านนี้ โดยนำบทความที่เขียนลงวารสารเป็น disertation  อาจารย์ท่านที่ผมกล่าวถึงนั้นก็คือ ดร.สาโรจน์  ก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏ 

หลังจากที่อาจารย์สาโรจน์กลับมาเมืองไทยทางมหาวิทยาลัยญี่ปุนได้มาช่วยเหลือสร้างห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี ให้แก่วิทยาลัยครูซึ่งกำลังจะเป็นสถาบันราชภัฏขณะนั้น ต่อมา ทราบว่าอาจารย์สาโรจน์ได้ช่วยเหลือผลักดันโครงการทางวิทยาศาสตร์ และ ได้ลาออกมาสร้างผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับความงาม และอื่นๆ นับเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอีกเรื่องของชาวราชภัฏที่ไปสร้างผลงานระดับโลก

การรวมตัวของสารทางเคมี

เคมี No Comments »

John Dalton ค้นพบการวมตัวของสารทางเคมีตามอัตราส่วนที่คงตัว  เช่นออกซิเจนหนึ่งส่วนรวมตัวกับสองส่วนของไฮโดรเจนเพื่อทำให้เกิดเป็นน้ำ  การจัดหาแต่ละส่วนคือการกำหนดน้ำหนักมาตรฐาน  น้ำหนักมาตรฐานของออกซิเจนคือ 16 เท่าของน้ำหนักมาตรฐานของไฮโดรเจน

โดยดัลตันได้เสนอว่าอัตราส่วนการรวมตัวที่คงตัวแทนการรวมกันของอะตอมจริงๆ ซึ่งน้ำหนักอะตอมเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักมาตรฐาน  ในขณะนั้นเขาถึงกับพูดว่าถ้าสามารถมีอำนาจที่จะทำอะไรได้แล้ว  เขาคงจะต้องกำจัดคำว่าอะตอมออกไปจากวิทยาศาสตร์ และยังเสริมต่อว่าอะตอมมันไปไกลกว่าประสบการณ์ที่จะสร้างขึ้นมา และในทางเคมีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ควรไปไกลว่าประสบการที่มี

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่

เคมี No Comments »

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่  เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมัน กับ ด่าง  จะได้ สบู่ หรืออาจจะเรียกว่า เกลือของกรดไขมัน

กับกลีเซอรอล  ดังนั้นการทำสบู่จึงมักนิยมใช้น้ำมันจากพืชหรือจากสัตว์ ซึ่งมีกรดไขมัน 3 โมเลกุล จับอยู่กับ

กลีเซอรอล 1 โมเลกุล เราอาจจะเรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ หรือ ไตรเอซิลกลีเซอรอล  เป็นวัสดุในการทำสบู่

เมื่อ นำน้ำมันมาทำปฏิกิริยากับด่าง ซึ่งมี 2 ชนิด คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (สำหรับทำสบู่ก้อน) และ

โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (สำหรับทำสบู่เหลว) จะได้สบู่ (เกลือของกรดไขมัน)เกิดขึ้น เรียกปฏิกิริยานี้ว่า

ซาพอนิฟิเคชั่น

/km/soap.gif

 

เทคนิคโครมาโตกราฟฟี

เคมี No Comments »

การใช้กระดาษโครมาโตกราฟฟี (chromatography paper) แยกสีออกจากสารละลายเช่นสีในน้ำหมึก ในทางการแพทย์ใช้ในการหาสารในปัสสาวะ หรือในกรณีทดสอบเลือด และปัสสาวะของผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่ออาชญากรรมหรือไม่ ใช้หาอัลกอฮอลในเลือดมีสูงหรือไม่ ในปัสสาวะมีสารเสพติดหรือไม่เป็นต้น

/km/chromography3.jpg

การกลั่น

เคมี No Comments »

 /km/uesc_04_img0195.jpg

การกลั่น (distillation) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแยกของเหลวออกจากของผสม หรือสารละลายบางชนิดโดยการต้มให้เป็นไอ แล้วให้ผ่านการควบแน่นที่อุปกรณ์ที่เรียกว่าคอนเดนเซอร์ดังรูปด้านบน  เช่นแยกน้ำออกจากน้ำเกลือ  สำหรับการแยกของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะใช้การกลั่นแบบที่เรียกว่า fractional distillation เช่นการกลั่นแยกอัลกอฮอล (Alcohol)  ดังอุปกรณ์ในรูปข้างล่าง

/km/fractional_distillation.gif

สารละลาย

เคมี No Comments »

เกลือเป็นตัวละลาย (solute) น้ำเป็นตัวทำละลาย (solvent)  สารละลาย (solution) ที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือทะเลมหาสมุทร ทะเลมีสารตัวละลายมากมายหลายชนิดที่ละลายอยู่ สารที่มีอยู่ทั่วไปคือเกลือ (sodium cloride)  เกลือเป็นตัวละลาย เป็นคำที่ใช้อธิบายสารที่มักละลายในน้ำ ส่วนน้ำทะเลเป็นตัวทำละลายใช้อะธิบายสารที่ละลายตัวละลาย  โดยทั่วไปสารตัวละลายจะละลายในตัวทำละลาย 

ในกรณีเติมน้ำร้อนลงในพวกมะหมี่สำเร็จรูปในหม้อต้ม ซึ่งเป็นอาหารที่รีดน้ำออกไปแล้วจากโรงงาน มีส่วนผสมบางอย่างจะละลายในน้ำ บางส่วนก็ไม่ละลาย การละลายไม่ได้หมายถึงว่าสารอาหารหายไปหมด อนุภาคอาหารส่วนที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายยังคงอยู่และอาจเปลี่ยนสีของน้ำตามสารอาหารที่ละลาย

ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเรื่องการละลายคือทฤษฎีอนุภาค ของแข็งจะละลายถ้าตัวทำละลายที่เพิ่มเข้ามา เมื่อสามารถแยกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ  อนุภาคเล็กๆนี้จะเข้าไปเติมเต็มระหว่างอนุภาคของน้ำ  ของแข็งที่ไม่ละลายโดยทั่วไปจะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่โตเกินไปที่จะไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของน้ำ

/km/filtrate1.jpg

วิธีการในการแยกสารละลายออกจากของแข็ง  ทำได้โดยวิธีการกรอง สามารถแยกของแข็งที่ไม่ละลายออกได้ เช่นทรายกับน้ำ สามารถแยกจากกันโดยวิธีนี้  อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการกรองคือกระดาษกรอง กระดาษนี้ประกอบด้วยรู้เล็กๆ ซึ่งอนุภาคเล็กๆเท่านั้นที่สามารถผ่านได้  ในกรณีของทรายกับน้ำ อนุภาคทรายมีขนาดใหญ่จะติดอยู่ที่กระดาษกรองไม่ผ่าน ส่วนอนุภาคขนาดเล็กสามารถผ่านไปได้ สารที่ตกค้างอยู่บนกระดาษกรองเรียกว่าสารที่ถูกสกัดไว้ (residue) ส่วนสารที่ผ่านกระดาษกรองไปได้เรียกว่า filtrate

/km/filtrate.jpg

การใช้กระดาษกรองสารละลายที่อิ่มตัว โดยแยกเกลือออกจากน้ำ โดยอนุภาคเกลือเล็กเท่ารูพรุนบนกระดาษกรอง  เช่นเดียวกันในกรณีสารละลายทองแดงซัลเฟตที่อิ่มตัวที่ให้ละลายต่อไปไม่ได้ต่อไป  ที่อิ่มตัวจะแยกออกจากสารละลายได้ง่าย

วิธีการกรองนี้นำไปใช้ในการกรองกาแฟ ผงกาแฟมีขนาดใหญ่ผ่านกระดาษกรองไปไม่ได้ไม่สามารถละลายได้หมด น้ำร้อนจะนำเอากลิ่นรสออกจากกาแฟผ่านกระดาษกรองไปได้

ของผสมและสารประกอบ

เคมี No Comments »

ของผสม (mixture)
เมื่อนำสาร 2 ชนิดมาผสมรวมกัน ไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเสมอไป ของผสมจะต่างจากสารประกอบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ไม่มีพันธะเคมีใดเกิดหรือถูกทำลายไปในการทำให้เกิดของผสม

สารประกอบ (compound)
สารประกอบเกิดขึ้นเมื่อนำธาตุตั้งแต่สองธาตุขึ้นไปมาผสมรวมกันทางเคมีหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น การทำเช่นนี้จะเกิดพันธะเคมีใหม่ขึ้นที่แตกต่างไปจากสารเดิมอย่างเห็นได้ชัด คือสารประกอบไม่สามารถแยกสารออกไปเป็นสารเดิมได้ ส่วนของผสมสามารถที่แยกกลับไปเป็นสารเดิมได้ง่าย

ในการแยกสารจากของผสม มีวิธีการต่างๆ กันขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของสารที่นำมาผสมรวมกัน ในกรณีเหล็กกับซัลเฟอร์  แม่เหล็กสามารถนำมาใช้ในการแยกเหล็กออกจากซัลเฟอร์ได้ง่าย  ส่วนสารประกอบเหล็กซัลไฟด์เป็ฯผลจากการทำปฏิกิริยาเคมีสร้างพันธะเคมีใหม่ ไม่สามารถแยกเหล็กและซัลไฟด์ออกจากกันเป็นสารเดิม

/km/uesc_03_img0152.jpg

การทดสอบว่ามีออกซิเจนในอากาศ21%

เคมี No Comments »

การพิสูจน์ย์ว่าในอากาศมีออกซิเจน 21 เปอร์เซนต์นั้นทำได้โดยการโดยการจุดเทียนไขที่ตั้งวางไว้ในน้ำ แล้วนำทรงกระบอกแก้วคว่ำคลุมเทียนไข เมื่อเทียนไขทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศในทรงกระบอกแก้วจนหมดแล้วน้ำจะเข้ามาแทนที่ในทรงกระบอกแก้วจำนวน 21 เปอร์เซ็นต์เท่ากับจำนวนแกสออกซิเจนที่หายไป  การทดลองอาจใช้สารอื่นทำปฏิกิริยาที่ใช้ออกซิเจนแทนการจุดเทียนไขก็ได้

/km/6.gif

    นักเผจญเพลิงตระหนักดีถึงผลร้าย ที่เปิดโอกาสให้มีการเพิ่มของออกซิเจนขณะเข้าดับไฟ บางครั้งการเปิดประตูห้องที่อยู่ติดกันก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ไฟประทุมากขึ้นถึงระเบิดก็มี  เครื่องดับเพลิงบางชนิดใช้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ไม่ติดไฟ เข้าไปแยกออกซิเจนออกไปทำให้ไฟดับ  เช่นเดียวกันไฟที่ติดไขมันการใช้ผ้าชุมน้ำคลุมไว้ก็เป็นการตัดออกซิเจนทำให้ไฟดับเช่นกัน

ปฏิกิริยาเคมี

เคมี No Comments »

/km/uesc_10_img0579.jpg 

การนำผงเหล็กและผงซัลเฟอร์มาผสมรวมกันยังไม่ถือว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี เพราะว่าสามารถจะแยกผงเหล็กออกจากผงเหล็กและซัลเฟอร์ที่ผสมรวมกันออกมาได้ โดยอาศัยแท่งแม่เหล็กซึ่งสามารถดึงดูดผงเหล็กออกมาได้  แต่เมื่อนำส่วนผสมทั้งสองใส่หลอดทดลองแล้วนำไปเผาไฟจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น  ได้สารใหม่สีเทาเข้มแยกออกเป็นสองธาตุแบบเดิมด้วยแม่เหล็กไม่ได้อีกต่อไป สารใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นสารประกอบเหล็กซัลไฟด์มีคุณสมบัติต่างไปจากเหล็กและซัลเฟอร์ เพราะอะตอมของเหล็กและซัลเฟอร์เชื่อมประสารกันเป็นสารประกอบเหล็กซัลเฟอร์

/km/fessm.gif

ความร้อนไม่จำเป็นเสมอไปในการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ถ้าโลหะเช่นแมกนีเซียม นำไปใส่ลงในกรดจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้แกสไฮโดรเจนออกมา สามาถที่จะทดสอบได้โดยใช้การจุดไฟมีเสียงป็อป  นั่นคือเมื่อกรดทำปฏิกิริยากับโละจมีแกสไฮโดรเจนและสารประกอบเกิดขึ้นระหว่างเกิดปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอเนต และกรดจะเกิดฟองอากาศเกิดขึ้น  แกสนี้ไม่ใช่ไฮโดรเจนแต่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทดสอบโดยให้ผ่านน้ำปูนใส (lime water) ทำให้น้ำปูนใสขุ่นเกิดสารใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

/km/co2test.gif

ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราเผาอะไรบางอย่าง ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในอากาศประมาณ 21 เปอร์เซนต์ เป็นแกสที่จะไปทำปฏิกิริยากับสารที่ถูกเผา สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นเรียกว่าออกไซด์

/km/burningmg05.jpg/km/burningmg01.jpg

แมกนีเซียมเมื่อเผาจะได้เปลวเพลิงสีขาวเกิดสารใหม่เป็นผงสีขาว คือแมกนีเซียมออกไซด์ การเผาไหม้อะไรก็ตามในอากาศเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าการสันดาป (combusion)

การเผาเหล็กในแกสออกซิเจนทำปฏิกิริยาได้ดีกว่าเผาเหล็กในอากาศ สารทุกชนิดมีคุณสมบัติที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนขณะเผาไหม้ เหล็กเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่ายทำให้เกิดเหล็กออกไซด์

แบตเตอร์รี

เคมี, ฟิสิกส์ No Comments »

แบตเตอร์รีเก็บพลังงานทางเคมี แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แบตเตอร์รีประกอบด้วยโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันจุ่มอยู่ในสาร(อาจเป็นของเหลวหรือของแข็ง) เรียกว่าสารอิเลคโตรไลท์ ตัวอย่างเช่นในแบตเตอร์รีรถยนต์ โลหะคือตะกั่ว และตะกั่วออกไซด์ และสารอิเลคโตรไลท์ (กรดของแบตเตอร์รี) คือสารละลายเจือจางของกรดซัลฟูริค ขณะที่แบตเตอร์รีดิสชาร์ตหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนทั้งตะกั่วและตะกั่วออกไซด์ให้เป็นตะกั่วซัลเฟต (เป็นสารสีขาวที่บางครั้งค่อยๆสะสมรอบขั้วสัมผัส) และเปลี่ยนสารอิเลคโตรไลท์เป็นน้ำ แบตเตอร์รีที่การดิสชาร์ตเต็มที่ประกอบไปด้วยแผ่นตะกั่วซัลเฟสในน้ำ ที่จุดนี้จะไม่มีการเก็บสะสมพลังงานทางเคมีอีกต่อไปในระบบ  ขั้นตอนหนึ่งในชุดนี้คือปฏิกิริยาเคมีต้องการอิเลคตรอนเคลื่อนจากแผ่นโลหะหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่ง  การทำเช่นนี้โดยการต่อสายไฟฟ้าเป็นวงจรและมีการไหลของกระแสไฟฟ้า

/km/battery01.jpg

ในการบวนการบรรจุพลังงานให้แบตเตอร์รี (rechargable) ปฏิกิริยาเคมีสามารถที่จะกลับทิศโดยการนำกระแสไฟฟ้าแผ่นแบตเตอร์รีในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน  แบตเตอร์รีเช่นนี้จะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้เมื่อมีสารเจือปน (impurities) สะสมรวมตัวที่แผ่นโลหะที่ทำให้หยุดปฏิกิริยาเคมีต่อไป

/km/battery02.jpg

พลังงานในเซลล์

เคมี, ชีววิทยา No Comments »

มีอีกชนิดของแหล่งเก็บพลังงานช่วงสั้นๆในเซลล์  เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องใช้เงินสดในร้านขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อ และใช้บัตรเครดิตเมื่อต้องการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  ในทำนองเดียวกันเซลล์ใช้ ATP เพื่อเก็บพลังงานจำนวนไม่มากที่มีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แต่มีกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปริมาณสูง  กระบวนการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเพื่อดึงอิเล็คตรอนออกจากโมเลกุลชนิดพิเศษหนึ่งๆ แล้วรวบรวมพลังงานที่อื่นบางที่ เมื่อมีอิเล็คตรอนจากที่อื่นตกกลับเข้ามา  ซึ่งแหล่งพลังงานที่เปรียบได้เหมือนกับเครดิตคาร์ด เรียกว่า NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) ซึ่งโมเลกุลของมันมีความซับซ้อน

/km/nad.gif

สิ่งมีชีวิตเซลล์แรก

เคมี, ชีววิทยา No Comments »

การเกิดสิ่งมีชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีทางที่จะเป็นไปได้ ถ้ามองเปรียบเทียบกับการทำงานของเครื่องยนต์อะไรสักอย่างแล้วเมื่อมีองค์ประกอบเหมาะสมเครื่องยนต์ก็ทำงานต่อไปได้เปรียบเสมือนกับมีชีวิต 

/km/prebiotic.jpg

สำหรับการเกิดเซลล์จากสารมูลฐานที่เหมาะสม เป็นลักษณะไขมันเหนียว มีส่วนที่เป็นไขมันที่รวมตัวกันตามธรรมชาติอยูในลักษระของฟอง เมื่ออยู่ในน้ำไขมันเหล่านี้ก่อให้เกิดเซลล์แรก  ตามแผนการนี้มหาสมุทรในยุคเริ่มแรกมีส่วนของสารไขมันมูลฐานดังกล่าว เป็นสารไขมันเหนี่ยวหนืดในรูปของฟองที่ปูดออก และปฏิกิริยาเคมีก่อให้เกิดการรวมตัวของกรดอะมิโน เกิดเป็นโปรตีนปรากฏขึ้นในฟองเหล่านั้นโดยกันออกจากน้ำ  ในภาพเช่นนี้มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาใหญ่ 2 ประการที่ประสบในการก่อกำเนิดเซลล์แรก  โดยอธิบายว่าโมเลกุลที่ซับซ้อนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร  และยังอธิบายว่าองค์ประกอบในรายละเอียดแยกออกจากสิ่งแวดล้อมทันทีที่ก่อตัวขึ้นอย่างไร

 

ADP และ ATP

เคมี No Comments »

อะดีโนไซน์ ไดฟอสเฟส (adenosine diphosphate: ADP) คืออะไรนั้น สามารถตอมได้ว่า คล้ายกับ ATP เพียงแต่มีเดียงฟอสเฟสซ์ (phosphate)ในส่วนหาง

โดยเฉลี่ยเซลล์มีอยู่ประมาณ 2 ล้าน ATP โมเลกุลที่ใช้อยู่ทุกๆ นาที

/km/atptoadp.gif


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory