ความจำเป็นสำหรับเทคโนโลยีจัดการความรู้ทางการศึกษา

เทคโนโลยี, การจัดการความรู้ No Comments »

การที่กำหนดให้องค์กรของเราต้องเชื่อมต่อ สังเคราะห์ความรู้ได้เองอันเป็นสินทรัพอย่างหนึ่งที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก ซึ่งน่าจะเกิดการสะสมรวมของความรู้ไว้ที่ใดที่หนึ่ง ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้ความสำคัญของประสิทธิภาพการจัดการและแบ่งบันความรู้ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจอยากใช้ความรู้นั้น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นใครหรือว่าเขาจะอยู่ ณ ตำแหน่งหนใด

เป็นที่น่าเสียดายที่ความรู้ดังกล่าวเหล่านั้นจำนวนมากยังคงถูกปิดกั้นไว้ในหัวของโปรเซสเซอร์แต่ละคน ในครู ในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ และในนักเรียนที่ผ่านระบบโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ หนังสือ ตำรา วารสารที่ได้รับการรับรอง บันทึกการบรรยาย เล็คเชอร์ บันทึกการประชุมทางวิชาการ (conferences) และการนำเสนอ การสื่อสารความรู้และการเรียนรู้ 

แต่ถ้าใครก็ตามกำลังศึกษาทำการบ้านหรืองานกิจกรรมในรายวิชาหนึ่งอยู่ในศตวรรษที่ผ่านมาในหัวข้อหนึ่ง และต้องการจะหาว่าทัศนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในแผนกวิชาของสถาบันตัวเองใน 2 ปีที่ผ่านมา (อาจจะเป็นงานเขียนบทความ บันทึกคำบรรยายการสอนในเรื่องดังกล่าวในรอบ 2 ปี) โดยไม่เกี่ยวกับนักวิชาการอื่นทั่วโลก แล้วผู้ศึกษาเรื่องนี้จะสืบค้นให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรในการหาข้อสนเทศจากที่หนึ่งที่ใด โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ศึกษาจะอยู่ที่แห่งใด และเป็นเวลาใดของวัน โดยอาศัยการเชื่อมต่อผู้ใช้คนหนึ่ง ด้วยสถานะการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นภาพที่ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีการจัดการความรู้สำหรับทางการศึกษาที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเวิร์ลไวด์ เว็บแน่นอนว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้ ช่วยเหลือในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาให้ทัน แต่การใช้เว็บเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอยังต้องศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆด้วย

การอ่านความคิดของคนจากคลื่นสมอง

ธรรมะ ศาสนา, เทคโนโลยี No Comments »

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดของคน มีมานานแล้วดังที่เคยทราบกันถึงการที่เราพยายามที่จะรู้ใจผู้อื่นว่ากำลังคิดอะไรกันอยู่ การรู้ใจผู้อื่นถือเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง เพราะคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจะกระทำได้

ผู้เขียนเคยได้รับการเล่าขานในลักษณะที่ว่า มีคนบางคนสามารถที่จะล่วงรู้จิตใจของคนอื่นได้ เช่นรู้ว่าเขาคิดอะไร สำหรับคนที่ฝึกจิตได้ญาณขึ้นสูงก็สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้ ส่วนใหญ่มักจะพบได้ในพระภิกษุบางรูป เช่นเมื่อไปพบท่านอาจจะบอกเลยว่าต้องการแบบนั้นอย่างนี้แล้วก็แนะให้เสร็จ และแถบยังถามต่อไปว่ายังต้องการอะไรอีกหรือไม่ คนที่ไปพบไปหาก็ทึ่งมากจนพูดไม่ออก และคิดอยู่ในใจว่าท่านรู้ได้อย่างไร ก็ทำให้เกิดศรัธาอย่างแรงกล้าได้

แต่การศึกษาในเรื่องความคิดในทางวิทยาศาสตร์ นั้นใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอ่านความคิดและสั่งการจากคลื่นสมองได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ในการตรวจจับคลื่นสมอง และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นความรู้วิทยาศาสตร์ประสาท (neuroscience)

ความจริงต้นคิดที่จะสร้างเครื่องจักคลื่นจากสมองมาจากการคิดโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้ผู้เล่นตอบสนองต่อเงื่อนไขของเกมส์ได้อย่างรวดเร็วแค่การคิดที่คอมพิวเตอร์ตรวจจับได้เข้าไปมีส่วนกับการเล่นเกมตอบสนองกับเกมหรือปฏิสัมพันธ์กับเกมได้เพียงแต่คิดเท่านั้น

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มที่จะเข้าไปสู่พรหมแดนที่เมื่อก่อนเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เท่ากับว่านักวิทยาศาสตร์เราเริ่มที่จะล่วงรู้ความลับจากธรรมชาติมากขึ้น และแท้ที่จริงการฝึกจิตจนได้ญาณจนรู้เหตุการล่วงหน้าได้นั้น ก็เป็นเรื่องที่เข้าไปล่วงรู้ความลับของธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่อาจจะคนละวิธีการกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ให้ผลเหมือนกันมากขึ้นทุกที เมื่อไรที่มาบรรจบกันระหว่างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางจิตทางศาสนา สุดท้ายก็จะพบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน

จากคอมแพคดิสค์สู่ซีดีรอม

ไอที, เทคโนโลยี No Comments »

การปฏิวัติวงการบันทึกเสียง จากแผ่นเสียงและเทปมาสู่คอมแพคดิสค์ (compact disk:CD) เป็นผลมาจากการพัฒนาการบันทึกแบบออกติคอลเลเซอร์ดิสค์ แล้วมีการดัดแปลงมาใช้สำหรับบันทึกเสียงเพลง ซึ่งเริ่มมีครั้งแรกในปี 2522 วางขายตามท้องตลาดทั่วไปในปี 2525 ถือเป็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการบันทึกเสียง และได้ดัดแปลงมาใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าซีดีรอม (compact disk - read only memeory:CD-ROM) เป็นแผ่นดิสค์ที่เก็บข้อมูลที่อ่านได้เพียงอย่างเดียวในปี 2527 และเริ่มออกรุ่นที่ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลได้เอง (compact disk recordable: CD-R) ในปี 2533

จากการที่ใช้ซีดีรอมในการเก็บบันทึกข้อมูลได้ ขณะเดียวกันที่คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นให้แสดงผลสื่อแบบมัลติมีเดีย ซีดีรอมจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ใช้ในการเก็บบันทึกสื่อมัลติมีเดีย  เริ่มที่จะมีการบันทึกภาพวิดีโอสคริปซ์ และพัฒนาต่อไปเป็นการนำเสนอวิดิโอทั่วไปซึ่งพัฒนาไปสู่การบันทึกภาพยนต์และวิดิโอจะเรียกกันทั่วไปว่าวิดิโอซีดี (Vidio Compact Disk: VCD) 

การพัฒนาให้มีมีความจุมากขึ้นจากแผ่น VCD หรือซีดีรอมที่ใช้อยู่มีความจุแผ่นละ 680 ถึง 700 Mb เมื่อใช้บันทึกภาพยนต์โดยทั่วไปต้องใช้จำนวน 2 แผ่น ปัจจุบันได้พัฒนาต่อไปเป็นแผ่นดีวีดี (Digital Video Disk หรือ Digital Virsatile Disk) ซึ่งมีความจุสูงขึ้นสามารถบันทึกภาพยนต์ลงในแผ่นดเดียวได้มากกว่า 1 เรื่องรวมทั้งการใส่คำบรรยาย  ความจำเป็นที่จะให้บันทึกข้อมูลบันทึกภาพ วิดีโอและเสียงมากขึ้นดังที่วางจำหน่ายในท้อตลาดแล้วคือ ดีวีดี 5 และดีวีดี 9 ส่วนส่วนซีดีรอมดีวีดีจะมีความจุเท่ากับดีวีด 5 ซึ่งความจุในการเก็บข้อมูล 4.7 Gb  สำหรับความจุแป่นซีดีรอมดีวีดี รุ่นใหม่เช่นซีดีรอมที่เทียบเคียงเท่ากับดีวีดี 9 มีความจุราว 10 Gb

 

ทีวีสาธารณะของไทย

เทคโนโลยี No Comments »

จากการที่เรามีทีวีสาธารณะ มีรายการที่ไม่มีโฆษณานับเป็นอีกมิติหนึ่งของทีวีไทย ที่คาดหวังว่าน่าจะมีรายการดีๆ สำหรับผู้ชอบดูโฆษณาด้วยคงต้องหันไปชมช่องอื่นๆ จากการทดสอบสารคดีบางเรื่องพบว่าสามารถที่จะรับชมได้สองภาษา หมายถึงสามารถจะเลือกโหมดที่พูดภาษาไทย หรืออีกโหมดพูดเป็นภาษาอังกฤษได้  แต่ไม่ทุกรายการ บางรายการมีแต่ภาษาไทย

ข้อจำกัดก็คือว่าทีวีที่ใช้รับชมรายการต้องเป็นที่วีที่ได้รับการ สร้างวงจรที่ให้รับได้ทั้งสองภาษาเป็นแบบไบลิงกวอนด้วย (Bilinguan) และรายการที่ออกอากาศมาก็ต้องมีการจัดทำไบลิงกวอนด้วยจึงจะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ 

ผมจำได้ว่าได้รับชมรายการแบบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2528 ขณะที่ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทุกช่องจะจัดทำให้สามารถเลือกฟังภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ แต่ก็ไม่ทุกรายการ แต่ในเวลาข่าวจะมีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาญี่ปุ่นด้วยเสมอ รายการในทีวีสาธารณะของไทยควรทำเช่นนี้ให้มากเพื่อจะได้เป็นที่ฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นอีกที่หนึ่ง

เทคโนโลยียูเอสบีไร้สายที่กำลังจะมา

ไอที, เทคโนโลยี No Comments »

การเข้ามาของพอร์ทยูเอสบีทำให้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ดังที่เราเห็นเช่นการใช้หน่วยความจำแฟ็ลตเก็บข้อมูล การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้ง wireless LAN ที่เสียบที่พอร์ทยูเอ็สบี ที่ติดต่อไปยังแอคเซสพอยน์ (access point) ที่ส่งสัญญาณมายังวงจรวงจรเครื่องข่ายไร้สาย (wireless LAN) แต่เทคโนโลยีใหม่นั้น พอร์ทยูเอสบีไร้สาย (wireless USB) จะสร้างไว้ภายในแผงวงจรเลย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานไร้สายของพอร์ทยูเอสบีด้วย

เพื่อให้เห็นแนวทางการนำไปใช้ ต่อไปอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อีกต่อไป  เช่นเดิมปริ้นเตอร์เราต้องมีสายต่อจากปริ้นเตอร์ไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่พอร์ทยูเอ็สบี ต่อไปไม่จำเป็นต้องใช้สาย เพียงแต่ติดตั้งซอพท์แวร์ควบคุมที่คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ปริ้นเตอร์ได้ง่ายขึ้น จะเคลื่อนย้ายห่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์พอควรได้ จะแชร์การใช้ปริ้นเตอร์หลายๆ เครื่องก็ทำได้สะดวกขึ้น เป็นต้น 

ต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานยูเอ็สบีแบบไร้สายนี้ด้วย โดยหลักการทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานของบลูทูท ที่ควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล้ ที่ใช้อยู่ ในกรณีของยูเอ็สบีไร้สายนั้นคงจะทำให้ควบคุมดีขึ้นระยะไกลขึ้น ตามการคาดการณ์ของแหล่งข่าวต่างๆ

เทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าจับตามอง

เทคโนโลยี No Comments »

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในรถยอนตอนนี้ที่เห็นว่าประหยัดน้ำมันได้จริง เป็นเทคโนโลยีที่รถยนต์แบรนด์ดังๆ ได้เริ่มนำมาใช้แล้วหลายรุ่นแล้ว เทคโนโลยีที่ว่านี้อยู่ที่ระบบจ่ายกำลังหรือระบบเกียร์แบบอัตโนมัติที่ไม่เหมือนเดิม ที่เรียกว่าซีวีที หรือ continuously variable transmition ขณะนี้ก็ได้เริ่มเปิดตัวในเมืองไทยแล้ว

ระบบเกียร์ที่ว่านี้มีจำนวนเกียร์ที่ไม่จำกัด มีการทดรอบหรือเรโชในการส่งกำลังไม่จำกัด ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ห้าหรือหกเกียร์ และหลักการที่ไม่เหมือนเดิมจากเดิมที่ใช้เฟืองเกี่ยร์ในการส่งกำลังเปลี่ยนมาใช้สายพานที่ขณะที่หมุนไปสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนไปได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้การเร่งความเร็วได้ดีขึ้นกว่าเดิม และที่ต่างออกไปก็คือผู้ขับขี่จะไม่มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนเกียร์ และไม่รู้สึกถึงความแรงของเครื่องยนต์ขณะที่เพิ่มความเร็วขึ้น พูดง่ายๆ จะไม่รู้สึกมีแรงกระตุกขณะเปลี่ยนเกียร์ ดูเหมือนว่าจะควบคุมระหว่างความเร็วรอบและความเร็วของรถยนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม  เมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นขนาดหนึ่งแล้วแม้ว่าจะเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนก็จะไม่เห็นว่าความเร็วรอบเพิ่มขึ้น  และสามารถตั้งได้ว่าให้ความเร็วรอบสูงขึ้น ขณะที่ความเร็วลดลงแต่เร่งได้ดีขึ้น

จากหลักการที่นำมาใช้ใหม่ทำให้คนขับขี่อาจไม่คุ้นเคย  ที่ไม่รู้สึกว่าเครื่องยนต์เร่งทำงานหนักเมื่อเร่งความเร็ว มีโหมดที่จำลองให้รู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์และมีตัวเลขบอกเกียร์ได้ที่หน้าปัด จะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยหลักการส่งกำลังใหม่นี้ช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้แน่นอน    การที่ทำได้เช่นนี้นั้นเป็นผลจากการพัฒนาชิปไอซีและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในการทำงาน และการพัฒนาสายพานให้มีความแข็งแกร่งทนทานอย่างยิ่งยวดขึ้นกว่าเดิม ถ้าผลจากการนำมาใช้ในภาพรวมดีกว่าเดิมคาดว่าผู้ผลิตคงจะใช้ระบบเกียร์ใหม่มากขึ้นแน่นอน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการจะมีรถเป็นของตนเองก็น่าจะศึกษารถที่ใช้ระบบนี้ดูให้แน่ใจก่อน  

ทางสองแพร่งระหว่างการสร้างสรรค์และทำลายล้าง

เทคโนโลยี No Comments »

สมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่ขณะที่อยู่ในช่วงการทำวิจัยกันอยู่ก็ได้ลองสอบถามเพื่อนต่างคณะว่าทำวิจัยอะไรกันบ้างเพื่อที่เรียนวิศวะอยู่ ก็เล่าให้ฟังว่าเข้าได้รับทุนจากกระทรวงกะลาโหมให้ทำวิจัยเรื่องการใช้เรดาห์ ยิงจากเครื่องบินมายังภาคพื้นดินเพื่อค้นหากับระเบิด เพื่อจะนำไปใช้ค้นหากับระเบิดที่ฝังไว้ตามที่ต่างๆ ในกำพูชา แต่อีกด้านหนึ่งนั้นก็ใช้เพื่อทางทหาร เพราะนอกจากจะหากับระเบิดลูกระเบิดแล้วอาจมองหาปืนใหญ่ รถถัง เครื่องบินรบที่หลบซ่อนอยู่ แม้แต่อยู่ใต้ดินก็สามารถเจอได้ โดยทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์สามารถจะแยกแยะวัตถุได้ทันที

และที่สอดคล้องต้องกันกับงานวิจัยดังกล่าวก็คือการสำรวจด้วยเรดาร์เหนือทะเลทรายอิยิปต์จากการวิเคราะห์ภาพจากรังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนมาทำให้บอกได้ว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่  แทนที่จะเป็นชั้นหินที่เคยเชื่อกันเดิมๆ จากนั้นก็ได้มีโครงการนำน้ำมาใช้ในทางเกษตรที่จะเปลี่ยนพื้นทะเลทรายเป็นพื้นที่สีเขียว ได้มีการขุดเจาะนำน้ำมาใช้เป็นจริงในปี 1987 สำหรับเนื้อที่ประมาณหมื่นไร้จะใช้ได้ถึง 200 ปีทีเดียว

อีกกรณีหนึ่งก็คือการนำพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่เอนริโก เฟอร์มิได้สร้างเตาปฏิกรนิวเคลียร์สำเร็จเป็นครั้งแรก (เตาปฏิกรนิวเคลียร์ก็คืออาณาบริเวณที่ให้เกิดปฏิกริยานิวเคลียรและสามารถมารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาได้) ได้มีการนำมาใช้ในทางสันติอธิเช่น โรคไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เรือเดือนสมุทรพลังงานนิวเคลียร์ และขณะเดียวกันด้วยความกลัวว่าอีกฝ่ายจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือปรมาณูได้ก่อน นำโดยสหรัฐอเมริกาก็รีบสร้างได้สำเร็จในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง และได้นำไปทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมือง ฮิโรชิมาและนางาซากิและเป็นผลให้สงครามยุติลงก็ตาม แต่ก็เป็นไปเพื่อการทำลายล้างที่ผู้บริสุทธิ์ต้องรับเคราะห์ทุกที

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่มีคุณมหาศาล  และมีโทษมหันต์เช่นกันถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดหรือในทางที่ทำล้ายล้างกัน เป็นทางสองแพร่งที่มักเป็นไปได้ทั้งสองทาง แต่เมื่อเลือกทางผิดวันหนึ่งก็อาจเป็นจุดจบของมนุษย์ชาติก็ได้

ภาพถ่ายดาวเทียมแยกแยะความแตกต่างของคนได้หรือไม่

เทคโนโลยี No Comments »

หลังจากที่ google earth ได้ออกภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศทำให้เราเห็นลักษณะภูมิประเทศทั่วโลกได้ โดยเฉพาะประเทศไทยบางท้องที่สามารถเห็นรายละเอียดทราบว่าหลังคาบ้านไหนเป็นของใคร แยกออกว่ามีรถยนต์จอดอยู่กี่คัน เมื่อมองไปที่สนามบินก็เห็นเครื่องบินจอดเป็นลำๆ ให้เห็น แต่ก็ไม่เห็นรายละเอียดมากนัก แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วที่เห็นรายละเอียดขนาดนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วยังหยาบอยู่มาก เพราะแยกแยะรายละเอียดไม่ออกว่าเป็นรถยนต์ของค่ายใด และยังไม่เห็นคนเดิน

ตามภาพถ่ายดาวเทียมที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้บริการในเชิงการค้าอยู่นั้นให้รายละเอียดที่เรียกว่ามีรีโซลูชั่น(resolution)ดีที่สุดที่ 0.6 เมตร นั่นหมายความว่าบริเวณขนาด 0.6 เมตรนั้นจะไม่เห็นรายละเอียดเหมือนจุดว่างเปล่า หรือกล่าวได้ว่าอะไรที่โตกว่า 0.6 เมตรแล้วสามารถจะมองเห็นรายละเอียดได้ ถ้าคนโตกว่าขนาด 0.6 เมตร ก็สามารถมองเห็นได้ (คงเป็นคนอ้วนน่าดู) เช่นถ้ารถยนต์กว้าง 1 เมตรยาว 3 เมตร แสดงว่ามีพื้นที่ 3 ตารางเมตร ถ้าแบ่งด้านยาวออกได้เป็น 5 ส่วนส่วนละ 0.6 เมตรก็จะมองเห็นรายละเอียดของรถยนต์

เท่าที่ทราบความละเอียดที่ใช้ทางทหารมีรายละเอียดดีกว่า 0.6 เมตร คือน้อยกว่า 0.6 เมตร ซึ่งจะเป็นจุดที่จะเริ่มเห็นรายละเอียดของตัวคน และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้คงจะได้เห็นรายละเอียดแบ่งแยกคนได้ มีการคาดคะเนกันว่าจะสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ด้วยซ้ำไป  ปกติดาวเทียมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นก็พึ่งพาดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาในการถ่ายภาพ อีกไม่นานนี้ประเทศไทยกำลังจะมีดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศของตัวเองเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่นการสำรวจทรัพยากรณ์ การตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า การสำรวจชายฝั่งทะเล และติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ เป็นต้น มีปัญหาอยู่ประการเดียวคือรอบที่ดาวเทียมเคลื่อนเข้ามถ่ายภาพในประเทศไทยนั้น ถ้ามีเมฆมากแล้วจะถ่ายภาพไม่ได้ หรือทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด ต้องมีการถ่ายซ้ำจึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้น

จอภาพ และทีวี LCD

เทคโนโลยี No Comments »
การพัฒนาการของจอภาพ LCD มีข้อดีหลายประการ ประการแรกที่สำคัญคือการใช้จ่ายพลังงานกว่าจอแบบซ๊อาทีที่ใช้กันทั่วไป ประมาณ 2-3 เท่า ข้อดีประการถัดมาคือความคมชัดจะดีกว่าจอภาพโมนีเตอร์และโทรทัศน์ทั่วไป โดยทั่วไปจำนวนจุดในแนวนอนและแนวตั้งยิ่งมากจะให้ภาพที่ละเอียดคมชัด  แต่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาคือการคอนทราส จะวัดเป็นอัตราส่วน หนึ่งต่อพัน หรือต่อสองพัน สามพัน  ยิ่งมากยิ่งดีเช่นกัน สังเกตได้ว่าถ้าไม่มีสัญญาณใดๆ จะดำสนิท แต่ถ้าคุณภาพด้อยลงมาจะเห็นแสงอยู่บ้างในความดำ

ลักษณะอื่นเช่นให้พอร์ท HDMI ที่รวมช่องเสียงและภาพอยู่ที่แจ๊คอันเดียว บางรุ่นมีที่เสียบเมมโมรีคาร์ดที่สามารถจะดูภาพและวิดีโอได้เลยโดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ ใช้งานนำเสนอได้เลยไม่ต้องแบกโน้ตบุค

อุปกรณ์เชื่อมต่อก็มีเพียบ ต้องการทำให้จอภาพLCD คอมพิวเตอร์รับโทรทัศน์ได้ด้วยก็มีอุปกรณ์เสริมให้เป็นทีวีได้เลย หรือจะใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ แผงวงจรเล็กเท่าๆ กับเมมโมรีคาร์ด แต่เวลาเปลี่ยนจูนช่องต้องติดตั้งซอพท์แวร์ แบ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ เวลาใช้ก็เสียบวงจรเข้าที่ช่องยูเอสบีเท่านั้น

เมื่อโทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องมือเอนกประสงค์

เทคโนโลยี No Comments »

ก่อนอื่นต้องขอยกคำกล่าวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Winston Churchill ที่ว่า “ยิ่งมองกลับไปในอดีต คุณก็จะเห็นว่ามีการก้าวไปข้างหน้ามากเพียงใด” ในการพัฒนาโทรศัพย์จากโทรศัพท์บ้านมาเป็นโทรศัพย์เคลื่อนที่ในยุคแรกๆ จะเห็นถึงเครื่องเคราขนาดใหญ่ ทั้งตัวเครื่องและยังต้องแบกแบตเตอร์รีไปด้วย แม้ว่าจะมีขนาดอุ้ยอ้ายราคาแพงอยู่ในหลักแสนบาท แต่ก็ยังมีคนซื้อหามาใช้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีโทรศัพท็แบบเคลื่อนที่ก็มาเป็นแบบพกติดตัวเป็นมือถือดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือดังที่เราใช้กันในปัจจุบันนอกเหนือจากการพูดคุย แล้วยังสามารถส่งข้อความถึงกันได้ รวมทั้งฝากเสียงพูดไว้คล้ายกับการบันทึกเทปไว้ให้ผู้รับได้มาเปิดฟังทีหลังได้ และยังสามารถบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรบ่อยๆ  เบอร์โทรศัพท์ใดที่เราบันทึกไว้แล้วก็จะโชว์เบอร์ โชว์ชื่อผู้โทรล่วงหน้าทำให้ทราบว่าจะรับโทรศัพท์หรือจะโทรกลับภายหลังได้ ซึ่งเครื่องจะบอกเราได้หมดว่า เราหมุนโทรศัพท์ไปหาใคร ใครโทรมาแล้วเราไม่รับ หรือใครโทรมาล่าสุด ที่กล่าวมานั้นเป็นบริการที่โทรศัพท์มือถือมีให้ทุกเครื่อง

ระบบเสียงเรียกเข้า เสียงรอให้ผู้โทรฟังก่อน จะให้เป็นเสียงอะไรให้เลือกมากมาย เป็นเสียงดนตรี บ้าง ใส่เสียงตัวเองเข้าไปก็ได้ เสียงหวอ เสียงรถดับเพลิงเสียง นก ก็มีให้เลือกมากมาย  ระบบจำเสียงพูดเช่นจะโทรถึงใครก็เพียงแต่เอ่ยชื่อผู้ที่จะโทร เครื่องจะหมุนโทรศัพท์ให้ทันที นอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องขยายเสียงสามารถฟังเสียงผู้โทรได้เลยให้ได้ยินกันทุกคนก็ได้

ความสามารถด้านการแสดงผลเช่นมีจอสี จอขาวดำ สามารถตั้งบอกเวลาลักษณะต่างๆ รวมทั้งการแสดง วันเดือนปีปัจจุบัน ตั้งปลุก แบบสนูสซ์ (snooze) ตั้งบอกเวลาเป็นเสียงพูด และยังมีเครื่องคิดเลขในตัว

ที่กล่าวมาแล้วเป็นบริการที่มีให้มาเกือบทุกเครื่อง แต่การพัฒนาโทรศัพท์ยังไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้แต่ได้เพิ่มความสามารถด้านอื่นๆ ที่ทำให้โทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนรูปโฉมเป็นเครื่องดูหนัง ดีทีวี ฟังวิทยุ ถ่ายรูป วิดีโอสคริปซ์ เป็นเครื่อง GSP เป็นเครื่องเล่นเกมส์ รวมเอาเครื่องคอมพิวเตอร์พ็อกเก็ตพีซีไว้ในตัว ใช้ในการเล่นอินเตอร์เนตก็ได้ เป็นอีบุคสำหรับอ่านหนังสือก็ได้ เป็นเครื่องนัดหมายต่างๆ ที่เรียกว่า organizer เชื่อมต่อกับกับคอมพิวเตอร์ ต่อกับจอทีวีก็ได้  ดังนั้นจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือได้ดัดแปลงไปเป็นเครื่องใช้เอนกประสงค์มากขึ้นทุกที่ ใช้เป็นเครื่องมือควบคุมระยะไกลก็ได้ ทำหน้าที่เหมือน remot control ควบคุมอุปกรณ์บางอย่างได้ ที่นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ไปจุดฉนวนระเบิด แต่ถ้าเราจะนำมาใช้ควบคุมในการดูแลรักษาความปลอดภัยก็น่าจะได้

มหาวิทยาลัยบางแห่งให้นักศึกษาอ่านข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านทางมือถือ ได้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทางไกลทั้งฟังวิทยุดูภาพเป็นต้น บทเรียนบางอย่างนักศึกษาต้องซื้อเมมโมรีสติก มาเสียบที่เครื่องโทรศัพท์ ใช้บันทึกภาพที่ถ่ายก็ได้บันทึกเสียงการพูดก็ได้

อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือต้องใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี ยิ่งใช้งานที่ต้องใช้เสียงดัง หรือดูภาพที่มีแสงมาก ก็ย่อมเปลืองแบตเตอร์รี ทำให้แบตเตอร์รีอายุสั้นลงได้ แม้ว่าจะชาร์ตแบตเตอร์รีได้แต่ก็มีอายุการใช้งาน เครื่องชาร์ตแบตเตอร์รีก็มีให้มาเมื่อตอนซื้อเครื่อง ตอนหลังนั้นได้ออกแบบเครื่องชาร์ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตยูเอ็สบีได้เลย ก็ไม่จำเป็นต้องพกพาเครื่องชาร์ตอีกต่อไป เพราะหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้ง่าย หรือเมื่อคุยนานๆก็เสียบดึงไฟฟ้าผ่านช่องยูเอ็สบีของคอมพิวเตอร์ได้เลย ในอนาตคงจะต้องหาแนวทางทำอย่างไรไม่ต้องชาร์ตก็ใช้โทรศัพท์ได้ โดยดึงพลังงานจากอากาศ และจากแสงในที่ร่มมาเป็นพลังงานของโทรศํพท์ได้

วัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นอย่างไร

เทคโนโลยี No Comments »

วัฒนธรรมนวัตกรรม (Culture of Innovation) ก็ถือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นนวัตกรรมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่สร้างขึ้นให้แก่มนุษย์ชาติ ทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายขึ้น บางคนอาจจะเห็นแย้งว่า การที่มนุษย์คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว ในขณะเดียวก็หันกลับมาทำลายล้างมนุษย์ด้วย เพราะมนุษย์ยังมีกิเลส ทำให้อยากได้อยากมีนวัตกรรมดังกล่าวทั้งๆที่ไม่มีอยู่ในฐานะที่จะมีได้ แต่ก็ยังพยายามให้ได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ทำให้มีการทำลายล้างตามมา จึงอาจคิดไปได้ว่าไม่น่าจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม 

ในมุมมองที่เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมได้ในกรณีที่ ทำให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ส่วนมากนวัตกรรมนั้นเป็นไปในทางที่ช่วยคนทำงานให้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้คนได้มีเวลาไปคิดแก้ปัญหาอื่นได้มากขึ้น ถ้าเราลองนึกภาพถ้าไม่มีอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยนวัตกรรมมากมายในการผลิตสินค้า ไม่มียานพาหนะที่สามารถเดินทางได้รวดเร็ว ไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็จะทำให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นสำคัญเพียงไร

นวัตกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง บางครั้งก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ก็มีส่วนที่ทำให้คนบางกลุ่มปรับตัวไม่ทันนั่นก็แสดงให้เห็นว่ายังไม่เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ลักษณะสังคมก็จะกลายเป็นสังคมที่เรียนรู้เร็วที่จะอยู่ให้ได้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าอีกไม่นาน20-30 ปีข้างหน้านี้ เครื่องจักรจะมีความฉลาดมากกว่าคนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพราะวิวัฒนการของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นในอาณาจักรสัตว์และพืชนั้นช้ากว่าวิวัฒนาการของเครื่องจักรที่มนุษย์พัฒนาขึ้นดังที่เรียกว่านวัตกรรมห่างกันหลายช่วงตัวทีเดียว

เมื่อมนุษย์กำลังมองทะลุกกำแพงได้เป็นเรื่องธรรมดา

ฟิสิกส์, เทคโนโลยี No Comments »

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีบริษัทผลิตเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศว่าสามารถสร้างกล้องที่สามารถมองทะลุกำแพงได้แล้ว  โดยให้ข้อมูลเพียงสั้นๆ ว่าได้ใช้รังสีเอ็กซ์สเรย์พลังงานต่ำ และเลนรวมแสงหรือรังสีที่เลียนแบบเลนซ์ของตากุ้งที่อยู่ในทะเลลึกลงไป ที่สามารถจะมองเห็นได้ผ่านน้ำที่มีความขุ่นมัว

สำหรับหลักการทำงานนั้นยังไม่รู้รายละเอียดมากนัก เพราะยังอยู่ในขั้นการพัฒนาและทดลอง ยังไม่รู้ขีดจำกัดเงื่อนไขที่จะสามารถมองให้เห็นได้ กำแพงต้องเป็นวัสดุแบบใด แต่ถ้าให้ผู้เขียนเดาทายว่าการทำงานเป็นอย่างไร นั้นเพราะผู้สร้างบอกว่าใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานต่ำ ก็ไม่น่าว่าจะทำให้ทะลุกำแพงออกไปกระทบวัตถุที่อยู่ในอีกด้านของกำแพง แล้วสะท้อนกลับมายังตัวตรวจับและสร้างภาพให้เห็น  หรือทีเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือรังสีเอ็กซ์ผ่านกำแพงไปได้แต่สะท้อนกลับมาเป็นรังสีเอ็กซ์พลังงานต่ำเพียงไรก็ยังสามารถสร้างเป็นภาพจากเลนซ์รวมแสงแบบตากุ้งนั่นเอง

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาใช้ขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์ ซึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วถ้าใครทำได้อาจคิดว่าเป็นแม่มดหมอผี หรือผู้วิเศษที่มีอิทธิฤทธ์ปาติหาริย์ ไม่ว่าการเดินทางไปในอวกาศ การสร้างเครื่องบิน การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์เป็นต้น และมนุษย์ลังสร้างเครื่องมือที่สมัยหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ สิ่งที่มนุษย์ฝันไว้ค่อยๆ จะเป็นจริงมากขึ้นทุกที และเป็นไปได้ว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปในอนาคตจะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ปัจจุบันนับล้านๆเท่า แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถพบว่าแมวสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดี มนุษย์อยากมองเห็นในที่มืด ก็สามารถสร้างกล้องที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นกัน ที่ใช้กันในทางทหารตำรวจ และกิจการสำรวจบางชนิด และในเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ และวิดีโอ ที่สามารถถ่ายภาพในที่มืดได้โดยใช้หลักการของแสงอินฟาเรดหรือคลื่นความร้อนจากวัตถุ  และต่อไปก็เป็นไปได้ว่าความลับอาจจะปกปิดกันได้ยากขึ้น และเมื่อถึงจุดนั้นก็ได้แต่ฝันว่าคงจะโกงกันได้ยาก เพราะเครื่องมือรู้ได้หมด

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

เทคโนโลยี No Comments »

โลจิสติกส์ (logistic) ประสานกับห่วงโซ่อุปทาน การนำห่วงโซ่อุปทานมาใช้เป็นผลจากโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้โลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความละม้ายคล้ายคลึงกัน โดยมีความเหมือนกันทุกทึ่ทุกเวลาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทาน ใช้เรียกหน่วยงานที่อยู่ในสายธุรกิจ กล่าวคือ ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งที่ร้อยเรียงกันของกระบวนการ ที่จะนำสินค้า/บริการ ไปสู่ผู้บริโภค หรือก็คือ การเชื่อมโยงกันของระบบ Logistics ของแต่ละหน่วยงานในสายธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้วัตถุดิบส่งผ่านจากหน่วยงานแรก ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ขายวัตถุดิบ ไปยังหน่วยงานที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อผลิตสินค้า แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานต่อไป ซึ่งเป็นผู้ที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง

โดยสรุปแล้ว Logistics คือภาคย่อยของแต่ละหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานต้องบริหาร และเมื่อแต่ละทุกหน่วยงานในสายธุรกิจเดียวกันมาวางแผนร่วมกัน เพื่อให้การบริหารในภาคย่อยมีความสอดคล้อง มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน นั่นก็จะกลายเป็น Supply Chain Management และหากมองในภาพรวมของประเทศไทย หากธุรกิจทุกประเภทมีการวางแผนร่วมกันในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ ระบบธุรกิจของประเทศไทยก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของ Logistics และ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อธุรกิจของประเทศได้
จากเวบ http://ict.moph.go.th/loops/mod/resource/view.php?id=160

 

การกำหนดความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ 
       เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนด ถึงคำจำเพาะความหมายให้แน่ชัด ในอดีตสิ่งตีพิมพ์ธุรกิจและทางการศึกษาได้เรียกโลจิสติกส์หลากหลายชื่อด้วยกันเช่น
การกระจายสินค้าทางกายภาพ (Physical distribution)
การกระจายสินค้า (Distribution)
วิศวกรรมการกระจายสินค้า (Distribution engineering)
โลจิสติกส์ธุรกิจ (Business logistics)
โลจิสติกส์การตลาด (Marketing logistics)
โลจิสติกส์การกระจายสินค้า (Distribution logistics)
การจัดการพัสดุ (Materials management)
การจัดการโลจิสติกส์พัสดุ (Materials logistics management) 
โลจิสติกส์ (Logistics)
ระบบตอบสนองเร็ว (Quick-response systems)
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Industrial logistics)
การจัดการซัพพลายเชน (Supply chain management)
ครั้งนั้นกลุ่มคำเหล่านี้มักจะอ้างอิงความสำคัญ ในสิ่งเดียวกัน กล่าวคือ หมายถึงการจัดการของการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกำเนิดถึงจุดการบริโภคสินค้า แต่การจัดการโลจิสติกส์มีการขยายขอบเขตกว้างออกไปมากในวิชาชีพโลจิสติกส์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และองค์การที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย พอสรุปตามลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
” โลจิสติกส์คือ ศิลปศาสตร์ขสองการกำหนดความต้องการการได้มา การกระจายสินค้าและท้ายที่สุดเป็นการรักษาไว้ของเงื่อนไขความพร้อมในการปฏิบัติการ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์”          (สโตน, พ.ศ. 2511)
” โลจิสติกส์ เป็นการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการประสานงานของอุปทานและอุปสงค์ในเวลาที่กำหนดและการใช้ประฌยชน์ของสถานที่ ” (เฮสเกต , กลาโคว์สกี้ และไอวี , พ.ศ. 2516)
และ  โลจิสติกส์คือ กระบวนการวางแผนปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติการและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและปริทธิผลของการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าระหวางผลิตสินค้าสำเร็จรูปและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดกำเนิดจนถึงจุดการบริโภคเพื่อเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า “  (US. Council of LogisticsManagement  (พ.ศ. 2529))
” โลจิสติกส์คือ กลยุทธ์การจัดการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัสดุชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ช่วงการจัดหา งานระหว่างกระบวนแปรรูปจนถึงการกระจายสินค้า เป้าหมายทั้งหมดก็เพื่อการสนับสนุนสูงสุดในปัจจุบันและการสร้างกำไรในอนาคต ตลอดจนการบรรลุต้นทุนที่ต่ำสุดในการสั่งซื้อของลูกค้า” (ดูเปอร์ , เอ็ด พ.ศ. 2537)
” โลจิสติกส์คือ เวลาที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของทรัพยากรหรือกลยุธ์การจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งหมายถึงการจัดลำดับของเหตุการณ์ที่มุ่งสู่ความพอใจลูกค้า ได้แก่ การจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า และกำจัดของเสีย รวมทั้งการขนส่ง การจัดเก็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” (UK Institute of Logistics and Transport , พ.ศ. 2541)
“ โลจิสติกส์คือ ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกำเนิดจนถึงลูกค้าและยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายจากแหล่งวัตถุดิบสู่สายงานการผลิต กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการขนส่ง การคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายพัสดุ การบรรจุภัณฑ์ การควบคุม การพยากรณ์ทางการตลาดและการบริการลูกค้า  ”
( US. National Council of Physical Distribution Management ( NCPDM ) พ.ศ.2542 )
สรุปภาพรวม
โลจิสติกส์ = การจัดหา + การจัดการพัสดุ + การกระจายสินค้า

 

กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายการกระบวนการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
• งานบริการลูกค้า
• การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า
• การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
• การจัดซื้อจัดหา
• การจัดการสินค้าคงคลัง
• การจัดการวัตถุดิบ
• การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
• การบรรจุหีบห่อ
• การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
• การขนของและการจัดส่ง
• โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าคืน)
• การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย
• การกระจายสินค้า
• คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง
• การจราจรและการขนส่ง
• กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
• การรักษาความปลอดภัย

การเชื่อมประสานกันของกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เพื่อบรรลุถึง ความร่วมมือกันในการวางแผน, การดำเนินการ, การควบคุมสินค้าและการบริการ และการไหลของข้อมูลผ่านองค์กรอย่างประสานสอดคล้องมีประสิทธิภาพ คือ สิ่งที่รู้จักกันทุกวันนี้ว่า โลจิสติกส์
สรุปแล้ว การจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการจัดการและกระบวนการสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนแกนกลาง ในการแสวงหาแหล่งของวัตถุดิบและบริการ, การจัดหา, การเก็บสินค้าเข้าคลัง และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่พอเหมาะ โดยมีการเก็บสินค้าคงคลัง, การสิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย, ความเพียรพยาม. และเงินทุน น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ อย่างมีประสิทธิผล

ที่มา : http://www.utcc.ac.th

เทคโนโลยีปฏิวัติโลก

เทคโนโลยี No Comments »

ในโลกยุคที่กำลังจะถึงไม่เกินกึ่งศตวรรษนี้เทคโนโลยีที่จะก้าวขึ้นมาปฏิวัติโลกคือเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมหรือไบโอเทคโนโลยี (Genetic) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) และหุ่นยนต์ (Roboics) หรือเทคโนโลยี GNR จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ายึดโครงพื้นที่เป็นส่วนใหญ่

ความก้าวหน้าและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของดิจิทัลอิเลคทรอนิกส์ ก่อให้เกิดกรย่อส่วนลดชิ้นส่วนอุปกรณ์ลง ส่งผลให้มีการใช้คอมพิวเตอร์กันทุกหนทุกแห่ง ด้วยการทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดปฏิวัติวงการสารสนเทศ เป็นพื้นฐานของการปฏิวัติ GNR ทั้งสาม

การปฏิวัติในวงการเทคโนโลยีชีวิภาพหรือพันธุวิศวกรรม แบบก้าวกระโดดตั้งแต่การค้นพบจีโนมมนุษย์และการโคลนนิ่ง เพิ่มสารสนเทศด้านนี้แบบก้าวกระโดด และขณะเดียวกันก็ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติทางด้านนาโนเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีย่อส่วนอย่างรวดเร็วเพิ่มสารสนเทศด้านวัสดุศาสตร์และระบบเชิงกลดังเห็นได้จากการอ้างอิงผลงานวิชาการทาง Citations เข้าสู่การปฏิวัติวงการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่เข้มแข็ง เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมย้อนรอยถอดแบบการทำงานสมองของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในเทอมของสารสนเทศ

การควบรวมผสมกันกับการปฏิวัติทั้งสามด้าน มีการแปลงรูปแบบและคาบเกี่ยวกันและกัน เพิ่มฐานพลังการคำนวณจากการปฏิวัติทั้งสามด้าน คือพันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ที่จะเข้าไปแทรกอยู่เป็นส่วนใหญ่ในกี่งศตวรรษนี้ อันเป็นตัวแทนของการปฏิวัติทางด้านสารสนเทศด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ถึงกับมีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า อีกไม่เกิน ค.ศ.2045 จะไปถึงจุดที่ว่าการแปลงรูปความสามารถมนุษย์ สร้างสรรค์สิ่งไม่มีชีวิตที่มีความฉลาด (intelligence)มากกว่าความฉลาดที่มนุษย์ในปัจจุบันนับพันล้านเท่า

เข้ายุคสังคมข่าวสาร

เทคโนโลยี No Comments »

เนื่องจากโลกาภิวัฒน์ที่โลกเชื่อมต่อถึงกัน ก็บอกว่าเราเข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร ที่ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญ ใครมีข้อมูลข่าวสารมากย่อมได้เปรียบ ซึ่งเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ก็คือไม่เพียงแต่มีข้อมูลข่าวสารมากเท่านั้นแต่ต้องรู้จักเลือก นำมาประมวลให้เกิดประโยชน์ด้วย และยังต้องพิจารณาว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราก็ไม่ได้อยู่ในยุคสารสนเทศหรือสังคมช่าวสาร โลกอาจจะมาถึงยุคนี้จริง แต่สังคมเราหาเป็นเช่นนั้นไม่

แม้แต่สังคมเกษตรเราก็ยังไม่พ้น อย่าว่าแต่หลังสังคมอุตสาหกรรม สังคมข่าวสารก็เป็นแค่พลอยเพียงโผล่เข้าไป ยังไม่พ้นยุคอุตาหกรรม ซึ่งถือว่ายังไม่เต็มตัวด้วยซ้ำ แต่สังคมในโลกตะวันตกเช่นอเมริกาเขาถือว่าเข้าสู่ยุคหลังอุตสาหกรรม (post-industrial) เป็นสังคมข่าวสารเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคนทำงานภาคเกษตรเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ประเทศไทยมีภาคเกษตรเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory