รู้จักหน้าตาของโปรแกรม มายา

ไอที, ศึกษาหัวข้อพิเศษ No Comments »

  โปรแกรมมายาจะถูกแบ่งออกเป้น 5 ส่วนด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 พื้นที่ส่วนบนของโปรแกรมเป็นที่อยู่ของแถบปุ่มคำสั่งและ เมนูคำสั่งสำหรับการทำงานแทบจะทั้งหมดจะถูกรวบรวมอยุ่ตรงนี้

ส่วนที่ 2 พื้นที่ว้ายมือซึ่งเป็นที่อยู่ของเครื่องมือหลัก ที่เราจะต้องใช้งานอยู่ตลอดการทำงาน

ส่วนที่ 3 พื้นที่ทำงาน วัตถุทั้งหมดจะถูกทำงานในพื้นที่ส่วนนี้

ส่วนที่ 4 พื้นที่ทางด้านขวาเป็นพื้นที่สำหรับส่วนปรับแต่งเสริมการทำงาน พื้นที่ส่วนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้หลายลักษณะตามที่เรากำหนดด หรือจะปิดพื้นที่ส่วนนี้เพื้อเพิ่มพื้นที่การทำงานหลักก็ได้

ส่วนที่ 5 พื้นที่ส่วนล่างสำหรับทำงานด้าน Animation

AutoCAD

ไอที, ศึกษาหัวข้อพิเศษ, Autocad No Comments »

 จุดเด่นของโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้

“ใน AutoCAD 2007 จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การออกแบบ Model สามมิติที่ง่ายตามจินตนาการของผู้ใช้ ที่ไม่เคยมีอยู่ใน Autocad รุ่นก่อนหน้านี้ ทำให้เราเห็นทุกมิติก่อนการออกแบบจริง”ใน AutoCAD 2007 จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การออกแบบ Model สามมิติที่ง่ายตามจินตนาการของผู้ใช้ ที่ไม่เคยมีอยู่ใน Autocad รุ่นก่อนหน้านี้ ทำให้เราเห็นทุกมิติก่อนการออกแบบจริงส่วนคำสั่งพื้นฐานและการใช้งานที่มีอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้ ยังคงมีอยู่ในรุ่นใหม่นี้เช่นเดิม

AutoCAD

ไอที, ศึกษาหัวข้อพิเศษ, Autocad No Comments »

กลุ่มคำสั่งหลักของ AutoCAD


เนื่องจาก AutoCAD เป็นโปรแกรมที่มีอายุการใช้งานกันมาเป็นสิบปีแล้ว จึงมีผู้ใช้งานและมีเทคนิคการใช้คำสั่งที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ บางท่านนิยมสั่งคำสั่งผ่าน Command Line หรือการใช้คำสั่งย่อ(Shortcut) หรือบางท่านถนัดการสั่งผ่านเมนู ซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดและความชอบส่วนบุคคล ท้ายที่สุดแล้วก็จะได้ผลงานที่มีคุณภาพเดียวกัน สำหรับในตอนนี้ เราจะขอกล่าวถึงกลุ่มคำสั่งของ AutoCAD ผ่านทางการใช้ Toolbar เป็นหลัก แต่ก็ไม่ยากที่จะนำไปประยุกต์กับการใช้คำสั่งรูปแบบอื่นคะ
การแบ่งกลุ่มคำสั่ง มีประโยชน์มากในการทำงาน เพราะเราจะมีหลักในการจดจำ หรือเข้าใจตัวโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้น
หากจะแบ่งกลุ่มเครื่องมือใน AutoCAD เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วพอจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)หลัก หรือกลุ่มที่จำเป็นต่อการสร้างงาน เรียกว่าต้องใช้ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานเลยก็ว่าได้ ตัวอย่างคำสั่งกลุ่มนี้ได้แก่ คำสั่งจำพวกวาด(Draw) ต่างๆ หรือพวกแก้ไข(Modify) เป็นต้น
2.กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)เฉพาะ หรือกลุ่มที่ใช้ในกรณีที่ต้องการทำงานให้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการเช่น คำสั่งเกี่ยวกับ 3 มิติ หรือ คำสั่งในการเปลี่ยนมุมมอง เป็นต้น
3.กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)ช่วยเหลือ หรือคำสั่งประเภทอำนวยความสะดวกในการทำงาน หรือจัดการไฟล์งาน เช่น คำสั่งสร้าง attribute คำสั่งวาง layout และกำหนดมาตราส่วน(Scale) งานพิมพ์ เป็นต้น

กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)หลัก
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า คำสั่งกลุ่มนี้เป็นจำเป็นต่อการสร้างงาน เราจึงหยิบมาขยายความเป็นกลุ่มแรก ก่อนอื่นมาดูวิธีการเปิดปิดเครื่องมือกลุ่มต่างๆผ่านไฟล์ ภาพยนตร์ กันก่อนนะคะ คลิกที่ลิงค์ได้เลยคะ
http://www.thai3dmodel.com/ACADOnline/AutoCAD_Interface.htmคราวนี้ก็ลองเลือกเปิดเฉพาะกลุ่มหลักที่กำหนดให้ดังนี้นะคะ

1.กลุ่ม Draw กลุ่มที่ใช้ในการวาดชิ้นงานทั้งหมด สังเกตจากคำสั่งแรก คือ คำสั่ง LINE(วาดเส้น)ดูภาพประกอบ

2.กลุ่ม Modify กลุ่มที่ใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบของชิ้นงาน สังเกตจากคำสั่งแรก คือ คำสั่ง Erase(ลบ)ดูภาพประกอบ

3.กลุ่ม Standard กลุ่มที่ใช้ในการจัดการขั้นพื้นฐาน เช่นการเปิดงาน(Open) การพิมพ์งาน(Plot) หรือแม้แต่การ Pan และ Zoom ดูภาพประกอบ

4.กลุ่ม Properties กลุ่มที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน เช่น การกำหนดเลเยอร์(Layers)การกำหนดชนิดของเส้น(Linetype) ดูภาพประกอบ

5.กลุ่ม Layers กลุ่มที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์ หรือการทำงานเป็นกลุ่ม เช่น การสร้างหรือลบ เลเยอร์ การกำหนดเลเยอร์ใช้งาน(Current Layer)ดูภาพประกอบ

เริ่มต้นด้วย 5 กลุ่มหลักนี้กันก่อนนะคะ ในช่วงแรก เพราะจะง่ายต่อการจดจำและทำความเข้าใจ หลังจากนั้นเราก็จะเจาะเข้าไปในเทคนิคการใช้งานแต่ละคำสั่งในกลุ่มเหล่านี้คอยติดตามในตอนต่อๆไปนะคะ

ศึกษาหัวข้อพิเศษ, Flash MX No Comments »

 

 

แนะนำไฟล์พื้นฐานของโปรแกรม Flash MX

ศึกษาหัวข้อพิเศษ, Flash MX No Comments »

ก่อนที่จะทำงาน Flash จะต้องมารู้จักและเข้าใจการทำงานของไฟล์พื้นฐานในโปรแกรม Flash เสียก่อนโดยมีไฟล์ที่เราต้องรู้จักอยู่ 2 ไฟล์ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ไฟล์ *.fla และไฟล์ *.swf 

1. ไฟล์ *.fla Flash
ไฟล์ *.fla หรือที่เราเรียกมันว่า “Flash” เป็นไฟล์ที่เราใช้สร้างงาน แก้ไขงานแอนิเมชัน เพื่อนำไป Export เป็นไฟล์ต่างๆ ต่อไป 

2. ไฟล์ *.swf Flash Movie
ไฟล์ *.swf หรือที่เราเรียกมันว่า “Flash Movie” เป็นไฟล์ที่่เราเอาไปใช้สร้างงานเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เราจะเอา *.swf ไปฝังไว้ในไฟล์ *.html กลายเป็นเว็บเพจ ที่เราเห็นกันอยู่เวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ไฟล์ *.swf นั้นเป็นผลงานที่มาจากการ Export ไฟล์ *.fla ที่เราใช้งานกันอยู่ลองดับเบิ้ลไฟล์ *.fla และไฟล์ *.swfดู จะเปิดโปรแกรมออกมาโดยการ 

  • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ *.fla จะเปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา เพราะมันเป็น Movie มีหน้าที่ต้องใช้ทำงานสร้าง animation โดยโปรแกรม Flash 
  • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ *.swf จะเปิด Stand-Alone Player ขึ้นมาเพื่อแสดงผล Flash Player Movie นั้นๆ 

3. ไฟล์ *.swf Flash template
เป็นไฟล์ที่เราสามารถ แก้ไขงาน Animation ได้ มักใช้เป็นแม่แบบ 

สนามแม่เหล็กใหญ่ที่สุด

ปรัชญา, ฟิสิกส์, ศึกษาหัวข้อพิเศษ No Comments »

สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กแห่งชาติในแคมบริดจ์ แมส (Cambridge,Mass.) เมื่อทำงานจะมีความเข้มสูงกว่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกถึง 40000 เท่า หรือมากกว่า ส่วนสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในเอกภพเป็นไปได้ว่าอยู่ที่ผิวของดาวพัลซาร์ (pulsars) และอาจมีขนาดใหญ่กว่าสนามแม่เหล็กโลกหลายล้านเท่า

 

กล้องจุลทัศน์ที่มองเห็นอะตอม

ฟิสิกส์, ศึกษาหัวข้อพิเศษ No Comments »

กล้องจุลทัศน์หัวสแกน (Scanning Probe Microscopes: SPM) สามารถก่อให้เกิดภาพของแต่ละอะตอมได้  SPM ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่อง Scanning Tunneling Microscope (STM)  มีหลักการทำงานคือ  โดยมีแท่งปลายแหลมยึดติดใกล้ผิวของสารที่จะดูอะตอม  แล้วให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในหมอกอิเลคตรอนของอะตอมที่ประกอบด้วยผิวหน้าอะตอม ยิ่งมีช่วงห่างน้อยระหว่างแท่งเข็มแหลมกับกับพื้นผิวดังกล่าว ก็จะยิ่งมีกระแสมากขึ้น  โดยการให้แท่งเข็มแหลมผ่านพื้นผิวซ้ำๆไปมา ทำให้สามารถสร้างภาพตำแหน่งของหมอกอิเลคตรอนและ แต่ละอะตอมสามารถสร้างขึ้นมาได้

/km/400px_scanningtunnelingmicroscope_schematic.png

AIDS

อาหารและสุขภาพ, ชีววิทยา, ศึกษาหัวข้อพิเศษ No Comments »

/km/img2.gif 

โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวยิ่ง เพราะว่าไวรัสเป็นตัวการที่เกิดไปเข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับตัวรับของเซลล์ ซึ่งปกติกแล้วพบในเมมเบรน (membrane) ของเซลล์เม็ดเลือดขาวมนุษย์  เชื่อว่าที่ตัวรับเป็นเพียงการทำตามหน้าที่ ที่ลากดึงไวรัสเข้ามาในเซลล์ และให้ผลลัพธ์เป็นโศกนาฏกรรม

/km/aids1.jpg

 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory