การใช้งานเครื่องมือและการปรับแต่ง

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

        การทำงานกับเครื่องมือ Text Tool  ต้องเรียนรู้รายละเอียดของ Control Palette ก่อนเพราะต้องปรับแต่งข้อความให้ตรงกับความต้องการแล้วจึงนำเครื่องมือนี้ไปพิมพ์ข้อความ โดยหลังจากเลือกเครื่องมือนี้จะปรากฏ Control Palette  เป็น 2 ส่วน ดังนี้
       ส่วนที่ 1 เป็นหมวดสำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร
       1. N = Normal              ตัวอักษรแบบปกติ
       2. B = Bold                  ตัวอักษรแบบหนา
       3. I = Italic                  ตัวอักษรแบบเอียง
       4. U = Underline           ตัวอักษรขีดเส้นใต้          
       5. R = Reverse             ตัวอักษรสีขาว
       6. Q = Strikethru          ตัวอักษรขีดฆ่า
       7. c = Small Cap           ตัวพิมพ์ใหญ่แบบย่อ
       8. C = All Cap               ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
       9. ss = Superscript       ตัวอักษรแบบยกกำลัง
     10. ss = Subscript          ตัวอักษรแบบห้อยท้าย
      ส่วนที่ 2 หมวดสำหรับกำหนดรูปแบบการจัดย่อหน้า
     1. Left จัดแบบเสมอหน้า (ชิดซ้าย)
     2. Right จัดแบบเสมอหลัง (ชิดขวา)
     3. Center จัดแบบกึ่งกลาง
     4. Justify จัดแบบเสมอหน้า-หลัง
5. Force Justify จัดแบบเสมอหน้า-หลังแบบอังกฤษ

เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Page Maker เบื้องต้น

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การลบหน้ากระดาษที่ไม่ต้องการ
            หลังจากที่ทำงานไปแล้วหน้ากระดาษเกินไม่ได้ใช้แล้วให้ลบทิ้งด้วยวิธีดังต่อไปนี้
            1.คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไอคอนเลขหน้ากระดาษ
            2.คลิก บนเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
            3.ระบุหน้าที่ต้องการลบบนหน้าต่าง
                Remove page (s)           ระบุหน้าที่เริ่มต้นลบ
                Through                       ระบุหน้าที่ต้องการให้ลบเป็นหน้าสุดท้าย
            4.เมื่อกำหนดหน้าเริ่มต้นและหน้าสุดท้ายที่ลบแล้วคลิก ok
            5.โปรแกรมจะแจ้งเตือนหากยืนยันที่จะลบให้คลิก ok

เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Page Maker เบื้องต้น

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การเพิ่มหน้ากระดาษบนผลงานที่มีอยู่แล้ว
            ในขณะที่ทำงานกับไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วถ้าต้องการเพิ่มหน้าเพื่อใช้งานอีกให้ใช้ขั้นตอนดังนี้
            1.คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนไอคอนเลขหน้ากระดาษ
            2.คลิกเลือกเมนู  Insert Pages
            3.เมื่อปรากฏหน้าต่าง Insert Pages  ให้เลือกกำหนดออปชันที่ต้องการต่อไปนี้
            Insert ___Pages          ระบุจำนวนหน้าที่จะเพิ่ม
            ___ the current page   before              แทรกก่อนหน้าที่เลือก
                                             after                แทรกหลังหน้าที่เลือก
                                             between           แทรกระหว่างหน้าที่เลือก 
           Master page                 เลือก  Master Page  สำหรับหน้าใหม่
            4.หลังจากกำหนดออปชันเสร็จก็คลิกปุ่ม Insert หน้ากระดาษที่กำหนดไว้ก็จะเพื่มขึ้นมา

วิธีสร้างห้องภาพส่วนตัวด้วย Plug-in Palettes

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

         ประโยชน์ของการใช้ห้องภาพส่วนตัว คือ สะดวกในการค้นหาภาพและยังสามรถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ เมื่อต้องการใช้ก็สามารถคลิกที่ภาพนำมาใช้ได้ทันทีอีกด้วย เมื่อต้องการสร้างห้องภาพก็ให้ใช้วิธีดังนี้
       1.       ก่อนอื่นต้องเปิดพาเล็ต Library ขึ้นมาก่อนโดยคลิกเมนู Window > Plug-in Palettes > Show Library 
       2.       เมื่อปรากฏพาเล็ต Library ขึ้นมาให้คลิก              ที่มุมบนขวาแล้วเลือก New Library
       3.       เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บห้องสมุดภาพ
       4.       ตั้งชื่อห้องสมุดภาพที่ช่อง Fill name
       5.       คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ห้องสมุดภาพไว้

ล็อคหน่วยวัดไม่ให้เคลื่อนที่ด้วย Zero Lock

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

คำสั่ง Zero Lock ใช้สำหรับล็อคหน่วยวัดที่ไม่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่ โดยจะยกตัวอย่างดังนี้
1.       คลิกค้างที่แล้วลากจุดอ้างอิงหลัก 0 มาไว้ตำแหน่งที่ต้องการ
2.       คลิกเมนู View > Zero Lock คราวนี้ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหน่วยวัดได้แล้ว 

ดูดวัตถุเข้าหาเส้นไกด์ด้วย Snap to Guides

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

คำสั่ง Snap to Guides ใช้สำหรับการดึงวัตถุเข้าหาเส้นไกด์มีประโยชน์สำหรับจัดเรียงหรือปรับขนาดวัตถุที่อ้างอิงจากเส้นไกด์เมื่อต้องการใช้คำสั่งก็เพียงคลิกที่ View > Snap to Guides

ย้ายสลับหน้าด้วยคำสั่ง Sort Pages

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

       การย้ายสลับหน้าขณะทำงานจริงมักเกิดขึ้นได้เสมอโปรแกรม PageMaker จึงได้มีคำสั่ง Sort Pagrs เพื่อมาช่วยสนับสนุนการสลับหน้าให้เป็นเรื่องง่ายๆโดยมีวิธีใช้งาน Sort Pages ดังนี้
      1.  คลิกเมนู Loyout > Sort Pages
     2.  คลิกปุ่ม Option… จากหน้าต่าง Sort Pages
     3.  กำหนดออปชันที่หน้าต่าง Option ก่อนดังนี้
          Double-sided                                           กำหนดใช้หน้าคู่
          Facing pages                                           กำหนดให้แสดงหน้าคู่
          Show detailed thumbnails                         กำหนดให้แสดงรายละเอียดเหมือนหน้างาน
จริง
         Do not move elements                              กำหนดไม่ให้ปรับการจัดวาง

เมื่อกำหนดเสร็จคลิก OK
     4 .  คลิกค้างแล้วเลื่อนหน้าที่ต้องการสลับมาไว้ระหว่างหน้าที่จะแทรกเช่นตัวอย่าง จะเคลื่อนหน้าที่ 4-5 มาไว้ที่ด้านหน้าของหน้า 2-3
     5.   สังเกตที่ไอคอนตัวเลขด้านล่างหน้าต่างๆ จะมีสองตัวซึ่งมีความหมาย คือ      ไอคอนเลขหน้าใหม่ และ       ไอคอนเลขหน้าเดิม ให้จัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วคลิก OK

ค้นหาหน้าแบบเจาะจงด้วย Go To Page

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

                คำสั่ง Go To Page ใช้สำหรับการค้นหาหน้าเหมาะกับงานที่มีจำนวนหน้ามากซึ่งยากในการเลื่อนหา ดังนั้นควรใช้คำสั่งเพื่อค้นหาโดยสมมติว่าขณะนี้อยู่ที่หน้า 2-3 แต่ต้องการค้นหาหน้าที่ 6 ให้ทำตามวิธีดังนี้
               1.       คลิกเมนู Layout > Go To Page
               2.       ให้เลือกออปชัน Page  number และกำหนดหน้าที่ค้นหา(ซึ่งจะสมมติว่าหาหน้า 6 อยู่)
               3.       กำหนดเสร็จคลิกปุ่ม OK

ตรวจสอบการลิงก์ภาพด้วย Link Manager

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

             Links  Manager เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบภาพที่นำมาใช้บน PageMaker
โดยสามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่ใช้ได้ครอบคลุม เช่น แจ้งชื่อภาพ แจ้งว่าภาพอยู่หน้าไหน ยังลิงก์กับไฟล์ต้นฉบับอยู่หรือเปล่า ใช้โหมดสีอะไร เป็นต้น
             เมื่อต้องการตรวจสอบการลิงภาพก็ให้คลิกเมนู File > Links Manager ก็จะปรากฏหน้าต่าง Links Manager ก็จะปรากฏหน้าต่าง Links Manager  แจ้งรายละเอียดดังนี้
             A.    เป็นส่วนที่แจ้งว่าเกิดปัญหาขึ้นกับภาพ เช่น เมื่อปรากฏ “?” แสดงว่าเป็นภาพที่ใช้ไม่สามารถลิงก์กับต้นฉบับได้หรือ   “_” ก็หมายถึงภาพต้นฉบับเกิดการเปลี่ยนแปลงและยังไม่ทำการอัพเดท
            B.      แจ้งชื่อไฟล์ภาพต้นฉบับ
            C.      แจ้งนามสกุลภาพและโหมดสีที่ใช้
            D.      แจ้งหน้าที่ภาพนั้นๆ อยู่
            E.       แจ้งเตือนปัญหาที่โปรแกรมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น หากปรากฏ “?” อาจจะหมายถึงภาพต้นฉบับนั้นถูกลบไปหรือย้ายที่ เป็นต้น

กำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยงภาพ

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

คำสั่งมีประโยชน์มากในการทำงานร่วมกับภาพที่นำเข้ามาใช้งาน  โดยมีคุณสมบัติในการปรับปรุงหรือแจ้งปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภาพต้นฉบับ และสามารถปรับปรุงภาพที่ใช้อัตโนมัติหากเกิดการแก้ไขไฟล์ภาพที่ต้นฉบับ จะแสดงผลเมื่อกำหนดออปชันไว้ มีขั้นตอนดังนี้
                1.คลิกที่เมนู Element > Link Option                                                            
                2.กำหนดออปชันที่ต้องการใช้งาน เฉพาะในส่วนดังนี้
   Store copy in publication                   กำหนดให้โปรแกรมรักษาสำเนาภาพต้นฉบับ

                 ที่เชื่อมโยงหรือภาพที่นำมาใช้
   Update automatically                                       ปรับปรุงภาพที่เชื่อมโยงอัตโนมัติหากเกิดการ
                เปลี่ยนแปลงกับภาพต้นฉบับ
  Alert before updating                                      กำหนดให้โปรแกรมแจ้งก่อนจะทำการปรับปรุง
               ภาพที่เชื่อมโยง
                3.หลังจากกำหนดเสร็จคลิกปุ่ม OK เพื่อใช้คุณสมบัติที่เลือกไว้

สร้างข้อความล้อมภาพด้วย Text Wrap

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

                นิยมใช้กับงานที่มีภาพประกอบเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จัดหน้าอยู่ การใช้คำสั่ง Text Wrap มีดังนี้
                1.คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนภาพที่จะใช้คำสั่งและเลือกเมนู Text Wrap
                2.เมื่อปรากฏหน้าต่าง Text Wrapให้คลิกบน Wrap option
                3.เลือกรูปแบบที่ต้องการในส่วนของ Text  flow
                4.กำหนดระยะห่างระหว่างภาพและข้อความ
                5.เมื่อกำหนดออปชันเสร็จให้คลิก OK

ก๊อปปี้หลายภาพพร้อมกันด้วยคำสั่ง Paste Multiple

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

สำหรับกรณีที่ต้องการก๊อปปี้ภาพหรือวัตถุหลายชิ้นจากแม่แบบเดียวกันสามารถใช้คำสั่ง Paste Multiple  จัดการได้ดังนี้
1.       ก่อนอื่นใช้ Pointer Tool คลิกแม่แบบ
2.       คลิกเมนู Edit > Copy เพื่อก๊อปปี้ภาพ
3.       ต่อมาให้คลิกมนู Edit > Paste Multiple
4.       เมื่อปรากฏหน้าต่าง Paste Multiple  ให้กำหนดค่าต่อไปนี้
Paste….coples                                             กำหนดจำนวนก๊อปปี้
Horizontal offset                                         กำหนดความถี่การวางแนวนอน
Vertical offset                                              กำหนดความถี่การวางแนวตั้ง

กำหนดการแสดงผลของภาพ

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

เมื่อต้องการกำหนดให้ภาพชัดขึ้นมีวิธีดังนี้
1.       คลิกที่เมนู Fill > Preferances >General
2.       บนหน้าต่าง Preferances ให้เลือก High  resolution เพื่อกำหนดการแสดงผลของภาพชัดที่สุด (หากเลือกเป็น Standard ภาพจะเป็นพิกเซลหรือเลือก Gray out ภาพจะเป็นกรอบสีเทาซึ่งมีประโยชน์ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่มีผลกับงานและเมื่อพริ้นท์ภาพก็จะคมชัดเหมือนปกติ)
3.       เมื่อกำหนดการแสดงผลของภาพแล้วคลิก OK โปรแกรมก็จะแสดงผลตามที่กำหนด

การนำรูปภาพเข้ามาในงานด้วยคำสั่ง Place

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

                Place เป็นคำสั่งสำหรับนำภาพมาวางบนหน้ากระดาษเพื่อตกแต่งหรือใช้ประกอบข้อมูลในการจัดหน้านั้น ซึ่งมีวิธีใช้คำสั่งดังนี้
                1.คลิกเมนู File >Place
                2.เลือกไฟล์ที่ต้องการนาใช้บนหน้ากระดาษ
                3.คลิกปุ่ม Open เพื่อวางภาพ
                4.เมื่อปรากฏหน้าต่างกำหนดการวางภาพ ให้เลือกปุ่ม No ซึ่งจะมีผลทำให้ไฟล์งานมีขนาดเล็กและทำงานได้เร็วกว่าแต่หาก เลือก Yes ไฟล์งานมีขนาดใหญ่และทำให้โปรแกรมทำงานช้าลงเมื่อมีภาพมากๆ
                5.หลังจากนั้นจะปรากฏเครื่องหมาย      ให้คลิกเมาส์ที่หน้ากระดาษเพื่อวางภาพ

การย่อ- ขยายขอบเขตข้อความ

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การย่อ- ขยายขอบเขตข้อความ

การย่อ- ขยายขอบเขตข้อความมีประโยชน์สำหรับการปรับส่วนของข้อความให้เหมาะสมกับพื้นที่  มีวิธีการดังนี้
1.เลือกเครื่องมือ  Pointer  Tool 
2.คลิกข้อความที่ต้องการปรับขอบเขตเมื่อปรากฏขอบเขต(A)แล้วให้เลือกใช้เม้าส์คลิกค้างที่ขาขอบเขต(B)แล้วลากปรับความต้องการแล้วปล่อยเม้าส์


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory