PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

หน้าตาของ PHP-Nuke (Theme) แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. Header เป็นส่วนหัวของ Web - ใช้แสดงสัญลักษณ์ประจำ Web Site (ในส่วนของ PHP-Nuke คือ logo.gif )

1. Header เป็นส่วนหัวของ Web - ใช้แสดงสัญลักษณ์ประจำ Web Site (ในส่วนของ PHP-Nuke คือ logo.gif )

- ใช้ Link ส่วนที่สำคัญและใช้งานบ่อยๆ เช่น เมนู หรือ หน้าแรก(Home)

เพื่อกลับมาที่หน้าแรก

2. Body เป็นส่วนเนื้อหาของ Web แบ่งย่อยเป็น 3 ส่วน

- พื้นที่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวาจะเป็น Block หลาย Block สามารถย้ายสลับที่กันได้ทั้ง

บนล่างและซ้ายขวา

- พื้นที่ตรงกลาง แสดงบทความ เนื้อหา

3. Footer เป็นส่วนท้ายของ Web ส่วนใหญ๋ใช้แสดงข้อมูล Logo ของ Web Site ที่เป็น

สปอนเซอร์

ทั้ง 3 ส่วน สามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ โดยใช้ เมนูผู้ควบคุมระบบ (Administration

Menu)

 

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

ฟังก์ชัน switch และองค์ประกอบ
          
เช่นเดียวกันกับโมดูลโดยทั่วไป เว้นแต่ว่า cases ทั้งหมด ที่ใช้งาน จะต้อง ไม่ซ้ำกันตลอดทั้งส่วนของการจัดการทั้งหมด เพราะวิธีที่ไฟล์ admin เลือกโมดูลใดๆ มาทำงาน เกิดจากการที่เมื่อมีการคลิกลิงค์ แล้วเข้าไปมองหาในทุก case ทั้งหมดที่มี

ไฟล์ Case

ไฟล์ case เป็นไฟล์ที่ส่วนของการจัดการ(admin) เมื่อคุณคลิ๊กที่ลิงก์ จะเข้าไปดึงโค้ดจากไฟล์เพื่อให้ทำงานในหน้าที่ถูกต้อง หรือเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน

ชื่อที่ใช้จะเป็น case.modulename.php โดย modulename จะเป็นชื่อของโมดูลที่อ้างถึง และต้องถูกเก็บไว้ในไดเรคทอรี /admin/case

ภายในไฟล์ case นี้ จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน switch เท่านั้น ซึ่งจะเป็น cases ทั้งหมดสำหรับโมดูล และจบด้วย include ตัวอย่างของฟังก์ชัน switch ที่ปรากฏในไฟล์ case จะมีลักษณะดังนี้:

switch($op){ 

    case “mainfunction”:
    case “function2″:
    case “function3″:
    include(”admin/modules/modulename.php”);

}

ตัวแปร $op จะต้อง เป็น $op ตลอดทั้งส่วนของการจัดการ

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

การจัดการในส่วนของฐานข้อมูล(Database Integration)
การจัดการในส่วนของฐานข้อมูล เป็นเรื่องที่ง่ายมาก มีตัวแปร global 3 ตัวที่ใช้เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ PHP-Nuke ได้แก่: $db, $prefix และ $user_prefix.
เมื่อเริ่มต้นการสืบค้นข้อมูล(query) จากฐานข้อมูล คุณจะต้องใช้ตัวแปร $db ตามด้วยประเภทของการสืบค้นประเภทของการสืบค้น(query) มีดังนี้:

sql_query คำสั่ง SQL ปกติที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ Selects, Inserts, Updates, Detetes และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง(table) / ฐานข้อมูล(database)
sql_numrows ใช้ในการนับจำนวนของแถว ที่คืนกลับมาจากการสืบค้น
sql_fetchrow สร้าง array ของค่า ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการสืบค้น

ดังนั้นโดยทั่วไปการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้:

$sql = “SELECT * FROM “.$prefix.”_random_table WHERE id=1″;
$result = $db->sql_query($sql);
$row = $db->sql_fetchrow($result);

เหตุผลที่ใส่เป็น “.$prefix.” แทนที่จะเป็น nuke เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ nuke เป็นคำนำหน้า(prefix) ของฐานข้อมูล(ตาราง) ดังนั้นจึงควรใส่เป็น “.$prefix.” โดยคำนำหน้า(prefix) จะถูกกำหนดไว้ในไฟล์ config.php บางครั้ง $prefix อาจถูกแทนด้วย $user_prefix ถ้าการสืบค้นนั้นมีเป้าหมายไปยังตารางสมาชิก(users) ของฐานข้อมูล เพราะว่าบางเว็บไซต์อาจมีการใช้งานส่วนของสมาชิกร่วมกัน(เพื่อสมาชิกจะได้ไม่ต้องสมัครหลายครั้ง) แต่ใช้คำนำหน้า(prefixes) ที่ต่างกัน เพื่อต้องการแบ่งแยกข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ออกจากกัน

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

การเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บเพจ

ก่อนที่จะใส่เนื้อหาลงในเว็บเพจ จะต้องเริ่มต้นด้วยบรรทัดนี้:

include(”header.php”);

และจบด้วยบรรทัดนี้

include(”footer.php”);

2 บรรทัดนี้ ต้อง อยู่ในทุกหน้าของเว็บเพจ นอกเหนือจากบรรทัดของตัวแปร globals ที่จำเป็นต้องอ้างถึง (ดู รายละเอียดที่นี่ ว่าตัวแปร globals ประกอบด้วยอะไรบ้าง)
สำหรับเนื้อหา สามารถที่จะสร้างโดยใช้ภาษา php และภาษา html โดยภาษา html ที่คุณใช้ หรืออะไรที่คุณต้องการแสดงบนเว็บเพจ (นอกเหนือจากชื่อของเว็บเพจ) จะต้องอยู่ภายในคำสั่ง echo :

echo “anything in here will show on screen, but the line must end like this: “;

ภายในคำสั่ง echo ส่วนของภาษา html tags ที่ใช้จะต้องใส่เครื่องหมาย \ ก่อนหน้าเครื่องหมาย ” ที่มีทุกครั้ง

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

ใส่ชื่อสำหรับเว็บเพจ

มีฟังก์ชันใน PHP-Nuke ที่ช่วยคุณในการใส่ชื่อของเว็บเพจเมื่อถูกนำขึ้นมาแสดง ในแต่ละเว็บเพจที่คุณต้องการ โดยใช้โค้ดนี้: 

title(”Your Title Goes Here”);
โค้ดนี้จะแสดงชื่อของเว็บเพจ “Your Title Goes Here” (ไม่มีเครื่องหมาย ” “) บนเว็บไซต์ของคุณ
ในส่วนของชื่อเว็บเพจ คุณสามารถกำหนดในส่วนของภาษาต่างๆ (ดูรายละเอียดได้ในส่วนของ ภาษา-Languages ข้างล่าง) ซึ่งคุณสามารถใช้ในกรณีที่มีการแสดงเว็บไซต์ของคุณในภาษาต่างๆที่รองรับ 

 

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

การเปลี่ยนค่าต่างๆของโมดูล 

เพื่อที่จะให้โมดูลแสดง(Enable) / ไม่แสดง(Disable) คลิกที่ ทำงาน(Activate) / ไม่ทำงาน(Deactivate) จากลิงค์ที่มีให้ เพื่อกำหนดว่าผู้ใดสามารถใช้งานโมดูลได้ ให้คลิกที่ แก้ไข และเลือก ใครสามารถเห็น?(access level) จาก drop-down box 

การซ่อนโมดูลที่ทำงาน 

PHP-Nuke ตั้งแต่เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไปสามารถซ่อนโมดูลที่กำลังทำงานจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ เช่นในกรณีที่คุณต้องการ ให้โมดูลสาร(journal) หรือโมดูลเว็บเมล์(web mail) ทำงาน แต่ต้องการให้ใช้งานผ่านส่วนของโมดูลเข้าระบบ(Your Account) - เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
การซ่อนโมดูลทำได้ง่ายๆ สิ่งที่คุณต้องทำคือ เข้าไปที่ จัดการโมดูล(modules administration) คลิ๊ก “แก้ไข” ที่โมดูลที่ต้องการซ่อนและ คลิ๊กที่ “ไม่” ตรง “แสดงในเมนูหลัก(Modules Block)?” 

 

 

การแก้ไขข้อผิดพลาด(Troubleshooting) ของ PHP-Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

ขั้นตอนข้างล่างนี้เป็นวิธีจัดการกับข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นกับ PHP-Nuke หลังจากการติดตั้ง
1. ใช้ phpMyAdmin ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตารางต่างๆอยู่ในฐานข้อมูล อย่างถูกต้อง
2. แน่ใจว่าคุณอับโหลดไฟล์ต่างๆจากไดเรคทอรี HTML ขึ้นไปครบถ้วนสมบูรณ์
3. เช็คให้แน่ใจว่าไฟล์ config.php ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น ชื่อฐานข้อมูล(database name), ชื่อผู้ใช้(username), รหัสผ่าน(password), prefix และ ชนิดของฐานข้อมูล(Database Type)
4. ไปที่ NukeSupport | NukeForums | NukeCops และค้นหาปัญหาของคุณใน กระดานข่าว(forums) ถ้าพบว่ามีผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวเหมือนคุณ คุณก็อาจจะสามารถหาคำตอบปัญหาของคุณได้ที่นี่
5. แต่ถ้ายังไม่พบคำตอบ ก็สามารถตั้งกระทู้คำถามใหม่(ตามประเภทของกระดาน) ด้วยการอธิบายปัญหาของคุณสั้นๆ ที่ชื่อของกระทู้ จะมีผู้ใช้ PHP-Nuke ที่มีประสบการณ์มาช่วยคุณแก้ไขปัญหาและ เช่นเดียวกัน ผู้อื่นที่มีปัญหาเดียวกันกับคุณก็สามารถเข้ามาหาคำตอบได้ด้วย

ประเภทของส่วนเพิ่มเติม(Add-On)

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

มีส่วนเพิ่มเติม(add-on) สำหรับ PHP-Nuke อยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ โมดูล(Modules), เมนู(Blocks) และธีม(Themes)                                                                                                           โมดูล(Modules)  โมดูลเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถใช้งาน โดยจะปรากฎอยู่ที่ตรงกลางของหน้าจอ(เว็บไซต์)                                                                                                                                 ตัวอย่างของโมดูล ได้แก่ โมดูลเข้าระบบ(Your_Account), กระ%E

การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

ระบบ CMS สามารถนำมาประยุกต์ในงานต่างๆ หลากหลาย ตัวอย่างการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า
• การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
• การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัครคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
• การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
• การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site สร้างเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

FreeBSD เป็นระบบปฏิบัติการชั้นสูงที่สามารถทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือเทียบเท่า, DEC Alpha, IA-64, PC-98 และ UltraSPARC? FreeBSD ถูกพัฒนามาจาก BSD ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกส์ของมหาวิทยาลัย U.C. Berkeley FreeBSD โดยมีทีมงานพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งได้ทำการพัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการพัฒนาให้สามารถทำงานได้ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆด้วย

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

PCI Express คือเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อระหว่างเมนบอร์ด กับกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยให้มีอัตราการรับ/ส่งข้อมูล ทั้งขาเข้า และขาออก (Bandwidth) เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล ซึ่งจาก เดิมในแบบ PCI จะสามารถที่จะส่งได้ที่ 133 เมกะไบต์ต่อวินาที (MBps) และเป็นการส่งผ่านแบบทิศทางเดียว เทียบกับ 266 MBps ต่อทิศทางของ PCI Express และเป็นการส่งผ่านข้อมูลแบบ 2 ทิศทาง รวมเป็นทั้งสิ้น 533MBps นั่นหมายถึงความเร็วโดยรวมของระบบที่สูงขึ้น และยังจะช่วยในการลด ปัญหาคอขวดของการรับ/ส่งข้อมูลของกราฟฟิกการ์ดไปได้อีกมาก รวมทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น HDTV (High-Definition TV) ซึ่งให้ความละเอียดในการรับชมภาพสูงถึง 1920x 1080 ที่จะนำมาใช้งานในอีกไม่นาน

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

 วิธีการติดตั้ง PHP-Nuke
          ขั้นตอนแรกเริ่มจากการขยายไฟล์PHP-Nuke-6.0.tar.gz ที่ดาวน์โหลดมาด้วยโปรแกรม WinRAR  ไปไว้ภายใต้ไดเรกทอรี C:\myweb โดยไม่ต้องเจาะจงสร้างไดเรกทอรีใหม่ เพราะหลังที่ขยายไฟล์ใหม่แล้ว จะได้ไดเรกทอรีย่อย 3ไดเรกทอรี ภายใต้ C:\myweb html กับ sql และ upgrades โดยอัตโนมัติหน้าที่ของแต่ละไดเรกทอรีคือ
-          /html/ เอาไว้ใช้สำหรับเก็บไฟล์ HTML และไฟล์สคริปต์ PHP ต่างๆ ของ PHP-Nuke
-          /sql/  ใช้เก็บไฟล์ nuke.sql ไว้ซึ่งไฟล์นี้ ทำหน้าที่เก็บโครงสร้างฐานข้อมูลของ PHP-Nuke
-          /upgrades/  เก็บไฟล์สคลิปต์ PHP ที่ใช้รันในการอัปเกรดเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางภานในฐานข้อมูลของ PHP-Nuke เวอร์ชั่นเก่าๆ ให้เป็น PHP-Nuke เวอร์ชั่นใหม่ นอกจากนี้ยังเก็บไฟล์ข้อความ (text file) ที่เป็นข้อแนะนำต่างๆ ของ PHP-Nuke ได้แก่ INSTALL ,CHANGES,UPGRADE,..

PHP Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

PHP-Nuke เป็นระบบจัดการข่าวสารอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) โดย PHP-Nuke สร้างมาจากข้อมูลพื้นฐานระหว่างภาษาพีเอชพี ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ชุดนี้อยู่ภายใต้ของลิขสิทธิ์ GNU General Public License คือสามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงได้ โดยที่จะยังคงชื่อ และส่วนต่างๆของ ข้อมูลอยู่โดยครบและไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น ต่อมา PHP-Nukeได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 7.5 และได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน USD $10 เนื่องจากว่าบางซอร์สโค้ด บางส่วนนั้น ได้มีการพัฒนาซึ่งยากต่อทีมพัฒนาจึงได้มีการเก็บค่าใช้จ่าย และได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 

วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 

ในเวอร์ชันแรกๆได้มีการพัฒนา โดยจะมีโมดูลในส่วนของเว็บเมลล์ ต่อมาได้พบรูโหว่เนื่องจากว่าเป็นหนทางที่ดีสำหรับแฮ็คเกอร์ จึงได้เปลี่ยนโดยการลบโมดุลนี้ออกไป และได้มีการนำ PHP-Nuke ไปใช้ซอฟต์แวร์ฟรีอย่าง phpBB โดยได้นำมาเป็นกระดานข่าวสำหรับ PHP-Nuke และยังมีอีกหลายซอฟต์แวร์ CMS ที่ได้ใช้ PHP-Nuke เวอร์ชันก่อนๆ มาดัดแปลง เช่น 

  • Dragonfly CMS — สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 6.5 พร้อมด้วยโมดูลอัลบัมรูปภาพ 
  • Nuke-Evolution — สร้างมาจาก PHP-Nuke โดยได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย 
  • myPHPNuke —สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 4.4.1a 
  • NPDS — สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 4.3 
  • openPHPNuke — สร้างมาจาก myPHPNuke (เวอร์ชัน 4.4.1a) 
  • Postnuke — สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 5.0 
  • XOOPS — สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 4.4.1a 
  • Xaraya — สร้างมาจาก PHP-Nuke เวอร์ชัน 5.0 
  • UNITED-NUKE — สร้างมาจาก PHP-Nuke โดยได้เพิ่มความสมบูรณ์เข้าไป 
  • nCo Modified PHP-Nuke Ultra — สร้างจากทุกส่วนของ PHP-Nuke 

ข้อดีของ PHP-Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

   มีหลายๆ โปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ PHP-Nuke ตัวอย่างเช่น Postnuke, phpWebSite, myPHPNuke, Xoops และอื่นๆ แต่ PHP-Nuke ถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งได้ มีความยืดหยุ่นสูง ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานช่วยทุ่นเวลาในการทำงานของเว็บมาสเตอร์ในการบริหารเว็บไซต์                                                                                  

   PHP-Nuke ยังประกอบไปด้วยคุณสมบัติเด่นมากมายที่ไม่มีในระบบอื่น ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา
คุณสมบัติหลักๆ ที่มีใน PHP-Nuke :                                                                     

 •  จัดการระบบผ่านเว็บ (Web base admin)                                                                 

 •  มีแบบสอบถามและแสดงข้อเสนอแนะในแบบสอบถามได้ (Surveys and comments option in Polls)                                                                                                         

 •  แสดงหน้ายอดฮิต (Top page)                                                                                

 •  มีหน้านับสถิติผู้เข้าชมด้วยตัวนับ (Access statespagewithcounter) 

 •  มีเมนูส่วนตัวของผู้ใช้ (User customizable box) เมนูที่เลือกใช้งาน HTML เองได้ (Customizable HTML blocks) และระบบจัดการเมนูแบบพิเศษ (Advanced blocks system)

 •  มีธีมให้ใช้มากมาย (Lot of themes) และการจัดการธีมสำหรับสมาชิก (Themes manager for registered users)                                                                                               

 •  การจัดการ GUI ที่ง่ายดายโดยจัดการหัวข้อด้วยรูปภาพ (Friendly administration GUI with graphic topic manager)                                                                                      

 •  สามารถแก้ไขหรือลบเรื่อง (Option to edit or deletestories) 

 •  สามารถลบข้อเสนอแนะ (Option to delete comments)            

 •  มีระบบการตรวจทานเนื้อหา (Moderation system) 

 •  มีหน้าแสดงแหล่งที่มาของผู้เข้าชม (refers page to know who link us)
 
http://www2.cs.science.cmu.ac.th/seminar/2547/PHP-Nuke/good.html

 

องค์ประกอบในการสร้างเว็บไซต์ด้วย PHP-Nuke

หัวข้อพิเศษไอที, PHP Nuke No Comments »

•  โปรแกรม (Software)    
  PHP-Nuke  PHP version 4.0.4 ขึ้นไป                                                                     
  เว็บเซิร์ฟเวอร์ : Apache, IIS, Roxen, Netscape, etc                                         
  ฐานข้อมูล : MySQL 3.23.xx, mSQL, PostgreSQL, Interbase, Sybase          
•  ระบบปฏิบัติการ (Operation System)                                                            
   Linux  ,Unix  ,OS/2  ,Windows 9x, Windows 2000, Windows XP ,MacOS ,FreeBSD  ส่วน ใหญ่ระบบถูกทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Linux
   ส่วนระบบปฏิบัติการอื่นๆ ถูกทดสอบจาก ผู้ใช้ ซึ่งก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี                                                                 
•  เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)                                                                   
  โดยอย่างต่ำ (Minimum) ควรมี :                                                                                 
  RAM : 64 MB                                                                                        
  Harddisk : 500 MB                                                                                            
  CPU : 200 Mhz                                                                                            
  VGA : Card 8 MB

ที่มา: http://www2.cs.science.cmu.ac.th/seminar/2547/PHP-Nuke/component.html
 
 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory