Open Source (MOS)

mambo No Comments »

        ซอฟแวร์ที่เปิดเผย Source Code มาพร้อมกับตัวระบบนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ Open Source จะพูดถึงลิขสิทธิ์ในด้านการแจกจ่ายว่าสามารถทำได้ฟรี ทั้งนี้ ในด้านของการอนุญาตให้แก้ไข หรือห้ามแก้ไขในส่วนใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ License ที่กำหนดมาพร้อมกับ Open Source นั้นๆ ซึ่งประเภทของลิขสิทธิ์ต่างๆ ในส่วนของ Open Source สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บขององค์กรเหล่านี้ เช่น - The Free Software Foundation http://www.fsf.org

         Mambo Open Source (MOS ก็คือ Software ที่เรียกกันว่า Open Source เป็น Content Management System (CMS) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการ Website เช่นเดียวกับ CMS ตัวอื่นๆ เช่น PostNuke, PhpNuke, OpenCMS และก็ยังมีอีกหลายๆ ตัวครับ. ในประเทศไทย ก็ศึกษาได้จาก http://www.cmsthailand.com

ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Mambo

mambo No Comments »

       เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยที่ตัว CMS เองมีโปรแกรมประยุกต์ แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมายอาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร(News and Story) ระบบจัดการบทวิจารณ์ (Review), ระบบจัดการสมาชิก(Mamber) ระบบสืบค้นข้อมูล(Search) ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด(Download), ระบบจัดการป้ายโฆษณา(Banner), ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต์ (Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง CMS มีหลายตัวด้วยกันอาทิเช่น PostNuke, PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, eNvolution, MD-Pro, XOOPs, OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal เป็นต้น.

Thai Weather Component v1.3

mambo No Comments »

         แมมโบ้ลายไทย ขอแนะนำคอมโพเน้นท์ใหม่ (Update for Support Firefox) สำหรับเว็บแนะนำการท่องเที่ยว เพื่อเสนอภูมิอากาศก่อนที่จะไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
นั่นคือ Thai Weather Component ซึ่งเป็นคอมโพเน้นท์ที่แสดงผลของอุณหภูมิในรูปแบบของ Shockwave Flash ซึ่งเบราว์เซอร์ที่แสดงผลได้ดีคือ Internet Explorer แต่ต้องทำการติดตั้ง
Shockwave Flash plugins ก่อนครับ
หลังจากทำการติดตั้งแล้ว สามารถนำไปแสดงผลทางด้านหน้าเว็บได้โดยการสร้างเมนูใหม่แบบคอมโพเน้นท์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้
คอมโพเน้นท์ Thai Weather ในรูปแบบ flash ไว้ใช้งานแล้วครับ

ถ้าจะ backup mambo จาก pc ไป notebook

mambo No Comments »

1. back up SQL ออกมา แล้วไปติดตั้งใหม่ บน notebook

2. ก็อบมันทั้ง โฟลเดอร์ ของ mambo เลย แล้วก็ก็อบ data ของ SQL ทั้ง โฟลเดอร์เลย แล้วค่อยเอาไปวางทับ

แต่โดยปกติ จะใช้ back up SQL ออกไปติดตั้งใหม่น่ะครับ เพราะถ้าเป็น host จริง ก็คงต้องทำแบบนี้ ไม่นิยมใช้คอมโพเน้นอะไรแบ็คอัพอยู่แล้ว เพราะอาจจะทำให้ผิดพลาด

สิทธิทั้งหมดของระดับ user ในแมมโบ้

หัวข้อพิเศษไอที, mambo No Comments »

Mambo   แบ่งผู้ใช้ออกเป็นสองระดับ คือ Frontend access ที่ทำให้สามารถ login เข้าสู่เว็บ และดูส่วนต่างๆ และหน้าของเว็บ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ Backend Administration access ดังนี้

Public Frontend

|- Registerred
|- - Author
|- - - Editor
|- - - -Publisher
Public Backend
|- Manager
|- - Administrator
|- - - Super Administrator        * กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป (Public users) สามารถอ่านดูข้อมูลได้บางอย่าง
        * กลุ่มสมาชิก (Registered) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า Public users (ถ้าเว็บนั้นๆ มีการกำหนดไว้ว่าส่วนไหนเฉพาะสมาชิก)
        * กลุ่มนักเขียน (Author) เขียนบทความใหม่ และแก้ไขบทความของตนเอง
        * กลุ่มผู้ตรวจสอบเนื้อหา (Editors) เขียนบทความใหม่และแก้ไขบทความของตัวเอง และแก้ไขเนื้อหางานเขียนของนักเขียนรายอื่นๆ ได้
        * Publisher ทำได้เหมือนกับ Editors ทุกอย่าง และสามารถนำงานเขียนนั้นแสดงที่หน้าเว็บ (Publish)
        * Manager จัดการเนื้อหาและ users (เทียบได้กับ Publisher แต่ใช้งานจากส่วนของ BackEnd)
        * Administrator ทำได้เหมือน Manager และติดตั้งเพิ่มเติม CMT
        * Super Administrator ทำได้ทุกอย่าง

ความหมาย mambo

หัวข้อพิเศษไอที, mambo No Comments »

        Mambo เป็นซอฟท์แวร์เสรี ภายใต้สัญญานุญาต GNU General Public (GNU GPL) ซึ่งเป็นสัญญานุญาตที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้ได้อย่างเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเผยแพร่ต่อได้ ผู้ใช้มีเสรีภาพในการเผยแพร่ซอฟท์แวร์และเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแต่ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โค้ดที่ได้มาใหม่นั้นจะอยู่ภายใต้สัญญานุญาตเดียวกัน และไม่สามารถนำไปจดลิขสิทธิ์ใหม่ หรือนำมาทำเป็นการค้าได้

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมและข้อตกลงเบื้องต้นการใช้โปรแกรมมีดังนี้

       อาจจะเผยแพร่และเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ และ อาจจะเปลี่ยนแปลงและออกแบบรูปแบบใหม่รวมไปถึงเนื้อหา และ อาจจะคิดค่าบริการจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงสัญญานุญาตและต้อง ไม่ เปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ คุณ ไม่จำเป็น ต้องแสดงโลโก้ ‘Powered by Mambo’ เพราะมันไม่ใช่การประกาศลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
แนวทาง

Mambo เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้สัญญานุญาต GNU General Public License (GPL).

       คำว่า “free” ซึ่งโดยความหมายแล้วหมายถึงเสรีภาพและราคา คำว่าซอฟท์แวร์ฟรีในที่นี่ เราแปลเป็นไทยว่า ซอฟท์แวร์เสรี ซึ่งหมายถึงเสรีภาพไม่ใช่ราคา

  • เสรีภาพในการใช้งานโปรแกรมเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม
  • เสรีภาพในการศึกษาโปรแกรมว่ามีการทำงานอย่างไรและดัดแปลงให้เข้ากับวัตถุประสงค์ส่วนตัว
  • เสรีภาพในการเผยแพร่โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้คนอื่น ๆ
  • เสรีภาพในการพัฒนาโปรแกรมและเผยแพร่โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory