ทดสอบโปรแกรมแรกกับ ASP.NET

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

ทดสอบโปรแกรมแรกกับ ASP.NET
การเรียกใช้งานโปรแกรม ASP.NET นั้นเหมือนกับการเรียกใช้งาน ASP ธรรมดาทุกประการแต่แตกต่างกันตรงที่ไฟล์ของ ASP.NET นั้นเป็นสกุล .aspx เท่านั้นเอง เราจะมาลองเขียนโปรแกรมแรกของ ASP.NET กันบ้างเป็นโปรแกรมง่ายๆดังนี้
            

‘ฟอร์มที่เช็คว่าคุณกรอกข้อมูลรึยัง

‘ส่วนนี่เป็นโค้ดที่ใช้ทำปฏิทิน ง่ายมั้ยแค่บรรทัดเดียว

การใช้งาน ASP.NET

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

การใช้งาน ASP.NET 

ASP.NET ยังคงเป็น Server-Side Script อยู่ ดังนั้นการจำลอง Server แบบต่างๆที่ทำใน ASP เวอร์ชั่นก่อนๆ นั้นยังคงจำเป็นอยู่ ขาดไม่ได้เด็ดขอด แต่สิ่งสำคัญคือ ระบบนี้จำเป็นต้องใช้กับ Windows 2000 หรือ Windows XP ขึ้นไปดังนั้นโปรแกรม PWS จำไม่สามารถนำมาใช้ได้ คงเหลือไว้แต่โปรแกรม IIS เท่านั้นซึ่งสเป็คของเครื่องต้องสูงมากทีเดียว

     สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ การใช้งาน ASP.NET นั้นต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็น .NET ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง ลงโปรแกรมที่สร้างสภาวะแวดล้อมนี้ ซึ่งก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ชนิดคือ 

  • .NET Framework SDK มีไฟล์ขนาดประมาณ 130 MB 
  • ASP.NET Premium Edition มีขนาดประมาณ 20 MB 

ปะเภทของคอนโทรล

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

ปะเภทของคอนโทรล
      เราสามารถแบ่งคอนโทรลได้ออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
1.   HTML Control ใช้งานเกี่ยวกับแท็ก HTML ทั่วไปไม่ซับซ้อน
2.   Basic Web Control ใช้งานเกี่ยวกับแท็ก HTML ทั่วไปที่ซับซ้อน
3.   Validation Control ใช้งานเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล
4.   Databound ListControl ใช้งานเกี่ยวกับการแสดงผลของข้อมูล
5.   Custom Control เป็นคอนโทรที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง 

ปะโยชน์ของคอนโทรล

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net 1 Comment »

ปะโยชน์ของคอนโทรล
      ประโยชน์ของคอนโทรลที่เด่นชัดอาจจะดูว่ามีไม่มากนัก แถมหลายคนยังบ่นอีกว่าเสียดายเวลาที่ต้องมานั่นศึกษาใหม่ แต่จริงๆแล้วประโยช์ของคอนโทรก็มีมากและคุ้มค่าต่อการศึกษาทีเดียว

  • ลดการเขียนโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน คอนโทรลนั้นช่วยลดการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนหลายๆอย่าง ส่วนฬหญ่จะเป็นส่วนที่เราใช้อยู่ประจำ เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนตาราง ซึ่งใน ASP เวอร์ชั่นก่อนเราต้องเขียนโปรแกรมวนลูปอยู่หลายบรรทัดเลย แต่หากเราใช้คอนโทรลนี้เราสามารถที่จะเขียนเพียงบรรทัดเดียวก็ใช้งานได้ทันที เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นให้เราได้ศึกษากันอีก
  • มีการแปลภาษาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด คอนโทรลนั้นจะถูกแปลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ทำให้ลดภาระการทำงานฝั่งผู้ใช้ได้มาก นอกจากนี้คอลโทรลยังสามารถแปงภาษา HTML ซึ่งปกติจะถูกแปลทางฝั่งผู้ใช้ให้ไปแปลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย ทำให้ค่าต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มากกว่าฝั่งผู้ใช้
  • รูปแบบเว็บเพจที่เกิดขึ้นจากคอนโทรลมีความเหมาะสม เนื่องจากคอนโทรลนั้นถูกแปลจากทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอนโทรลสามารถตรวจสอบดูว่าเราวเซอร์ทางฝั่งผู้ใช้เป็นอย่างไรแล้วแปงข้อมูลเป็นไฟล์ HTML ที่เหมาะสมต่อบราวเซอร์แต่ละเครื่องได้ ซึ่งส่วนนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะในอนาคตอินเตอร์เน็ตไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป เช่น เราเปิดอินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ โค้ดที่เราเขียนไว้ย่อมไม่เหมาะสมกับเครื่องเท่าที่ควร เพราะส่วนใญ่เราจะออกแบบไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ใถ้าใช้ระบบคอนโทรลเซิร์ฟเวอร์จะแปลงภาษาเพื่อให้เข้ากับระบบของโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

Control ของ ASP.net

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net 1 Comment »

Control ของ ASP.net
        สิ่งนี้นับเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก ASP ในเวอร์ชั่นก่อนๆ ซึ่งอาจจะทำให้ยากต่อการเข้าใจบ้างเล็กน้อย แต่รูปแบบโดยรวมของแต่ละคอนโทรลนั้นก็ค่อนข้างคล้ายกัน หากเราทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถใช้งานคอนโทรลต่อ ๆ ไปได้ง่าย รูปแบบของคอนโทรลนั้นค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับกับภาษา XML มากที่สุดซึ่งใครที่เคยเห็นหรือได้ใช้ภาษา XML มาแล้วคงจะศึกษารูปแบบของคอนโทรลได้ง่ายยิ่งขึ้น

การอ่านข้อมูลใน Control ที่ส่งจาก Borwser มาใช้งาน

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

       การอ่านข้อมูลใน Control ที่ส่งจาก Borwser มาใช้งาน
      ใน ASP.NET เราสามารถอ่านข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดไว้ใน Control ต่างๆที่อยู่ภายใน HTMLForm Control ซึ่งถูกส่งมาจาก Browser ได้ 2 วิธีดังนี้
1. อ่านจาก Collection ของ Object “Request” ซึ่งทำได้ 2 แบบคือ อ่านจาก QueryString และ Form
      2.อ่านจาก Property ของ Control โดยตรง

การส่งข้อมูลจาก Borwser ไปยัง Web Server

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

       การส่งข้อมูลจาก Borwser ไปยัง Web Server
HTMLForm Control นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Control จาก Browser ไปประมวลผลยัง Web Server แล้ว ยังใช้ในการส่งข้อมูลที่กำหนดใน Control ต่างๆ จาก Browser ไปประมวลผลยัง Web Server ได้อีกด้วย ในการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ใน Control ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน HTMLForm Control จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกดปุ่ม Submit ดังนั้นภายใน HTMLForm Control นอกเหนือจาก Control 9างๆ ที่ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้ว ยังจะต้อง กำหนดปุ่ม Submit ไว้อีกด้วย

การรับส่งข้อมูลระหว่าง Browser และ Web Server

หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

การรับส่งข้อมูลระหว่าง Browser และ Web Server
การนำเอาข้อมูลที่ป้อนไว้ใน Control ต่างๆ บนหน้าจอมาประมวลผลในโปรแกรม Server-Side Script จริงๆแล้วเป็นการทำงานตามแนวคิดของ Client/Server หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง Client และ Server โดย Client จะได้แก่ โปรแกรม Browser ส่วน Server จะได้แก่ โปรแกรม Web Server ดังนั้นในการศึกษาถึงวิธีการต่างๆที่จะนำเอาข้อมูลที่ป้อนไว้ไปประมวลผลได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักรูปแบบและวิธีการส่งข้อมูลของ Browser ไปยัง Web Server

การรับส่งข้อมูลระหว่าง Browser และ Web Server

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

การรับส่งข้อมูลระหว่าง Browser และ Web Server
การนำเอาข้อมูลที่ป้อนไว้ใน Control ต่างๆ บนหน้าจอมาประมวลผลในโปรแกรม Server-Side Script จริงๆแล้วเป็นการทำงานตามแนวคิดของ Client/Server หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง Client และ Server โดย Client จะได้แก่ โปรแกรม Browser ส่วน Server จะได้แก่ โปรแกรม Web Server ดังนั้นในการศึกษาถึงวิธีการต่างๆที่จะนำเอาข้อมูลที่ป้อนไว้ไปประมวลผลได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักรูปแบบและวิธีการส่งข้อมูลของ Browser ไปยัง Web Server
 แนวคิดพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Browser และ Web Server
      ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Browser และ Web Server จะเกิดขึ้นใน 2 กรณี ดังนี้
1.       Client ซึ่งได้แก่ Browser จะส่งคำสั่งหรือข้อมูลไปยัง Web Server เพื่อประมวลผล
2.       Web Server ทำการประมวลผลต่างๆที่รับมากจาก Browser แล้วทำการคืนผมลัพธ์กลับไปที่ Browser อีกครั้ง
การส่งข้อมูลจาก Borwser ไปยัง Web Server
         HTMLForm Control นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Control จาก Browser ไปประมวลผลยัง Web Server แล้ว ยังใช้ในการส่งข้อมูลที่กำหนดใน Control ต่างๆ จาก Browser ไปประมวลผลยัง Web Server ได้อีกด้วย ในการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ใน Control ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน HTMLForm Control จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกดปุ่ม Submit ดังนั้นภายใน HTMLForm Control นอกเหนือจาก Control 9างๆ ที่ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้ว ยังจะต้อง กำหนดปุ่ม Submit ไว้อีกด้วย
ปุ่ม Submit
       Control หนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า Control ที่ใช้รับข้อมูลก็คือปุ่ม Submit โดยที่ปุ่มนี้จะมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Control จะถูกส่งออกไปยัง Web Server เมื่อปุ่มนี้ถูกกด โดยข้อมูลที่ส่งไปนั้นจะเป็นข้อมูลที่อยู่ใน Block ของ Tag “

. . .
เดียวกันกับที่ปุ่ม Submit นั้นปรากฏอยู่

       ปุ่ม Submit นี้สามารถกำหนดขึ้นจากรูปแบบของ Basic Web Controls หรือ HTML Controls ก็ได้
ปุ่ม Reset
       เป็น Control ที่มีลักษณะเดียวกันกับปุ่ม Submit แต่จะแตกต่างกันตรงที่ปุ่ม Reset จะเป็นการยกเลิกข้อมูล ทั้งหมดที่อยู่ใน Control โดยข้อมูลที่ถูกล้างนั้นจะเป็นข้อมูลที่อยู่ใน Block ของ Tag “

. . .
เดียวกันกับที่ปุ่ม Reset นั้นปรากฏอยู่
ปุ่ม Reset นี้สามารถกำหนดขึ้นจากรูปแบบของ Basic Web Controls หรือ HTML Controls ก็ได้

NET Framework มีดีตรงไหน

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

.NET Framework มีดีตรงไหน 

ประโยชน์และข้อดีของ .NET Framework นั้นพอจะสรุปออกมาได้เป็นข้อๆดังนี้
     1. เป็นระบบที่มีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน : เนื่องจากมีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทำให้เราไม่ต้องกังวล ว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมีไลบรารีตัวนั้นตัวนี้หรือไม่รวมทั้งไม่ต้องคอยกังวลว่าถ้าใช้ไลบรารีของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งจะไม่มีไลบรารีตัวนั้น
     2. ไม่ขึ้นกับระบบประฏิบัติการ (OS) : เนื่องจากระบบปฏิบัติการ ที่แต่ละบุคคลหรือองค์กรใช้นั้นย่อมไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .NET Framework จะไม่มีปัญหานี้ของเพียงแค่มีระบบ .NET Framework ก็จะทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่เราจะสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้ทุกระบบปฏิบัติการ
     3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา :ทำให้เราไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ๆเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือก ใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ด้วย
     4. มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี :เนื่องจากเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานทำให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหน่วยความจำ ด้านการใช้งานเครื่องก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่องจะแฮงก์ได้เป็นอย่างดี
     5. ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น :.NET Framework สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหรือ permission ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นทำให้สมารถกำหนดว่า จะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งานได้หรือไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล
     ทั้งหมดนี้เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งในแนวคิดของไมโครซอฟท์ที่กำลังจะพัฒนาให้สำเร็จเท่านั้น บางข้อทำได้สำเร็จแล้ว แต่บางข้อก็ยังไม่สำเร็จดังนั้นจึงต้องคอยรอดูว่า ฝันของไมโครซอฟท์จะเป็นจริงและสำเร็จได้ 

What is .NET Framework

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

What is .NET Framework 

 

 

        

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าไมโครซอฟท์ต้องการที่จะสร้างอะไรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หมด โดยคิดค้นระบบซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นระบบมาตรฐาน ระบบนี้คือ .NET Framework ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ (OS) แต่เปรียบเสมือนโปรแกรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งสามารถทำงานในระบบ .NET นี้ได้ในอนาคตไมโครซอฟท์ก็หวังที่จะนำเอาระบบนี้ไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีระบบๆหนึ่งที่เหมือนกันหมด โดย .NET Framework นั้นมี ส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆคือ
     1. Programming Language : เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในสภาวะที่เป็น .NET ได้โดยที่ทางไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวภาษาหลักๆที่จะใช้พัฒนาบน .NET นี้ 3ภาษา
          °   C# เป็นภาษาใหม่ที่ไมโครซอฟท์พัฒนามาจาก C++ กับ JAVA เป็นหลัก
          °   VB.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชั่น 6.0
          °   JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ในเวอร์ชั่นของไมโครซอฟท์
     2. Base Classes Library : Library นั้นเปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ incould แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็น library ก็คือ คอมโพเนนท์ต่างๆนั่นเอง ซึ่งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Library พื้นฐานขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะเรียกใช้ Library ที่เป็นตัวเดียวกันได้หมด
     3. Common Language Runtime (CLR) : นับเป็นสิ่งสำคัญแทบจะที่สุดของระบบ .NET นี้ก็ว่าได้ เพราะ CLR ที่ว่านี้มีหน้าที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆกัน กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมด เราเรียกภาษาที่ว่านี้ว่า Intermediate language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR ที่ว่านี้จะตรวจสอบเครื่องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการทำงานเช่นใดหลังจากนั้นก็จะคอมไพล์เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องนั้น ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเครื่อง 

ASP.NET ภาษาแห่งอนาคตกับ .NET

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

ASP.NET ภาษาแห่งอนาคตกับ .NET

 

 ASP.NET หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ASP+ ซึ่งเป็นชื่อที่ไมโครซอฟท์ใช้เรียกในตอนแรก ถือว่าเป็น ASP เวอร์ชั่นล่าสุดต่อจาก ASP 3.0 แต่คงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า ASP.NET พัฒนามาจาก ASP เพราะรูปแบบ และไวยากรณ์ต่างๆ และภาษาที่นำมาใช้งานนั้นต่างจากเดิมแทบทั้งสิ้น แทบจะเรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่เลยทีเดียว น่าจะพูดได้ว่า ASP.NET เป็นอีก Generation หนึ่งของ ASP มากกว่า เรามาลองดูกันว่าใน ASP.NET นั้นมีอะไรที่แตกต่างจาก ASP รุ่นก่อน ๆบ้าง
     1. ใช้ภาษาใดๆในการเขียนสคริปต์ก็ได้ : จากเดิมที่เราสามรถใช้ได้เฉพาะภาษาที่เป็นสคริปต์ของ VBScript และ JScript แต่ใน ASP.NET เราสามารถที่จะใช้ภาษาที่มีรูปแบบของภาษาเต็มๆ ซึ่ง ในเบื้องต้น มี3 ภาษาคือ C#, VB.NET และ JScript.Net ที่ออกมาเป็นมาตรฐาน แต่ในอนาคตไมโครซอฟท์มีแผนที่จะเพิ่มตัวแปลภาษาให้ครบทุกภาษา
     2. มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น : โดยที่เราสามารถใช้ภาษาในการเขียน ASP.NET ได้มากกว่า 1 ภาษาภายในไฟล์เดียวกัน ทำให้สามารถเลือกรูปแบบของภาษาที่ง่ายที่สุดต่อการเขียน ในแต่ละส่วนได้
     3. ลักษณะการแปลภาษาและนามสกุลไฟล์เปลี่ยนไป : ใน ASP เวอร์ชั่นก่อนๆ มีลักษณะการแปลภาษาเป็นแบบอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คือการจะทำคำสั่งใดค่อยแปลคำสั่งนั้น แต่ในเวอร์ชั่น .NET นี้จะมี ลักษณะเป็นคอมไพเลอร์ (Compiler) คือการแปลคำสั่งรวมทั้งโปรแกรม นอกจากนี้นามสกุลของไฟล์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้นามสกุลไฟล์เป็น ” *.asp ” เป็น ” *.aspx ”
     4. รูปแบบและการใช้งานคอมโพเนนต์ที่ง่ายขึ้น : รูปแบบของคอมโพเนนต์จะเน้นไปที่ XML มากที่สุด และที่สำคัญคือการใช้งานคอมโพเนนต์ใน ASP.NET นั้นเราสามารถอัพโหลดไฟล์ไปไว้ในไดเร็คตอรีที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (Admin) กำหนดหลังจากนั้นคอมโพเนนต์จะติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดปัญหาที่เกิดจาก ASP เวอร์ชั่นก่อนๆได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใน ASP เวอร์ชั่นก่อนนั้นการติดตั้งคอมโพเนนต์กระทำได้เพียงผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพียงคดเดียวเท่านั้น ทำให้เวลาต้องการใช้คอมโพเนนตืต่างๆที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี จึงเป็นเรื่องที่ลำบาก
     5. มีไลบรารีให้เลือกใช้ได้มากขึ้น : ใน ASP เวอร์ชั่นก่อนๆนั้นแอพพลิเคชั่นบางอย่างสร้างได้ไม่สะดวกนัก ต้องอาศัยคอมโพเนนต์ต่างๆมากมาย แต่ใน ASP.NET นั้นได้เพิ่มไลบรารีในส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นฐานของการใช้งาน
     6. มีคอนโทรลทำให้การใช้งานในบางสิ่งง่ายขึ้น : เป็นส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมมาจาก ASP รุ่นก่อนๆที่ไม่มีส่วนที่เรียกว่า คอนโทรล ซึ่งคอนโทรลนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซท์ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไม่ต้องกังวลว่าบราวเซอร์รุ่นนั้นรุ่นนี้จะรองรับกับภาษาที่เราเขียนหรือไม่
     7. สามารถเรียกขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ : ใน ASP เวอร์ชั่นก่อนๆเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกขอข้อมูลได้จากเครื่องผู้ใช้เท่านั้นแต่ใน ASP.NET เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกขอข้อมูลจากเครื่องเซอร์เวอร์ด้วยกันได้
     8. ไม่ต้องต่อ Hardware : เนื่องจากเป็นระบบใน .NET Framework ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติของ Common Languare Runtime (CLR) ทำให้มีการคอมไพล์โปรแกรมเป็นภาษามาตรฐานที่เรียกว่า IL ก่อน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นเครื่องปาล์มหรือโน้ตบุ๊ค PDA ก็ไม่เกิดปัญหา
     9. ง่ายต่อการหาจุดผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม : หากเป็น ASP รุ่นก่อนเวลาเกิดความผิดพลาด (error) เครื่องจะบอกแค่ว่าเป็นความผิดพลาดชนิดใดบรรทัดไหน แต่ใน ASP.NET นี้เครื่องจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข
     10. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้ภายในเว็บเพจ : มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่โหลดหน้าเว็บเพจไปจนถึงปิดหน้าเว็บเพจลง ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมกำหนดเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น
     11. แยกส่วนที่เป็น HTML กับ ASP ออกมาอย่างชัดเจน : ในเวอร์ชั่นก่อนๆส่วนที่เป็น HTML กับ ASP จะเขียนปนกันไปมา แต่ในเวอร์ชั่นนี้จะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็น HTML และส่วนไหนเป็น ASP 

.net แนวคิดแห่งโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

.net แนวคิดแห่งโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่


                 .NET (อ่านว่า ด็อทเนต) คือแนนวคิดหนึ่งที่ไมโครซอฟท์ภูมิใจนำเสนอ โดย .NET ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมของเว็บใดๆทั้งสิ้น แต่ .NET ตัวนี้ หมายถึง การนำเอาอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกมาเชื่อมโยงต่อกันเหมือนตาข่าย (net = ตาข่าย) ซึ่งหากว่าทำสำเร็จแล้วไม่ต้องนึกเลยว่าไมโครซอฟท์จะได้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นล้วนถูกออกแบบมาต่างๆกัน การที่มันจะติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่องนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ไมโครซอฟท์เล็งเห็นจุดนี้ จึงได้พยายามที่จะคิดค้นสิ่ง ที่เป็นมาตรฐานขึ้น เพื่อให้อุปกรณ์ทุกๆชนิดทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรู้เรื่อง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าในอนาคตเราเปิดเว็ปไซท์เล่นอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์

รุ่นของ ASP

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

รุ่นของ ASP 
- ASP มีการเปิดตัวรุ่นใหม่หลัก ๆ อยู่ 4 ครั้ง ดังนี้:
- ASP 1.0 (ติดตั้งมาพร้อมกับ IIS 3.0) ในเดือนธันวาคม 1997
- ASP 2.0 (ติดตั้งมาพร้อมกับ IIS 4.0) ในเดือนกันยายน 1998
- ASP 3.0 (ติดตั้งมาพร้อมกับ IIS 5.0) ในเดือนพฤศจิกายน 2000
- ASP.NET (เป็นส่วนหนึ่ง Microsoft .NET) ในเดือนมกราคม 2002
- ASP.NET version 2.0 เปิดตัวเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2005 

ความหมายเอเอสพี (ASP Meaning)

ไม่ระบุ, หัวข้อพิเศษไอที, ASP.Net No Comments »

ความหมายเอเอสพี (ASP Meaning)              

          ภาษา ASP และ ASP.NET ย่อมาจาก Active Server Page เป็นโปรแกรมประเภท Server-Side Script (โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่อง Server) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สร้างโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด บนระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ซึ่งใช้ร่วมกับโปรแกรม Internet Infomation Service หรือ IIS โดยเว็บเพจที่ใช้ ASP หรือ ASP.NET เขียน จะระบุเป็นตระกูลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .asp และ .aspx ซึ่งภาษา ASP ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมฐานข้อมูลต่างๆ ผ่าน ODBC, ADO, DAO JET และอื่นๆ อีกมากมาย บริษัท ไมโครซอฟท์ ได้ริเริ่ม ASP ในช่วงเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) โดยเป็นโปรแกรมที่มากับ Internet Information Server (IIS) 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในเทคโนโลยีนี้ ซึ่ง IIS ได้เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) ทำให้ ASP ถูกมองว่า เป็นโปรแกรมที่ล่าช้ากว่าโปรแกรมตัวอื่นในโปรแกรมประเภทเดียวกัน แต่อีก 1 ปีต่อมา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ไมโครซอฟท์ ได้เปิดตัว ASP 2.0 ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Option Pack ใน Windows NT4 และ อีก 2 ปีต่อมา IIS 3.0 ได้เปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของ Windows 2000 ด้วยASP.NET 1.0 ถูกริเริ่มโดย ไมโครซอฟท์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ซึ่งตัว ASP.NET มีโครงสร้างการเขียน, ประสิทธิภาพ และความสามารถ ที่ค่อนข้างแตกต่าง และ มากกว่า ASP แต่อย่างไรก็ตาม ASP.NET เป็นเพียงแค่ รุ่นพัฒนา (Upgrade) จาก ASP เท่านั้น โดย ASP.NET มีการเพิ่มเติม ให้รองรับกับเทคโนโลยี Microsoft’s .Net (ดอทเน็ต) ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่อีก 2 ตัว คือ XML และ SOAP


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory