จากวิวัฒนาการสู่โลกไร้พรมแดน

ปรัชญา, สิ่งแวดล้อม 1 Comment »

สมัยเป็นนักเรียนเมื่อเราเรียนทฤษฎีวิวัฒนาการ ได้เรียนรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ตามธรรมชาติ และผู้ที่เหมาะสมมากที่สุดสามารถที่จะอยู่รอดได้ เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอดได้ก็ไม่จริง จึงต้องแข็งแรงและต้องฉลาดด้วย บางคนแสดงความคิดเห็นว่าแข็งแรงก็ไม่ใช่ ฉลาดก็ไม่ใช่ ต้องปรับตัวเก่งที่สุดจึงจะใช่เลย ก็เลยคิดว่าเป็นการเล่นคำกันเสียมากกว่า เพราะคนที่จะปรับตัวได้ดีก็ต้องฉลาดด้วยแน่  แต่ถ้าจะใช้อีกคำหนึ่งว่ามีปัญญา หรือการพัฒนาให้มีปัญญาแล้วสามารถจะแก้ปัญหาได้  เพราะเคยมีผู้พยายามให้คำนิยามคำว่าปัญญาไว้ในลักษณะที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และไม่ทำให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  ซึ่งจะต้องมีความรู้และความสามารถด้านต่างๆ นั่นเอง 

การคัดเลือกพันธ์ตามธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวิน  ถ้าตีความไปในแง่ดีก็ดูเหมือนกับทำให้เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม เหมือนกับว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่มีปัจจัยสี่เพื่อความอยู่รอด ในภาวะที่ผกผันอัตคัดขาดแคลนสัตว์โลกก็ต้องมีความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด สัตว์ใดที่มีความอ่อนแอและไม่มีปัญญาพอที่จะเอาตัวรอดก็ตายไปไม่สามารถดำรงเผ่าพันธ์เอาไว้ได้ก็จะเหลือแต่เผ่าพันธ์ที่มีความเหมาะสมที่ยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าต่อมาภาวะขาดแคลนอัตคัดจะหายไปก็ตาม  นอกจากนี้แล้วตามทฤษฎีของลามาร์คได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการว่า อวัยวะส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ก็จะอ่อนแอและค่อยหายไป ถึงกับมีหลายคนเคยพูดไว้ว่าต่อไปมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้แรงงาน ไม่ได้ใช้แรงงานเลยต่อไปนิ้วมือคงจะมีเพียงนิ้วเดียวไว้กดปุ่มเท่านั้น อวัยวะส่วนไหนใช้บ่อยก็จะพัฒนาขึ้น ถ้าตามทฤษฎีนี้ก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกัน  เช่นถ้าเราเป็นคนถนัดขวาแล้วเราใช้งานแขนขวามากกว่าแขนซ้ายแน่นอน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างแขนซ้ายและแขนขวาจะเห็นได้ชัดเจนว่าแขนขวาโตกว่าแขนข้างซ้าย

การวิพากษ์วิจารย์เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการในแง่ที่ไม่ดี โดยเฉพาะมนุษย์ไม่ได้ใช้ความพอดีพอเหมาะพอควร ไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมก่อนที่ทฤษฎีวิวัฒนาการจะกำหนดขึ้นเสียอีก อาจจะมีส่วนให้ทฤษฎีวิวัฒนาการของชีวิตว่าเป็นการคัดเลือกพันธ์ตามธรรมชาติ คนแข็งแรง เก่ง ฉลาดจึงอยู่รอดได้  ทำให้หลงไปได้ว่าชาติตัวเองเหมาะสมที่สุดและทำให้เกิดการทำลายล้างชาติพันธ์อื่น ดังที่ปรากฏมาแล้วในการตั้งอาณานิคมที่ทำให้ชนพื้นเมืองดั้งเดิมต้องสูญพันธ์ไป ดังที่เห็นได้การทำลายล้างชาติพันธ์อื่นในสงครามโลกครั้งที่สอง และรวมทั้งสงครามล้างเผาพันธ์อื่นๆ ในหลายท้องที่บนโลกนี้ อาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่าที่ล่มสลายไป กรีก โรม อียิป จีน กำพูชา  ฯลฯ ไม่ใช่เพราะถูกทำลายไปโดยผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือ มีความป่าเถือนกว่า หรือ ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไป  เราชาวโลกถูกครอบงำด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการหรือว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเอง

ผลสำเร็จในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเสมือนมีดสองคม มีประโยชน์ใหญ่หลวง แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ถ้าหากว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หลายคนถึงกับกล่าวโทษวิทยาศาสตร์ว่าเป็นตัวการของปัญหาทั้งปวง  เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดปํญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาในการดำเนินเชีวิต โรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกิน ที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ หรือปัจจัย 4   อันเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิต ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เกือบหมด ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่ยากต่อการแก้ไขเช่นกัน ซึ่งต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่อไป  เมื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุนั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ต้องการมากไปกว่าปัจจัย 4 ต้องการความสะดวกสบาย ความมั่งคั่งให้ตนเองพวกพ้องและบริวาร ต้องการเกียรติ์และการเครารพยกย่อง  เป็นสาเหตุให้ต้องมีการทำลายล้างซึ่งกันและกันรวมทั้งสิ่งแวดล้อม และในที่สุดก็กลับมาทำร้ายตัวเอง และจะหาคนที่แข็งแรงและฉลาดไม่ได้เพราะจะถูกทำให้อ่อนแอกันไปหมด

สภาพการณ์ในปัจจุบัน  เป็นลักษณะที่เรียกว่าเสรีทุนนิยม ที่นำมาใช้ในการสร้างความมั่งคั่ง ความสะดวกสะบายให้กับประเทศหนึ่ง แต่อาจส่งผลกระทบให้กับอีกประเทศหนึ่งโดยไม่รู้ตัว เป็นไปไม่ได้ที่ทุกประเทศจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมด และยากจนเหมือนกันหมด และการจะดำรงสภาวะความมั่งคั่งเอาไว้ได้นั้นก็จะต้องชนะการแข่งขันในเวทีโลก  แน่นอนว่าการแข่งขันกันในโลกเสรีทุนนิยมที่ไร้พรมแดน ก็จะยิ่งทำให้มีการบริโภคมากเกินความจำเป็น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วก็ให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม และเกิดมลภาวะขี้นในโลกที่ยากต่อการแก้ไข  การแข่งขันอย่างเสรีดูเหมือนว่าจะไปสนับสนุนตามทฤษฎีของดาวินอีก เพราะประเทศที่มีทุนมาก มีทรัพยากรมาก แบะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาก ก็ย่อมได้เปรียบประเทศอื่นแน่นอน เป็นเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก ผลการแข่งขนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และเพื่อเกียร์ติประวัติ เพื่อพิชิตโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กำลังนำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรโลกในที่สุดถ้าหากไม่เปลี่ยนแนวคิดตามทฤษฎีของดาวิน และน่าจะมีทางออกที่ดีกว่าเสรีทุนนิยมในปัจจุบัน  เป็นเสรีทุนนิยมที่มีคุณธรรมมีความยุติธรรม ไม่ทำลายล้างธรรมชาติรวมทั้งมนุษย์และไม่ส่งผลกระทำสิ่งแวดล้อมดังในปัจจุบัน

ภูเขาน้ำแข็ง

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

 

       

 

   พุ่งไปทำลายก๊าซโอโซนที่มีหน้าที่ปกป้องมนุษย์ให้ปลอดภัยจากแสงอัลตราไวโอเล็ต และการค้นพบนี้เองที่ทำให้นานาชาติประกาศห้ามใช้ก๊าซ CFC ในอุตสาหกรรมตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นในเวลาต่อมา

  ส่วนนักธรณีวิทยาก็ได้พบหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา 1 ล้านปีที่ผ่านมานี้ โลกได้ผ่านยุคน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งปกคลุมแทบทุกทวีปถึง 9 ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง น้ำแข็งที่ปกคลุมทวีปก็ละลายไหลลงทะเล ซึ่งอาจมีผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง 110 เมตร อนึ่ง ภาวะอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลาของโลก ก็มีส่วนทำให้แผ่นน้ำแข็งใหญ่ที่ปกคลุมทวีปแตกตรงบริเวณขอบเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่น้อย ลอยละล่องเป็นภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรได้

  คำถามที่มีนักวิทยาศาสตร์ต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วนก็คือ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็ง ใช่ปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือไม่อย่างไร และเหตุใดภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอนตาร์กติกาจึงมีขนาดใหญ่กว่าภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอนตาร์กติกามาก

  ซึ่ง T.A. Scambos แห่ง National Snow and Ice Data Center ที่เมือง Boulder รัฐ Colorado ของสหรัฐอเมริกาก็ได้เสนอคำตอบว่า ตามปกติอุณหภูมิของอากาศในทวีปนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก และอุณหภูมิในหน้าร้อนก็ไม่เกินศูนย์องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ำเช่นนี้ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้น้ำแข็งละลาย ดังนั้น อุณหภูมิคงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็งและ Scambos คิดว่ากระแสน้ำในมหาสมุทรคงเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งด้วย

  ในที่ประชุมของ American Geophysical Union เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 L. Hulbe แห่ง Goddard Space Flight Center ได้เสนอสาเหตุของการเกิดภูเขาน้ำแข็งว่า เมื่ออุณหภูมิที่ผิวบนของก้อนน้ำแข็งสูงกว่า 0 องศาเซลเซียส น้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำ ทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนก้อนน้ำแข็ง ซึ่งจะสร้างความกดดันมหาศาลให้กับก้อนน้ำแข็ง ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์ La Nina ที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิต่ำเมื่อไหลมาปะทะน้ำในมหาสมุทรแอนตาร์กติกา ก็ได้ทำให้อุณหภูมิลดต่ำด้วย แต่ปรากฏการณ์ El Nino ที่ทำให้น้ำในแปซิฟิกร้อนขึ้น เมื่อไหลถึงทะเลรอบทวีปแอนตาร์กติกาก็ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำแข็งกลับสูงขึ้นไปอีก ความปรวนแปรของอุณหภูมิน้ำแข็งและการไหลของกระแสน้ำใต้มหาสมุทร ทำให้เกิดแรงเครียดในก้อนน้ำแข็ง ซึ่งมีผลทำให้น้ำแข็งแตกตัวจากทวีปน้ำแข็งเป็นภูเขาน้ำแข็งในที่สุด

  อนึ่ง รายงานล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่า ภูเขาน้ำแข็งปี 2543 ขณะนี้ได้ไปเกยตื้นอยู่ใกล้เกาะ Ross การมีขนาดใหญ่อาจทำให้ภูเขาน้ำแข็งลูกนี้คงสภาพอยู่ได้นานเป็นปี ซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ แก่เรือสัญจร เพราะกัปตันเรือสามารถจะเห็นมันได้แต่ไกล แต่ถ้าภูเขาน้ำแข็งมีขนาดเล็กและลอยเหนือน้ำไม่มากนัก กรณี Titanic 2 ก็มีสิทธิเกิดได้อีก

      

 

 

สัตว์ป่าสงวนพยูน

สิ่งแวดล้อม No Comments »

 

                    
 

ประวัติความเป็นมา 

              พะยูนถูกค้นพบครั้งแรกปี พ.ศ. 2319 โดยตัวอย่างต้นแบบที่จับได้จากน่านน้ำแหลมกู๊ดโฮบถึงฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ เดิมพะยูนจึงถูกจัดรวมอยู่ในอันดับเดียวกันคือ Cetacea แต่จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างโดยละเอียดพบว่าแตดต่างกันมาก ขนาดเล็กกว่า หัวกลม รูจมูกแยกจากกัน ปลาเล็ก มีฟันหน้าและฟันกรามพัฒนาดี ไม่เป็นฟันยอดแหลมธรรมดาเหมือน ๆ กันอย่างปลาวาฬ และมีเส้นขนที่ริมฝีปากตลอดชีวิต จึงมีการจำแนกออกตั้งเป็นอันดับใหม่ คือ Sirenia 

ลักษณะเด่น
           

           พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับโลมาและปลาวาฬ แตกต่างกันที่พะยูนไม่มีครีบหลังหางซึ่งแผ่แบนแยกเป็นสองแฉกคล้ายหางปลาในแนวราบและไม่มีแกนกระดูกเช่นเดียวกัน ที่ปลายนิ้วแต่ละนิ้วของพะยูนจะไม่มีเล็บซึ่งต่างจากพวกมานาตี หรือพะยูนแถบทวีปอเมริกา ขาหลังลดรูปหายไป ส่วนหัวกลมมน มีปาดอยู่ด้านล่างของหัว ริมฝีปากบนหนา มีขนหนวดขึ้นประปรายเมื่อโตเต็มที่ พะยูนตัวผู้จะมีเขี้ยวยาว 1 คู่ ที่บริเวณขากรรไกรบน ลักษณะคล้ายงาช้างยื่นมาชัดเจน
                ขนาดตัวของพะยูน มีความยาวรวมรวมครีบหางประมาณ 2.2 - 3.5 เมตร ขนาดของครีบหางกว้างประมาณ 0.75 - 0.85 ขนาดวัดรอบอกประมาณ 1.6 - 2.5 เมตร ครีบอกหรือขาหน้ายาวประมาณ 0.35 - 0.45 เมตร น้ำหนักตัวประมาณ 280 - 380 กิโลกรัม  

การกระจายพันธุ์

              พบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และตอนเหนือของทวีปออสเตเรีย ในประเทศไทยเคยมีพะยูนอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้ง 2 ด้านของประเทศ แต่ปัจจุบันคาดว่าจะมีพะยูนเหลืออยู่ไม่เกิน 70 ตัวในประเทศไทย 

อุปนิสัยและการสืบพันธุ์ 

                พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด ปกติดำน้ำได้ไม่ลึก และอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานอย่างกับโลมาและปลาวาฬ ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำอยู่เสมอ ลักษณะการแทะเล็มหญ้าทะเลของพะยูน ดูคล้ายการกินหญ้าของวัว ทำให้ได้ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า ” วัวทะเล Sea cow ” ระยะตั้งท้องประมาณ 1 ปี ปกติออกลูกท้องละ 1 ตัวคลอกลูกใต้น้ำ ลูกพะยูนแรกเกิดจะต้องรีบโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำทันที ต่อจากนั้นจะว่ายน้ำติดตามกินนมแม่ ซึ่งมีเต้านมอยู่ใต้ครีบอกประมาณ 1 ปี จึงจะหย่านม พะยูนจะโตเต็มที่อายุประมาณ 13 - 14 ปี อายุยืนประมาณ 40 ปี 
สาเหตุการใกล้จะสูญพันธุ์
 

                เนื่องจากถูกล่าเพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหาร หรือหลงติดอวนดักปลาของชาวประมงจนเสียชีวิต และความเชื่อที่ว่าน้ำมันพะยูนใช้เป็นยาแก้ปวดเมื่อยได้ประกอบกับพะยูนแพร่พันธุ์ได้ช้า และนิสัยการกินอาหารของพะยูนที่เลือกกินแต่หญ้าทะเลเป็นอาหารหลักซึ่งปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลถูกทำลายลงเหลือน้อยลงส่งผลให้พะยูนหาอาหารได้ยาก

ดาวเคราะห็น้อย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

            ดาวเคราะห์น้อย (The minor Planets or Asteroids or Planetoids) เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กมิอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเกาะกันเป็นวงแหวน และเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ระหว่างวงโคจรของดาว อังคาร และดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่เป็นก้อนหินและแร่ธาตุขนาดเล็ก
      

                             

           ดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะมีประมาณ 45,000 ดวง แต่ที่ทราบวงโคจรที่แน่นอนมี 6,500 ดวง ดาวเคราะห์น้อย 1994 XM ค้นพบโดย James Scotti นักดูดาวชาวอเมริกัน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตร เคยโคจรใกล้โลกมากที่สุดโดยห่างจากโลกประมาณ 100,000 km ในวันที่ 9 ธันวาคม 2537ดาวเคราะห์น้อย 1997 XF11 ค้นพบโดย James Scotti นักดูดาวชาวอเมริกันในวันที่ 6 ธันวาคม 2540 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.6 km จากการคำนวณพบว่า ถ้าชนโลกที่อัตราเร็ว 6,000 km/h ด้วยพลังงาน ประมาณ 300,000 เมกะตันหรือประมาณ 20ล้านเท่าของพลังงานนิวเคลียร์จากการระเบิดที่ฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ดาวเคราะห์น้อยนี้จะไม่ชนโลก โดยวงโคจรใกล้โลกมากที่สุดห่างประมาณ 48,000 km
ในวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2028 ซึ่งใกล้กว่าระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก คือ 384,000 km
                            

ระบบนิเวศ

สิ่งแวดล้อม No Comments »

 

            ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่
ระบบนิเวศนั้นเป็นแนวคิด (concept) ที่นักนิเวศวิทยาได้นำมาใช้ในการมองโลกส่วนย่อย ๆ ของโลกเพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี้ได้ดีขึ้น
ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว พืชและโดยเฉพาะสัตว์ต่าง ๆ ก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อว่าการมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น สระน้ำแห่งหนึ่งเราจะพบสัตว์และพืชนานาชนิด ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริเวณน้ำที่มันอาศัยอยู่โดยมีจำนวนแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด สระน้ำนั้นดูเหมือนว่าจะแยกจากบริเวณแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยขอบสระ แต่ตามความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ำในสระสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยน้ำฝนที่ตกลงมา ในขณะเดียวกันกับที่ระดับผิวน้ำก็จะระเหยไปอยู่ตลอดเวลา น้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มก็จะพัดพาเอาแร่ธาตุและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เน่าเปื่อยเข้ามาในสระตัวอ่อนของยุงและลูกกบตัวเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในสระน้ำ แต่จะไปเติบโตบนบก นกและแมลงซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกสระก็จะมาหาอาหารในสระน้ำ การไหลเข้าของสารและการสูญเสียสารเช่นนี้จึงทำให้สระน้ำเป็นระบบเปิดระบบหนึ่ง
 
 

กำเนิดดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

กำเนิดดวงอาทิตย์
            ตั้งแต่เริ่มแรกที่มนุษย์ยุคแรกอาศัยอยู่บนโลก พวกเขาได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้า และรู้สึกสงสัยว่ามีอะไรอยู่บนท้องฟ้าและมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหย่เชื่อกันว่าหนึ่งล้านปีมาแล้วได้เกิดการระเบิดวัตถุที่แตกออกจากการระเบิดได้หมุนเคว้งคว้างบนอวกาศ และไกลออกไปในอวกาศกลุ่มฝุ่นและแก๊สจับตัวกันเข้ากลุ่มฝุ่นบางกลุ่มจะมีความหนากว่ามีความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงและทำให้มันเริ่มมีแสงส่วางนี่ คือ การกำเนิดของดาวฤกษ์ หนึ่งในดาวฤกษ์ดังกล่าวก็คือ ดวงอาทิตย์กลุ่มต่างๆของดาวฤกษืล้านดวงหรือกาแล็กซีก็ก่อตัวขึ้นมีกาแล็กซนับไม่ถ้วนในอวกาศ  

แก๊สโซฮอล์

บ้าน ยานยนต์ No Comments »

          

แก๊สโซฮอล์คือส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งเอทานอลเราสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่นข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น ได้
          ปัจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น โดยให้มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท และมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ใช้ 2 ชนิดคือ แก็สโซฮอล์ 95 ใช้แทนเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ใช้แทนเบนซิน 91
          ดังนั้นการที่เราเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จึงเป็นการช่วยชาติในการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งช่วยลดมลพิษไอเสียทางอากาศแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
            แก๊สโซฮอล์คือส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งเอทานอลเราสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่นข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น ได้          ปัจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น โดยให้มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท และมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ใช้ 2 ชนิดคือ แก็สโซฮอล์ 95 ใช้แทนเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ใช้แทนเบนซิน 91          ดังนั้นการที่เราเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จึงเป็นการช่วยชาติในการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งช่วยลดมลพิษไอเสียทางอากาศแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

ไบโอดีเซล

บ้าน ยานยนต์ No Comments »

ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้แทนกันได้
คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ (biodegradable) และไม่เป็นพิษ (non-toxic)
ในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล ยังมีราคาแพงกว่าดีเซลจากปิโตรเลียมเมื่อไม่นับรวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิต ในประเทศเยอรมนี ในปี 2548 มีกำลังการผลิต 2 ล้านตันต่อปี ราคาจำหน่ายตามสถานีประมาณ 45 บาทต่อลิตร ถูกกว่าน้ำมันดีเซลเพราะมีการยกเว้นภาษีสรรพสามิต กระบวนการผลิตไบโอดีเซลคือปฏิกิริยาเคมี Transesterification หรือ Esterification
ประเทศไทยริเริ่มโครงการไบโอดีเซลเมื่อ ปี 2543 และได้มีการติดตั้งระบบผลิตเอทธิลเอสเตอร์โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตั้งแต่ 7 พ.ค.47 และได้มีการพัฒนาโครงการไบโอดีเซลชุมชนที่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน(มี.ค.49)มีไบโอดีเซล 5% จำหน่ายในสถานีของ ปตท.และบางจาก ใน กทม.และเชียงใหม่ (ตามโครงการล้านนาฟ้าใสไบโอดีเซล) ทั้งหมด 15 สถานี
 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

สุริยุปราคา

  “เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า สุริยุปราคา ขึ้น”
 

            ในเชิงเรขาคณิตทำให้เรานึกถึงภาพบนกระดาน 2 มิติ ที่มีวงกลม 3 วงใหญ่เล็กไม่เท่ากันมาเรียงกัน ซึ่งเป็นภาพที่ชินตา แต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ดังกล่าว เบื้องหลังกลไกที่แท้จริงของการเกิดสุริยุปราคาไม่ง่ายอย่างที่ล่าวข้างต้น ทุกอย่างต้องเป็นความลงตัวทั้ง 4 มิติ คือ ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ ระยะห่างที่เหมาะสม และช่วงเวลาที่พอดี ปรากฏการณ์จึงจะเกิดขึ้นได้
เดือนสุริยุปราคา
            เวลาหนึ่งเดือนตามความหมายที่เราใช้กันอยู่ ก็คือ ระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการโคจรรอบโลกครบ 1 รอบพอดี ถ้าเช่นนั้นทุกๆ เดือนดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เสมอ แล้วทำไมจึงไม่เกิดสุริยุปราคาทุกเดือนเล่า
 เหตุผลก็คือ ระนาบการโคจรของดวงจันทร์จะเอียงประมาณ 5 องศากับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จึงมักเคลื่อนไปอยู่ทางเหนือหรือทางใต้ของเส้นตรงระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เสมอ เงาของดวงจันทร์จึงไม่ตกทดลองบนโลก แต่ทอดลงไปในอวกาศแทน ช่วงที่จะเกิดสุริยุปราคา ดวงจันทร์จะต้องอยู่ที่จุดตัดหรือใกล้จุดตัดของระนาบเท่านั้น ซึ่งปกติวงโคจรของดวงจันทร์จะตัดกับวงโคจรของโลกเพียง 2 จุดเท่านั้นตลอดระนาบโคจร จุดตัดระนาบ 2 จุดก็ไม่ใช่จุดตัดเดิมทุกครั้ง แต่จะเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปยังดะวันตก หรือเรียกว่าการเดินถอยหลัง (regression) การเคลื่อนไปทางตะวันตกเกิดเนื่องจากความแตกต่างของเวลาที่เรารู้จัก คือ เดือน นั่นเอง เดือนมีหลายแบบ แบบที่เราคุ้นกันดีคือ
เดือนซินโหนดิค (synodice month) นับเดือนจากจันทร์เพ็ญหนึ่งจนถึงจันทร์เพ็ญถัดไป ซึ่งเดือนตามจันทรคตินี้มี 29.53 วัน เดือนไซเดอเรียล (sidereal month) นับเวลาครบรอบการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยเปรียบเทียบกับตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า เดือนไซเดอเรียลจะมีจำนวนวันน้อยกว่าเดือนซินโนดิคประมาณ 2 วัน คือ 27.32 วัน เดือนอุปราคา หรือ เดือนสุริยุปราคา (eclipse หรือ draconic month) นับจากคาบการโคจรจากจุดตัดระนาบจุดใดๆ ไปยังจุดถัดไปทางทิศตะวันตก มีจำนวนวันเท่ากับ 27.21 วัน
            จุดตัดระนาบสองจุดเรียกว่า จุดโหนด (nodes) ซึ่งยังแบ่งออกเป็น โหนดขึ้น (ascending node) และโหนดลง (descending node) ขี้นอยู่กับจังหวะการตัดระนาบของดวงจันทร์ เช่น ดวงจันทร์โคจรตัดระนาบวงโคจรของโลกจากทิศใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือ จุดตัดดังกล่าว เรียกว่า ขึ้นโหนด ตรงกันข้ามหากดวงจันทร์โคจรตัดระนาบจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จุดตัดระนาบดังกล่าวก็เรียกว่า โหนดลง
 สุริยุปราคาวันที่ 24 ตุลาคม 2538 เป็นช่วงโหนดขึ้น ถัดจากนี้ไปอีก 6 เดือน (เดือนสุริยุปราคา) จะเกิดสุริยุปราคาแบบโหนดลงในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2539 และถัดจากนั้นอีก 6 เดือน (เดือนสุริยุปราคา) ก็จะกลับมาเกิดสุริยุปราคาแบบโหนดขึ้นอีกในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
             องค์ประกอบที่ทำให้เกิดสุริยุปราคาแบ่งออกเป็นหลายประเภท เนื่องจากระยะห่างของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกนั่นเอง วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและโลกรอบดวงอาทิตย์ไม่เป็นวงกลมแต่เป็นวงรี ระยะห่างของควงอาทิตย์และระยะห่างของควงจันทร์ ถึงโลกจึงแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน ซึ่งมีผลต่อขนาดปรากฏเล็กใหญ่ของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ด้วย คือ หากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ห่างโลกมาก ก็จะเห็นขนาดเล็กตามไปด้วย ในความเป็นจริงโลกจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนมกราคม บางคนอาจแย้งว่า ทำไมตอนเดือนมกราคมจึงหนาวล่ะ หากโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากก็น่าจะร้อนสิ สาเหตุเรื่องความร้อนหนาวอยู่ที่แกนเอียงของโลกต่างหาก เนื่องจากโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในเดือนมกราคม แต่ทว่ากลับหันด้านใต้เข้าหาดวงอาทิตย์คนส่วนใหญ่ที่อยู่ซีกโลกเหนือจึงไม่รู้จักร้อนนั่นเอง ในเดือนมกราคมโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าช่วงเดือนมิถุนายนถึง ร้อยละ 3 (ประมาณ 4.8 ล้านกิโลเมตร) .
               ส่วนระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือใกล้สุด 47,294 กิโลเมตร ไกลสุด 398,581 กิโลเมตร แตกต่างกันถึง 15 เปอร์เซ็นต์ คาบเวลาที่นับจากจุดใกล้สุด จนถึงจุดใกล้สุดครั้งต่อไปกินเวลา 27.55 วัน เรียกว่า เดือนอะโนมาลิสติก (Anomalistic month)
  ระยะการเรียงตัวของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ยังมีผลต่อขนาดเงาของดวงจันทร์ที่ตกลงบนโลกในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาแต่ละครั้งด้วย เงาของดวงจันทร์ที่ตกลงบนโลกมี 2 ส่วน คือ เงามืด (umbra) และ เงามัว(penumbra) เงามืดที่เคยตกทอดถึงโลกเคยมี ขนาดกว้างที่สุดถึง 272 กิโลเมตร ส่วนเงามัวจะกินอาณาบริเวณเลยออกจากเงามืดไปนับพันกิโลเมตร ผู้คนที่อยู่ในเขตเงามืดก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงส่วนผู้ที่อยู่ในเขตเงามัวก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน 
 

วิวัฒนาการของเอกภพ

ฟิสิกส์ No Comments »

cosmic.JPG

 

เครื่องมือเปิดโลกไร้พรมแดน

ไอที No Comments »

ต้องยอมรับกันว่าเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการเปิดโลกไร้พรมแดนก็คือคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล II ออกวางจำหน่าย โดยสตีฟ จ็อบส์ และสตีฟ วอซเนี๊ยค ในปี 1977 จากนั้นบริษัทไอบีเอ็มได้นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ IBM-PCเข้าสู่ตลาด ในปี 1981 และกลายเป็นตำนานต้นตำรับของเครื่องพีซีในปัจจุบัน ส่วนระบบปฏิบัติการวินโดว์เวอร์ชั่นแรกวางจำหน่ายในปี 1985 และที่เริ่มใช้งานมัลติมีเดียได้ดีในรุ่น 3.0 ทำให้ใช้งานเครื่องพีซีได้ง่ายขึ้นออกสู่ตลาดในปี 1990  ทำให้มีการสร้างเนื้อหาหรือสื่อในรูปแบบของดิจิทัล ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มทีมงาน และสามารถส่งผ่านแพร่หลายไปได้อย่างกว้างขวาง ด้วยราคาที่ถูกลงมากไม่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามการสื่อสารดังกล่าวยังจำกัดวงอยู่เฉพาะบางกลุ่ม ยังไม่มีอินเตอร์เนตที่สามารถเชื่อมโยงทุกคนดังที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ มีเพียงระบบเครือข่ายที่ส่งอีเมลและไฟล์คอมพิวเตอร์ผ่านบริการของบริษัท

เริ่มมีการประยุกต์ใช้งานด้านการประมวลผลคำ (word processing) และโปรแกรมกระดาษทดคำนวณ (spreadsheets) ยิ่งทำให้มีการใช้เครื่องพีซีมากขึ้น  จากนั้นเริ่มที่จะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านโมเดมติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เนต เช่นบริษัท CompuServe และ AOL- Amerca Online ทำให้เกิดการกระจายของเครื่องพีซี เครื่องโทรสาร ระบบปฏิบัติการวินโดว์และโมเดมเป็นโยงใยไปทั่วโลกตอนปลายของทศวรรษ 1980 หรือราว 1989 ไปจนถึงต้นทศวรรษ1990 ที่กลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานอันนำไปสู่การปฏิวัติด้านข้อมูลข่าวสารไปทั่วโลก

หลักปี 1990 มีเครื่องมืออีก 3 ชนิดที่ทำให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นจริงนำมาใช้ในทางปฏิบัต คืออินเตอร์เนต ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันด้วยมาตรฐานเดียวกัน  ประการที่ 2 คือเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคคลต่างๆ ถ่ายโอนเนื้อหารูปแบบดิจิทัล นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ง่าย และสุดท้ายคือเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เป็นโปรแกรมที่นำเสนอช่วยให้คนเข้าถึงข้อมูลในรูปมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ตอบโต้กับผู้ใช้ได้ เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลในรูปของเว็บเพจ (Webpage) หรือ โฮมเพจ (homepage) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเว็บไซต์ (Website) โดยแสดงผลที่จอภาพคอมพิวเตอร์ (monitor) ด้วยวิธีการที่ใช้งานง่ายจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บเป็นผลจากการพัฒนาคิดค้นของ ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ชาวอังกฤษ เข้าได้สร้างระบบนี้และจัดทำเป็นเว็บไซต์แรกในปี 1991 เว็ปไซต์แรกของโลกที่พัฒนาขึนโดย ทิม เบอร์เนอร์ส ลี คือ http://infor.cern.ch ในเดือนสิ่งหาคม 1991 ขณะที่เขาเป็นที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการวิจัยด้านนิวเคลียร์ของยุโรป (CERN) โดยเป็นความพยายามที่จะสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยและการศึกษาเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้อินเตอร์เนตมีชีวิตขึ้นจากที่เคยเพียงแต่ส่งข้อความและรับส่งไฟล์ในวงจำกัด  แต่ด้วยเทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เว็บ ทำให้คำนี้ใช้ในความหมายใกล้เคียงกับอินเตอร์เนต แต่เวิลด์ ไวด์ เว็บ ได้รวมเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และไฮเปอร์เทคเข้าด้วยกัน ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

จาตุคามรามเทพอินเทรน

ภาษา ศิลปวัฒนธรรม No Comments »

ถ้าใครที่ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายปักษ์ รายสัปดาห์ ก็ต้องมีการกล่าวถึงองค์จาตุคามรามเทพ  อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องการปล้นวัตถุมงคลที่นครศรีธรรมราช  จนทำให้ผู้เป็นเจ้าของวัตถุมงคลจตุคามรามเพทต้องผวา  นอกจากนี้ยังนำมาเชื่อมโยง ภาพล้อกับทางการเมืองเยอะมาก เช่นล้อเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ภาพการ์ตูนล้อให้แจกจาตุคามรุ่นแก้จนบ้าง โคตรวยบ้าง และจะต้องมีโฆษณาการสร้างองค์จตุคามรามเทพ ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล  บ้างก็ลงรูปขณะทำพิธีปลุกเสก ได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจันทร์ทรงกรด หรือมีการกล่าวถึงคุณวิเศษที่องค์จตุคามรามเทพได้บันดารให้เกิดขึ้น ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ต่างๆ นานา

ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าองค์จตุคามรามเทพจะมีเพียงที่ปกปักษ์รักษาพระธาตุเมืองนคร แต่วันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันว่าที่เชียงใหม่ก็มีองค์จตุคามรามเทพ เหมือนกันและอายุตั้งแต่การสร้างมาประมาณ 500-600 ปีตามกระแสข่าว มีรูปปั้นเช่นเดียวกันแต่คงจะดูลักษณะออกไปทางภาคเหนือและพม่า หรือลานนา ทางใต้ก็เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรเพิมเติมอีกมาก ทำให้เข้าใจในด้านศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งศาสนาที่เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย  น่าจะศึกษาต่อไปด้วยว่าในประเทศอื่นๆ ที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุธมีเรื่องนี้เข้าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ในเมืองนครยามนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์จตุคามรามเทพ กำลังบูม จะเห็นร้านจัดจำหน่าย หรือให้เช่าวัตถุมงคลมีอยู่ทั่วไป  จากเดิมที่แผงวัตถุมงคลที่เป็นพระเกจิอาจารย์ดัง อยู่ในแวดวงของเซียนนักเล่นพระแต่เดียวนี้จะมีเซียนนักเล่นวัตถุมงคลที่เป็นองค์จตุคามรามเทพแซงตัดหน้าไปเสียแล้ว ไม่เคยเห็นแผงพระวัตถุมงคลขึ้นห้างใหญ่โตขนาดนี้ ที่เมื่องนคร ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านขายของสดวกซื้อก็มีวัตถุมงคลจำหน่าย หรือให้เช่าจองกันก่อนตั้งแต่เริ่มทำพิธีปลุกเสก บางรุ่นนั้นจองกันหมดตั้งแต่ยังทำพิธีไม่หมด  ไม่เฉพาะแต่ห้างเมืองนคร ผมมาเดินดูที่ห้างสรรพสินค้าที่กทม. ก็มีแผงพระและองค์จตุคามเปิดให้เช่าให้จองกันไม่แพ้ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกัน

ปีที่แล้วคือปี 2549 กระทรวงการคลังได้สำรวจว่าเงินเดินสพัดที่เมืองนครเกี่ยวกับเรื่องนี้สองหมื่นกว่าล้าน ปีนี้ตลอดทั้งปี 2550 ก็น่าจะมีเงินเดินสพัดที่เมืองนครเลยหลักสามหมื่นล้านขึ้นไปแน่นอน ถ้าหากยังมีอัตราการจองกันมากมาย ยังมีความต้องการวัตถุมงคลกันมาก เช่นนี้ ซึ่งดูได้จากพิธีปลุกเสก ที่วัดพระมหาธาตุ และที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จะเห็นว่ามีพิธีกรรมไม่เว้นแต่ละวัน  ในการปลุกเสกแต่ละรุ่นนั้นไม่ใช่ว่าปลุกเสกเพียงครั้งเดียว ต้องมีการปลุกเสกหลายครั้ง แล้วแต่จะกำหนด บางครั้งต้องไปปลุกเสกเมืองที่เคยเป็นบริวารของเมืองนครมาก่อนที่เรียกกันว่าสิบสองนักษัต ซึ่งมีพิธีที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางเมืองในมาเลเซียด้วย  บางครั้งก็มีการทำพิธีที่สดือทะเล  ทำให้ผู้เขียนได้ทราบจากผู้รู้ว่าสะดือทะเลคนกรุงเทพกับนครไม่เหมือนกัน สำหรับนครแล้วสดือทะเลนั้นหมายถึงคลื่นที่วนเป็นวงที่เกิดจากน้ำที่ไหลจากทะเลเข้าไปปะทะกับน้ำจากแม่น้ำในแผ่นดินเกิดน้ำวน สะดือทะเลที่เข้าใจกันทั่วไปน่าจะเป็นบริเวณที่ลึกที่สุด  ผู้เขียนก็สงสัยว่าจะไปทำพิธีกันอย่างไร  ได้กระแสข่าวบางรุ่นต้องเช่าเรือดำน้ำที่ตรังไปทำพิธิก็มี

เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ ขอกล่าวถึงในตอนต่อไปอีกวันคงจะมีข่าวๆ มาเล่าสู่กันฟังอีก

ศัพท์ไอทีวันละคำ: customize

ไอที No Comments »

คำว่า customize พูดถึงกันบ่อย โดยเฉพาะเมื่อเวลาติดตั้งซอพท์แวร์ หรือโปรแกรม คำนี้จึงใช้เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือให้ผู้ใช้กำหนดได้เองบาง customize ซึ่งอาจแปลว่าทำให้ใช้ได้ในทางปฏิบัติ หรือเปลี่ยนเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น การติดตั้งระบบวินโดว์ XP เราอาจจะปรับรูปแบบที่แสดงบนเดสท็อปได้หลายแบบ การปรับเมนูเริ่มต้น (start menu) ที่อาจแตกต่างไปจากที่ติดตั้งตามที่ผู้ผลิตกำหนดในครั้ง หรืออาจจะเรียกว่าเป็น default หรือส่วนที่แสดงให้เห็นในครั้งแรก หรือส่วนที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ

บทบาทมหาวิทยาลัยร่วมสมัย

การศึกษา No Comments »

มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นฐานรองรับการสร้างสรรและนวัตกรรม และเป็นฮัป (hub) สำหรับผู้ประกอบการ (entrepreneurship) โดยการผลิตบัณฑิตปริญญาที่มีความเป็นเลิศและมีคุณค่าเพิ่ม ทั้งในดานการรักษามาตรฐานและความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างเขตแดนความรู้ให้กว้างขวางออกไป โดยการแสวงหาความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยควรที่จะมีความใกล้ชิดกับความต้องการของรัฐและภาคอุตสาหกรรม  ด้วยผลผลิตทางวิชาการและการประยุกต์ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้  ซึ่งเป็นตัวแปรแห่งการคงอยู่และจุดประสงค์ที่จะเป็นสถาบันการเรียนรู้

บทบาทของมหาวิทยาลัยร่วมสมัย น่าจะมี การถ่ายทอดความรู้ การสร้างสรรความรู้ และการพัฒนาภาพลักษณ์  จัดประสบการอย่างไรให้นักศึกษามีปัญญา เป็นมืออาชีพ และมีการพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งโดยเนื้อหาหลักสูตรจะจัดความรู้พื้นฐานและการต่อยอดความรู้ การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง และการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับประเทศชาติ  ดังนั้นในการพัฒนาภาพลักษณ์ เช่นจริยธรรม มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามอย่างมีจุดมุ่งหมาย จะต้องมีส่วนในการบำรุงหล่อเลี้ยงทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่นการคิดอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่จะทำให้นักศึกษาทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีส่วนร่วมในชุมชนในภาพรวมใหญ่ เช่นความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ผลเมื่องที่ดี  ในระดับอุดมศึกษาจะต้องสอนวิธีการเรียนรู้อย่างเข้มข้น ให้คิดได้อย่างสร้างสรร มีทักษะการเขียนได้เนื้อหาสาระ กระทัดรัด (succinctly)

การวิจัยที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ เป็นแนวทางการเรียนการสอนจะต้องเพิ่มขึ้น   จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การพัฒนางานวิชาการจะต้องพิจารณาในส่วนของการเปลี่ยนพาราดาม (paradigm shift) ในการจัดการศึกษาในช่วงเวลาของชีวิตร่วมสมัย  พิจารณาถึงการที่ตลาดมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในแต่ละสาขาที่ผลิตบัณฑิต ส่วนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความต้องการใหม่ ขณะเดียวก็มีส่วนเร่งให้เกิดความล้าสมัยเร็วขึ้นด้วย

การวัดความสำเร็จไม่ใช่ว่านักศึกษาทำข้อสอบได้คะแนนดีอย่างไร แต่ได้ตระเตรียมพวกเขาสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อความสร้างความสามารถที่ยืนยาว นักศึกษาจะต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้ (learning enabled)  นักศึกษาจะต้องได้รับการสอนไม่เพียงแต่เรียนรู้ตัวความรู้ แต่จะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างอิสระได้ เป็นเหมือนกิจกรรมที่จะต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรจะได้สร้างความสัมพันธ์เพื่อการร่วมไม้ร่วมมือกับการเรียนรู้ของชุมชน ที่ซึ่งเป็นที่เรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับทุกคน

เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านบางปู ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศึกษา No Comments »

  จากการสำรวจดินแดงที่บ้านบางปู ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นดินท้องนา เนื้อดินหยาบมีแร่เหล็ก ลักษณะของดินที่ขุดพบมีสีส้ม สีแดง หรือสีเหลืองก่อนเผา หลังการเผาที่อุณหภูมิ 800-900 องศาเชียเซียล มีสีส้ม หรือส้มน้ำตาล ชาวบ้านใช้ดินแดงเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีหลากหลายรูปแบบ เช่นอิฐ กระถาง แจกัน โคมไฟ ของที่ระลึก ของประดับตกแต่งบ้านและตกแต่งสวนแต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายซึ่งมีรูปแบบที่สวยกว่าและราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านผลิตในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศิลปะหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแฝงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของท้องถิ่น เช่นศิลปะการตอกหนังตะลุง ใช้หนังสัตว์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่นำมาประดิษฐ์งานหัตกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวหนัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการละเล่นชนิดที่ใช้ตะเกียงส่องตัวหนัง เพื่อให้เกิดเงาไปตกทอดบนจอผ้าที่ขึงเตรียมรับไว้ นอกจากนี้แล้วก็มีบทพากย์ บทเจรจา ดนตรี และการเชิด ศิลปะการทำผ้าบาติก ของกลุ่มลายเทียน ม.10 ต. กำโลน อ.ลานสกา เป็นหัตกรรมทำโดยอาศัยเทคนิคง่ายๆ คือการเขียนเส้นเทียนกั้นไม่ให้สีซึมเข้าหากันในการระบายสีสำหรับลวดลายได้ใช้ศิลปะและธรรมชาติจากพืชที่ผ่านการทดสอบแล้วนำมาใช้สีเคมีด้วยทำให้ผ้าบาติกมีความสวยงามแปลกตายิ่งขึ้น ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ ม.10 ต.กำโลน อ.ลานสกา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเอาผ้าฝ้าย ลินิน หรือผ้าขาวชิดอื่นๆมามัดเป็นลายให้แน่น แล้วนำไปย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากในท้องถิ่น เช่น ใบมังคุด ใบเพกา เปลือกลูกเนียง ฝักสะตอ ส่วนที่มัดไว้จะไม่ถูกย้อมสี เมื่อแกะออกจะได้ลวดสวยงามไม่ซ้ำกัน จากนั้นจึงนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง กระเป๋า หมวก ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าบ้านมะม่วงปลายแขน ม.8 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง ผ้ายกเมืองนครเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู ขึ้นมาใหม่ แม้จะไม่ใช้ผ้ายกแบบเดียวกันในอดีตแต่ก็เป็นผ้ายกที่พยายามสืบทอดศิลปะการทอผ้ายกของเมืองนคร นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการทอผ้าแบบทั่วไปด้วย ลายที่ทอได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอกลูกแก้ว เครื่องแต่งกายของโนรา เช่น เครื่องรูปปัด จะร้อยด้วยลูกปัดเป็นลายดอกดวง ใช้สำหรับท่อนบนแทนเสื้อ ปิ้งคอ ใช้สำหรับสวมห้อยคอหน้า-หลัง คล้ายกรองคอหน้า พานอก ร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้พันรอบตัวตรงระดับอก บางถิ่นเรียกว่าพานโครง บางถิ่นเรียกว่า รอบอก เครื่องลูกปัดนี้ใช้เหมือนกันทั้งตัวยืนเครื่องและตัวนางรำ แต่มีช่างหนึ่งที่คณะชาตรีในมลฑลนครศรีธรรมราชใช้อินอินทรธนู ซับทรวง ( ทับทรวง ) ปีกแหน่ง แทนเครื่องลูกปัดสำหรับตัวยืน ( นครศรีธรรมราชดอทคอม)
ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวความคิดในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการขยายความคิดว่าสิ่งนั้นสร้างมาจากรากง้าวอย่างไร แฝงเร้นด้วยปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธา ใดบ้าง และมันมีเสน่ห์อะไรที่ทำให้ดำรงอยู่ได้ยาวนานเช่นนั้น แล้วเราในฐานะชนรุ่นหลังได้ให้คุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปีนั้นมากน้อยเพียงไร การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีนี้นอกจากความภูมิใจของนักออกแบบแล้วเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่นด้วย (วัชรินทร์  จรุงจิตรสุนทร, 2548 : 146 ) และทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกพิเศษกับของสิ่งนั้นจนพัฒนากลายเป็นความผูกพัน ผลงานการออกแบบจะกลายเป็นของไร้ค่าไปในทันทีถ้าหากว่าของสิ่งนั้นน่าเกลียด หรือไร้รสนิยม เมื่อใช้เสร็จแล้วก็จะสามารถโยนทิ้งได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลย ดังนั้นจึงต้องพยายามที่จะสร้างบุคลิกเฉพาะตัวในงานออกแบบแต่ละชิ้น เพื่อให้คนดูรู้สึกรัก รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของและอยากเก็บของสิ่งนั้นไว้นานๆ ( มาร์ค นิวสัน, 2548 : 48 )
ในยุคโลกาภิวัตทำให้เรามีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเชื่อมโยงภูมิภาคต่างของโลกเอาไว้เป็นหนึ่งเดียว การพาณิชย์เริ่มพัฒนาสู่ระบบสากลทำให้เราไม่สามารถแยกตัวเองออกมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป หากเรามองในอีกด้านหนึ่งนี่คือช่องทางและโอกาสที่จะนำพาผลผลิตของเราไปสู่ตลาดโลก
จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้แก่เครื่องปั้นดินเผา ผสมผสานกับศิลปะการตอกหนังตะลุง, ผ้าบาติก, หางอวน, ผ้ามัดย้อมและเครื่องประดับโนรา ผ่านกระบวนการออกแบบจนเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้อุปโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
  

 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory