ดาวพุธ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 Comments »

/km/mercury.jpg

ดาวพุธ (mercury) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบใช้เวลา 88 วัน เป็นดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้จากโลกตอนเช้าและตอนเย็น (morning and evening star) ได้เคยคิดกันว่าเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ของโลก  ดาวพุธจะหันด้านเดิมให้ดวงอาทิตย์เสมอเหมือนกับที่ดวงจันหันด้านเดิมมายังโลกเสมอ มีเรื่องราวประหลาดเกี่ยวกับดาวพุธในนิยายวิทยาศาสตร์  โชคไม่เข้าข้างผู้เขียนที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองเท่ากับโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ละด้านของดาวพุธจึงได้รับแสงโดยเฉลี่ยเหมือนกัน

ดาวพุธไม่มีบรรยากาศ พื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อและมองคล้ายๆ กับผิวดวงจันทร์ของโลก ส่วนลึกลงไปภายในดาวพุธมีโครงสร้างคล้ายกับภายในโลก ที่มีแกนเป็นโลหะล้อมรอบด้วยชั้นของแร่ธาตุที่มีซิลิกอนเป็นฐาน ที่ไม่เหมือนกับของโลกที่โครงสร้างทั้งหมดเป็นของแข็งที่แข็งตัวไม่เคลื่อนที่ไปไหน

/km/i_screenimage_30159.jpg

เพรียงหัวหอม

ไม่ระบุ, ชีววิทยา 2 Comments »

          เพรียงหัวหอม (tunicates) หรีอ sea squirts จัดอยู่ใน Subphylum Urochordata มีเปลือกแข็งหุ้มตัว เรียกว่า tunic  และที่เรียก sea squirts เพราะไปถูกตัวมันจะพ่นน้ำออกทางรู 2 รูที่อยู่ทางด้านบน ซึ่งรูหนึ่งเป็นทางน้ำเข้าและอีกรูหนึ่งเป็นทางน้ำออก
                 รูปร่างหลากหลาย บางชนิดเป็นแผ่นรูปวงรีเรียงต่อกัน บางชนิดเป็นแผ่นแบนเคลือบบน หิน บางชนิดเป็นทรงถุง ผิวนุ่มและหยุ่น หดตัวได้เมื่อถูกสัมผัส มีทางน้ำเข้าออก สังเกตเห็นได้ชัดเจน เกาะติดอยู่บนหิน หรือพื้นแข็ง

              พบได้ทั่วไปในแนวน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงทะเลลึก มี 2 จำพวกคือ พวกที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และพวกที่แยกอยู่ตัวเดี่ยว กินอาหารด้วยการกรองแพลงก์ตอนและตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ำผ่านช่องสูบน้ำเข้าและถ่ายออกทางช่องน้ำออก เพรียงหัวหอมเป็นสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน สามารถขยายพันธุ์ได้สองวิธีคือการผสมพันธุ์ภายในตัวเอง และจากการแตกหน่อออกจากส่วนโคนหรือจากด้านข้างกลางลำตัว เพรียงหัวหอมนับได้ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยามาก เพราะเพรียงหัวหอมหนึ่งตัวขนาด 2 – 3 เซนติเมตร สามารถกรองตะกอนในน้ำทะเลได้ถึง 170 ลิตร ต่อวัน
          สัตว์กลุ่มนี้เกาะกับวัตถุใต้น้ำในระดับน้ำที่ไม่ลึกมากนัก อาจอยู่เป็นโคโลนี(colony) หรืออิสระตัวเต็มวัย
มีเปลือกแข็ง (tunic)หุ้ม   ซึ่งผลิตจากเนื้อเยื่อ epidermis ที่อยู่ใต้เปลือก ด้านล่างของเปลือกเกาะกับวัตถุ ด้านบนมีรูให้น้ำเข้า (incurent siphon) น้ำเข้าสู่ปาก ผ่านไปยัง pharynxซึ่งพองออกเป็นกระเปาะ และมีช่องเหงือกเป็นรูเล็กๆจำนวนมาก จากช่องเหงือกน้ำไหลสู่ atrial cavity หรือ pharynx sac และออกทางรูน้ำออก(excurent cavity)
         Pharynx นอกจากทำหน้าที่กรองอาหารแล้ว ยังทำหน้าที่หายใจ ในขณะที่น้ำไหลผ่านมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง CO2 และ O2ที่ผนังของ pharynx พร้อมๆกัน อาหารที่กรองได้จะเข้าสู่กระเพาะและลำไส้ กากอาหารออกทางทวารหนักซึ่งเปิดออกบริเวณ pharyngeal sac แล้วปล่อยออกนอกร่างกายทาง excurent siphon
เพรียงหัวหอมมีระบบหมุนเวียนโลหิตประกอบด้วยหัวใจอยู่ใต้คอหอย มีเส้นเลือด 2 เส้นออกจากปลายทั้งสอลและแตกแขนงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อหัวใจฉีดโลหิตไหลไปตามเส้นเลือดเมื่อหยุดฉีดเลือดจะไหลกลับ สลับกันไปมา
           การสืบพันธุ์ เพรียงหัวหอมเป็นสัตว์รวมเพศ(monoeciuos) แต่เพศหนึ่งจะเป็นหมัน จึงมีการผสมข้ามตัว อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ใกล้ลำไส้ จาก testis และ ovary จะมีท่อนำไปเปิดที่ atrial cavity  ไข่และ อสุจิออกไปทางช่องน้ำออก  การปฏิสนธิเกิดในน้ำ zygote  เจริญเป็นตัวอ่อน เรียกว่า tadpole larva           เพรียงหัวหอมบางชนิดปล่อยไข่กับสเปิร์มไปผสมกันในน้ำแต่อีกหลายชนิดนำสเปิร์มเข้ามาเก็บไว้ก่อนผสมกับไข่ในตัวเอง ลูกเพรียงหัวหอมเมื่อเกิดจะดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนล่องลอยตามกระแส   เป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ที่ตัวอ่อนพัฒนาได้เร็วที่สุด บางชนิดใช้เวลาเพียงสองสามชั่วโมงเพรียงตัวน้อยพร้อมลงสู่พื้นเพื่อเกาะและเติบโตเป็นเพรียงใหญ่ต่อไป
              tadpole larva       ลักษณะคล้ายลูกอ๊อด มีลักษณะของ สัตว์มีกระดูกสันหลังสมบูรณ์  คือ
              1.notochord 
              2.nerve cord อยู่เหนือ notochord มีสองทางด้านหัวมี ocellus 1 อัน  ทำหน้าที่เป็นตา มี statolith ทำหน้าที่เป็นหู และมี
              3.มี gill slits ตรงบริเวณหลอดอาหารที่พองออกเป็นกระเปาะ
              ต่อมาตัวอ่อนพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยเกาะกับวัตถุใด้น้ำ notochord สลายไป  nerve cord ลดขนาดเหลือเพียง nerve ganglion
 

 

          

เลเซอร์กับสุขภาพ

อาหารและสุขภาพ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา 9 Comments »

เลเซอร์ขจัดความเครีย
    เมื่อเรารู้สึกทำงานมากมีปัญหาในการดำเนินชีวิตที่รู้สึกว่ามีความเครียดมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่สะสมมาเป็นเวลานาน ปวดไมเกรน นอนไม่หลับ อันจะส่งผลให้ชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขอาจจะส่งผลให้สุขภาพจิตของเรานั้นเสื่อมโทรมลงไปทุกวันด้วย
           เลเซอร์บำบัดเพื่อขจัดความเครียดนี้จะช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่น  การบำบัดด้วยเลเซอร์นี้จะ
ควบคุมร่างกาย ให้หลั่งสารเอนโดฟิน หรือสารแห่งความสุขที่เรารู้จักกันดีให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น ไม่หงุดหงิด อารมณ์ดี   
         ซึ่งการบำบัดด้วยเลเซอร์ชนิดนี้ใช้ระยะเวลาในการบำบัด 3-5 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียด แต่ละบุคคลที่ต่างกันออกไป  อาการเหล่านี้จะผ่อนคลายทำให้ไม่เครียด  นอนหลับ  อาการปวดไมเกรนหายไป  การบำบัดด้วยเลเซอร์อาจจะเป็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์  ซึ่งเป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ต่อไป
เลเซอร์เพื่อการเลิกบุหรี่
          
การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาที่จะสูบ  แต่ถ้าสูบไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกสูบได้ยาก  นอกจากจะ เป็นภัยต่อร่างกายของผู้สูบเองซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคปอด ฯลฯ  ยังส่ง ผลเสียต่อบุคคลรอบข้าง ที่สำคัญ คือบุคคลในครอบครัวของผู้สูบบุหรี่เอง จะต้องสูดดมควันจากบุหรี่ที่สูบขณะที่อยู่ร่วมกัน
               ซึ่งในปัจจุบันมีการรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่  ในบริเวณสถานที่สาธารณะ  สถานที่ทำงาน ห้าง
สรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ   และมีหลายคนที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ ต้องทุกข์ทรมานมาก เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ ซึ่งพยายาม อมหมากฝรั่ง ลูกอม เพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้ ยังคงอยากที่จะสูบเหมือนเดิม
             ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยใช้เลเซอร์ เพื่อการช่วยให้ การเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่ทุรนทุราย ไม่หงุดหงิด ไม่อยากที่จะกลับไปสูบบุหรี่อีก นวัตกรรมเลเซอร์ นี้เป็นเครื่องเลเซอร์ชนิด Cool Laser ไม่มีลำแสงให้เห็น (แต่ต้องใช้แว่นป้องกันแสง) เป็นเลเซอร์ คลื่นความถี่ต่ำจากประเทศอังกฤษ 
               ในการใช้เลเซอร์ชนิดนี้กระทำที่จุดต่างๆของร่างกายจำนวน 31 จุด เพื่อกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟิน เพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นอันจะส่งผลให้ การเลิกสูบบุหรี่เป็นไปได้ง่าย สารเอนโดฟินที่ร่างกายผลิตออกมาจะส่งผลให้ ไม่หงุดหงิดหลังจากรับประทานอาหารแล้วส่วนมากจะอยากสูบบุหรี่หลังจาก บำบัดด้วยเลเซอร์แล้วจะช่วยให้ไม่อยากสูบบุหรี่จะเห็นผลได้ค่อนค้างชัดเจน          
         การใช้เลเซอร์บำบัดเพื่อการเลิกสูบบุหรี่นี้ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกเจ็บปวด ระคายเคืองบนผิวหนังแต่อย่างไร ไม่เกิดรอยไหม้  เขียว ฟกช้ำ  ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการบำบัด 3-5 ครั้ง โดยบำบัดวันแรกและวันที่สอง หรือบางรายต้องบำบัดครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งและเว้นไปอีกประมาณ
3-4 สัปดาห์ อีก1 หรือ 2 ครั้ง ส่วนมากประมาณ 3 ครั้งใน 1 คอสหลังจากบำบัดแล้วจะไม่รู้สึกอยากอีกเลย

/km/smoking2.jpg

          สิ่งที่ควรระวังและควรจะปฏิบัติหลังจากบำบัดด้วยเลเซอร์แล้วคือรับประทาน วิตามินซี 100 มิลลิกรัม 3 มื้อ  ( เช้า- กลางวัน- เย็น ) ครั้งละ 1 เม็ด ดื่มน้ำตามมากๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึงจะช่วยขับ สารพิษออกจากร่างกายได้อีกทางหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้การเลิกสูบบุหรี่ เป็นไปได้ด้วย การบำบัดที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดในการเลิกสูบบุหรี่นอกจากจะมี การบำบัดด้วย นวัตกรรมการเลิกสูบบุหรี่ด้วยเลเซอร์แล้ว  ตัวผู้เลิกสูบบุหรี่เองจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ด้วย  รวมทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคอยเป็นกำลังใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ การเลิกสูบบุหรี่มีประสิทธ์ภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น    

      

 

ทฤษฎีการรวมสนาม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

/km/gut.jpg

ทฤษฎีการรวมสนามทั้งหมดอธิบายเอกภพที่เวลา 10^-33 วินาทีหลังจากการเกิดระเบิดใหญ่บิกแบง  ที่จุดนั้นของเวลา จากทฤษฎีบอกให้เราทราบว่าแรงแบบแข็งรวมกับแรงไฟฟ้าอ่อน (electroweak) ก่อนเวลานี้มีแรงสองอย่างที่ดำเนินการในเอกภพ หลังจากเวลานี้จะมีแรงสามแบบ  ตามทฤษฎีได้ให้ลักษณะการเปลี่ยนไปนี้ว่าทฤษฎีการรวมสนามของแรงใหญ่หรือ GUT (Grand Unified Theory) ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถที่จะจำลองแบบเงื่อนไขในช่วงการเปลี่ยนสถานะในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจากจุดนี้ย้อนหลังกลับไปเราจำต้องใช้ทฤษฎีในการนำทางมากขึ้นกว่าการทดลอง

/km/lisa_timeline.jpg

แขนแบบกังหันของดาราจักร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

/km/6824.jpg

แขนแบบกังหันหรือสไปรอลในกาแลคซีหรือดาราจักรหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นเหมือนที่ปรากฏให้เห็นเสียทีเดียว  มีแน้วโน้มที่จะคิดได้ว่าแขนแบบกังหันในดาราจักรเกิดขึ้นได้จากการหมุนของดาราจักรรอบแกนกลาง และดูเหมือนจะเทียบเคียงรูปแบบได้เป็นลักษณะเดียวกับการคนครีมในถ้วยชา  ซึ่งไม่อาจเป็นจริงตามนี้ได้  ดาราจักรทางช้างเผือกเป็นตัวอย่าง ว่าได้หมุนรอบแกนหลายครั้งตั้งแต่กำเนิดขึ้น  ถ้าแขนแบบกังหันเทียบเคียงได้กับครีมในถ้วยชาแล้ว ก็ควรจะจบสิ้นไปนานมาแล้ว

แนวความคิดเมื่อไม่นานมานี้แขนกังหันไม่ได้แสดงถึงตำแหน่งที่มีจำนวนดาวมากกว่าในดาราจักร  แต่เป็นเพียงบริเวณที่มีดาวที่สว่างมากกว่าบริเวณอื่น (เช่นดาวเพิ่งเกิดใหม่) ทำให้มองดาราจักรคล้ายๆกับการบินไปเหนือเมืองเวลากลางคืน ทำให้เห็นถนนสายหลักสว่างไสวมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสถานที่คนเกือบทั้งหมดอยู่ที่นั่น

/km/newspiralarm1.jpg

ส่วนประกอบของ XML(ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

เรื่องที่ควรคำนึงถึง

                ในการใช้งานมีข้อควรคำนึงเพื่อให้เอกสาร XML  Well formed ดังนี้

                1.    ควรเขียน tag เปิด tag ปิดให้ครบ

                                การเขียนที่ผิด

untitled2.bmp

การเขียนที่ถูก                                              

untitled31.bmp
2.    XML เป็น Case Sensitive  หาก tag เปิดใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ก็ต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กใน tag ปิด                               

                                               การเขียนที่ผิด 

untitled4.bmp

การเขียนที่ถูก 

                                                

untitled5.bmp

 

การเรียงลำดับข้อมูลของ xhtml ในกล่องกับ div (+section), h1-h6 (h), p และ inline elements

XHTML No Comments »

 1. เมื่อมันเป็น xhtml 1.0 

- div หรือ division ยังครองความเป็นเจ้าแห่งการแบ่งแยกดินแดนอยู่ เช่น เราต้องการกล่อง 2 กล่อง เรายังต้องใช้ div สองอัน 

  • - div หรือ division มันสามารถเอาตัวหนังสือใส่เข้าไปโดดๆ ได้ เพราะมันยังอยู่ใน text module 
  • - หรือ ถ้าเราต้องการกล่องสองกล่องซึ่งถูกจับยัดอยู่ในกล่องหลัก เพื่อทำดีไซน์ เราก็ต้องมี div ทั้งสิ้น 3 อัน (คือ 1 div หลักที่ครอบอยู่ และอีก 2 divs ที่เอาไว้แบ่งข้อมูลออกคนละส่วน บน-ล่าง/ซ้าย-ขวา) 
  • - ที่เหลือ h1-h6, p และ inline element อื่นๆ ก็ใช้ไปตามความหมายและความเหมาะสมของเนื้อหา 

2. เมื่อมันจะเป็น xhtml 2.0 

  • - div หรือ division ถูกดันออกไปอยู่ใน structure module คือเอาไว้วางโครงสร้าง เลย์เอ้าท์ เท่านั้น 
  • - div หรือ division ไม่สามารถใส่ข้อมูลลงไปเฉยๆ ได้ ถ้าไม่มี element ใดๆ ของ text module หรือ list module มารองรับก่อน 
  • - หรือ ถ้าต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน อยู่ในกล่องที่ครอบเอาไว้เพื่อทำดีไซน์ เราสามารถใช้ div อันเดียวแล้วแยกส่วนข้อมูลนั้นด้วย section แทน 
  • - ที่เหลือ h1-h, p และ inline element อื่นๆ ก็ใช้ไปตามความหมายและความเหมาะสมของเนื้อหา 

 

ออราเคิล กริด

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle 10g 1 Comment »

       ก้าวเข้าสู่ยุคของกริดคอมพิวติ้ง จากดัชนี “ออราเคิล กริด” ดัชนีการใช้กริดคอมพิวติ้งทั่วโลกขึ้นไปที่ระดับ 5.2 จาก 4.4 ปรากฎว่า ค่าดัชนีกริด เพิ่มขึ้นจาก 4.4 เป็น 4.9 โดยได้มีการยอมรับว่าการนำกริดคอมพิวติ้งมาใช้งาน หรือเตรียมพร้อมที่จะใช้กริดคอมพิวติ้ง ทั้งนี้อัตราการนำกริดคอมพิวติ้งในระดับองค์กรมาใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มพิกัดมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีการใช้กริดคอมพิวติ้งอย่างแพร่หลาย       
       การใช้กริดไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำได้ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลออราเคิล 10g ได้มีการกำหนดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นไว้ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ผู้ใช้ระดับองค์กรเริ่มมีความเข้าใจและยอมรับประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริง (virtualisation technologies) และการวางโครงสร้างระบบไอทีเพื่อรองรับการบริการ (service oriented architecture) สามารถช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การทำงานในรูปของเทคโนโลยีกริด ทั้งนี้ กริดเริ่มต้นจาการถูกนำไปใช้งานในองค์กรธุรกิจที่มีความซับซ้อน เช่น อุตสาหกรรมการเงิน และขยายไปสู่การทำงานในรูปของคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

การตั้งระยะกั้นหน้าและย่อหน้า (Indents/Tabs)

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การตั้งระยะกั้นหน้าและย่อหน้า  (Indents/Tabs)     
                การใช้คำสั่ง Inddents/Tabs เป็นวิธีการตั้งระยะกั้นหน้าและย่อหน้า เพื่อนำมาใช้จัดข้อความให้ได้รูปแบบที่สวยงาม  การใช้งานขั้นตอนแรกให้คลิก Type > Indents/Tabs เมื่อปรากฏหน้าต่าง Inddents/Tabs  ก็ให้ทำความเข้าใจกับโครงสร้างหน้าต่างก่อนดังนี้
OK
    Right                  กำหนดให้เมื่อกด Tab ข้อความจะชิดขวา
    Center                กำหนดให้เมื่อกด Tab ข้อความจะเสมอกึ่งกลาง
    Decimal             กำหนดให้เมื่อกด Tab ข้อความจะอ้างอิงจุดทศนิยม
2. Leader               เลือกแทรกเส้นลงระหว่าง Tab
3.ช่องแสดงแบบเส้นที่เลือกไว้จากปุ่ม Leader
4.Position              เมื่อคลิกปุ่ม Position จะมีเมนูให้เลือกเพื่อจัดการกับ Tab
                                ที่กำหดไว้
5.ช่องกำหนดตำแหน่งที่จะวาง  Tab
6. Indent  Left      เลือกเครื่องหมายเพื่อกำหนดกั้นหน้า
7. Indent  First     เลือกเครื่องหมายเพื่อกำหนดกั้นหน้าบรรทัดแรก
8. Indent  Right    เลือกเครื่องหมายเพื่อกำหนดกั้นหลัง
9.Reset                   ตั้งค่า Tab ใหม่
10.Apply               แสดงผลของ Tab ที่ตั้งไว้หากตรงกับที่ต้องการให้กดปุ่ม  OK
11. OK                   ตกลงใช้  Tab ที่ตั้งไว้
12.Cancel              ยกเลิกการตั้ง  Tab

วิธีกำหนดการจัดย่อหน้า (Paragraph)

ไม่ระบุ No Comments »

วิธีกำหนดการจัดย่อหน้า  (Paragraph)
                คุณสมบัติของเมนู  Paragraph  ใช้สำหรับกำหนดลักษณะการจัดย่อหน้าให้ข้อความที่ใช้  เมื่อต้องการกำหนดการจัดย่อหน้าให้คลิก Type > Paragraph  และกำหยดลักษณะการจัดย่อหน้าที่ต้องการ
Indents                  กำหนดระยะกั้นหน้า-หลัง
                                Left                        กำหนดระยะกั้นหน้า  (ขอบด้านซ้าย)
                                First                        กำหนดระยะกั้นหน้าเฉพาะคำย่อหน้า
                                Right                      กำหนดระยะกั้นหลัง (ขอบด้านขวา)
Paragraph             กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้ากับย่อหน้า
                                Before                   กำหนดระยะห่างย่อหน้าแรก
                                After                      กำหนดระยะห่างย่อหน้าถัดไป
Alignment             กำหนดรูปแบบการจัดข้อความ
                                Left                        จัดแบบเสมอหน้า(ชิดซ้าย)
                                Center                    จัดแบบเสมอกึ่งกลาง
                                Right                      จัดแบบเสมอหลัง(ชิดขวา)
                                Justify                    จัดแบบเสมอหน้า-หลัง
                                Force  Justify       จัดแบบเสมอหน้า-หลังแบบอังกฤษ
Dictionary             กำหนดดิกชันนารีเพื่อการแก้ไขและตรวจสอบ
Options                  กลุ่ม  Options  ใช้กำหนดคุณภาพเพิ่มเติม

การทำงานกับข้อความ (Font)

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การทำงานกับข้อความ (Font)
การเลือกรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนท์ (Font)
                Font เป็นคำสั่งสำหรับเลือกเปลี่ยนฟอนท์เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผลงานที่ออกแบบไว้ โดยคลิกเมนู Type > Font > และเลือกฟอนท์จากเมนู
ถ้ามีฟอนท์ในเครื่องมากๆ จะมีเมนู More เพิ่มขึ้นมาให้คลิกที่ More เพื่อเลือกฟอนท์ที่เหลือ
การเลือกขนาดฟอนท์ (Size)
Size เป็นเมนูสำหรับเพิ่มหรือลดขนาดฟอนท์ มีวิธีใช้โดยคลิกที่เมนู Type > Size > และเลือกขนาดที่ต้องการ ซึ่งจะมีตั้งแต่ 6-72 point แต่ถ้าต้องการได้ขนาดที่แตกต่างจากนี้ให้คลิกเมนู Other ก็จะปรากฏหน้าต่างเพื่อกำหนดขนาดที่ต้องการเองได้
การกำหนดช่องว่างระหว่างบรรทัด (Leading)
                ช่องว่างระหว่างบรรทัดหรือ Leading ใช้สำหรับปรับความห่างระหว่างบรรทัด ซึ่งควรจะปรับให้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบฟอนท์ที่เลือกเพื่อทำให้ข้อความนั้นอ่านง่าย การตั้งช่องว่างระหว่างบรรทัดให้คลิกเมนู Type > Leading > เลือกขนาดช่องว่างที่เหมาะสมหรือจะกำหนดเองก็ได้โดยการคลิกที่เมนู Other เมื่อปรากฏหน้าต่างก็ใส่ค่าที่กำหนดแล้วคลิดปุ่ม OK
                ถ้าต้องการให้โปรแกรมปรับขนาดช่องว่างให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เปลี่ยนขนาด และรูปแบบฟอนท์ให้คลิกเมนู Type > Leading > Auto
                ขนาดของ Leading บนเมนูจะเปลี่ยนแปลงเสมอโดยขึ้นอยู่กับฟอนท์ที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น

Data Type และกฎการตั้งชื่อตาราง ของ SQL Server 2000

หัวข้อพิเศษไอที, SQL Server 2000 No Comments »
   Null
   Strings
             - Char(n)
             - Varchar(n)
    Binary
             - Binary(n)
             - Varbinary(n)
    Integer
             - Tinyint
             - Smallint
             - Int
             - bigint
    Approximate Numeric
             - Real
             - Float(n)
    Exact Numeric
             - Decimal
             - Small date time
     Money
     Unicode
             - nchar(n)
             - nvarchar(n)
             - ntext
     Special
             - Bit
             - Text
             - Image
             - Uniqueidentifier
             - Timestamp
             - Cursor
             - SQL_variant
             - table   

กฎการตั้งชื่อตาราง
การสร้างตารางด้วย Transact-SQL -    CREATE TABLE…
        Table_name       ชื่อตาราง
        Column_name    ชื่อคอลัมน์
        Dattype              ประเภทข้อมูล

การใช้เครื่องมือบน Tool Box และ Control Palette

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

การใช้เครื่องมือบน  Tool  Box  และ  Control  Palette
                การใช้เครื่องมือบน Tool  Box  ส่วนมากต้องทำงาน ร่วมกับออปชันของ  Control  Palette  เพื่อเสริมประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะเปลี่ยนคุณสมบัติตามเครื่องมือที่เลือก
การใช้งาน Pointer Tool
                (Pointer Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับย่อ – ขยาย ปรับแต่งและเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุ ภาพ และข้อความตัวอักษรซึ่งมีวิธีใช้งานดังนี้
                เคลื่อนย้ายภาพและข้อความ
                การใช้ (Pointer Tool) เคลื่อนย้ายสามารถทำได้ทั้งกับภาพและข้อความโดยมีการใช้งาน ดังนี้
1.        คลิก (Pointer Tool)
2.        ใช้เมาส์คลิกค้างแล้งลากคลุมกลุ่มวัตถุที่ต้องการ
3.        คลิกกลุ่มวัตถุค้างไว้และเคลื่อนเมาส์ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ย่อ – ขยายภาพหรือวัตถุ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.        ใช้ (Pointer Tool) คลิกภาพหรือวัตถุที่ต้องการย่อ – ขยาย
2.        คลิกที่มุม ( แองเคอร์ ) ของภาพหรือวัตถุค้างไว้และเลื่อนเข้าเพื่อย่อ หรือเลื่อนออกเพื่อขยาย
ปรับขอบเขตข้อความ
ประโยชน์ของ (Pointer Tool) อีกอย่าง คือ ใช้สำหรับปรับขอบเขตของข้อความเพื่อให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม โดยมีวิธีดังนี้
1. นำเมาส์ไปคลิกที่จุดแองเคอร์ของข้อความค้างไว้และเลื่อนปรับแต่ง

คุณสมบัติของเครื่องมือบน Tool Box

หัวข้อพิเศษไอที, Page Maker No Comments »

คุณสมบัติของเครื่องมือบน  Tool  Box
                ใน  Tool  Box  ของโปรแกรม  PageMakerมีเครื่องมือสำหรับใช้งานทั้งหมด  14  ชิ้น  ดังนี้
                1.Pointer  Tool  หรือเรียกง่ายๆว่าหัวลูกศร ใช้สำหรับเลือกข้อความ  รูปภาพและวัตถุ  เพื่อเคลื่อนย้าย  ย่อ-ขยาย  หรือปรับแต่ง
                2.Text  Tool  เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับทำงานกับข้อความ  เช่นพิมพ์ลบหรือแก้ไข
                3.Rotate  Tool  มีประโยชน์ในการปรับหมุนข้อความและวัตถุ
                4.Cropping  Tool  เครื่องมือใช้สำหรับการตัดภาพส่วนเกินออก
                5.Line  Tool   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขีด  วาดเส้นตรงได้
                6.Constrained  line  Tool  คล้ายกับ  line  Tool  แต่วาดเส้นได้เฉพาะเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้น
                7.Rectangle  Tool  ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมทั้งจตุรัสและผืนผ้า
                8.Rectangle  Frame  Tool  มีประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของสี่เหลี่ยมที่ต้องการ
                9.Ellipse  Tool  ใช้สำหรับวาดรูปวงกลมและวงรี
                10.Ellipse  Frame  Tool  ใช้สำหรับกำหนดขอบเขตในอยู่ในรูปวงกลมและวงรีที่สร้างไว้
                11.Polygon  Toolใช้วาดรูปสามเหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมรวมทั้งรูปดาวและยังสามารถวาดภาพอิสระได้อีกด้วย
                12.Polygon  Frame  Tool  ใช้กำหนดภาพให้อยู่ในกรอบหลายเหลี่ยม
                13.Hand  Tool  มีไว้เพื่อเลื่อนดูหน้ากระดาษในส่วนที่ต้องการ
14.Zoom  Tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการย่อ-ขยาย  งานให้เหมาะสมกับการทำงาน

รูปแบบเอกสาร xhtml

XHTML No Comments »

      รูปแบบเอกสาร xhtml

ในเอกสาร xhtml นั้นจะต้องกำหนด DOCTYPE ด้วยทุกครั้ง จุดสำคัญของ xhtml·  ต้องมีลักษณะเป็น Well formed รูปแบบถูกต้อง ไม่พิมพ์ตกหล่น·  ทุก tag ต้องมี tag ปิด ด้วยเสมอเช่นปิดด้วยถ้าเป็น tag ที่แต่เดิมไม่มีตัวปิดให้เขียนในลักษณะนี้
,

·  ชื่อ tag และ attribute ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งหมด
ไม่ควรเขียน

แต่จะต้องเป็น
·  attribute values ต้องคลุมด้วย quoted
เช่น

ต้องเขียนเป็น 

สำหรับผมใช้ Dreamweaver8 เราก็กำหนดให้เป็นเอกสาร xhtml ตั้งแต่ต้นได้เลย กด File / New จะมีกล่องด้านล่างขวา ให้เลือก Doctype 

 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory