ช่วงของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ 1 Comment »

/km/400px_em_spectrum.jpg

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีช่วงของแรงที่ไม่จำกัด  สิ่งนี้เป็นผลโดยตรงของบทบาทที่โปรตอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแรง และจากความจริงที่โฟตอนมีมวลเป็นศูนย์ 

ไม่ว่าประจุสองประจุไฟฟ้าจะอยู่ห่างกันเท่าใดก็ยังคงมีแรงระหว่างประจุนั้นเสมออย่างไม่อาจล้มล้างไปได้  อยุภาคประจุที่อยู่ในดวงดาวที่ห่างไกลออกแรงกระทำต่ออิเลคตรอนที่อยู่ในดวงตาของเราทำให้อิเลคตรอนเคลื่อนที่ และทำให้เราสามารถมองเห็นดวงดาวได้แม้ว่าจะอยู่ไกลมากก็ตาม

เราได้สังเกตว่าความแรงของอันตรกริยาแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยของระยะทางคูณด้วยพลังงาน  พลังงานควอนตัมหนึ่งของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัดส่วนกลับกับความยาวคลื่นของโฟตอน  ดังนั้นผลคูณที่ได้จะเป็นค่าคงที่สากลทั่วไปนั่นคือ 

     Ephoton λphoton = ค่าคงที่สากล

/km/atomelec.jpg

ดาวอังคาร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 Comments »

สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา

การศึกษา 4 Comments »

การทดลองของเดวิสสัน-เกอร์เมอร์

ฟิสิกส์ No Comments »

SQL

หัวข้อพิเศษไอที, SQL 2 Comments »

ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้จัดการ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ 2 Comments »

วัฏจักรการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 Comment »

SQL

หัวข้อพิเศษไอที, SQL No Comments »

ทฤษฎีพัฒนาการของเปียอาเจ

การศึกษา No Comments »

ดีฟลิปฟล็อปและทีฟลิปฟล็อปแตกต่างกันอย่างไร

ดิจิทัล No Comments »

ควอซาส์ตัวอย่างของดาราจักรวิทยุ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสาร

ฟิสิกส์ No Comments »

ฟลิปฟล็อปที่สร้างขึ้นจากประตูสัญญาณนอร์ต่างกับที่สร้างจากประตูสัญญาณแนนด์อย่างไร

ดิจิทัล No Comments »

การเลือกข้อมูลในทาง ดิจิทัลหมายถึงอะไร มีประโยชน์อย่างไร

ดิจิทัล 1 Comment »

การเข้ารหัสเลขฐานสิบเป็นรหัสบีซีดี จำนวน 4 หลักมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการแปลงใช้วงจรประตูสัญญาณแบบใด

ดิจิทัล No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory