ฟิสิกส์ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

ฟิสิกส์ 3 Comments »

/km/get.jpg

รูปที่ยกมาให้ดูนี้เป็นรูปที่แสดงอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีที่ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นภาพถ่ายจากแบบจำลองของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าของจริง ที่ถอดองค์ประกอบให้เห็น อุปกรณ์ภายใน พร้อมกับภาพชี้ให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ที่นำมาประกอบกัน 

กระติกน้ำร้อนที่กล่าวถึงนี้คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีกลไกอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้มนุษย์ ตามหน้าที่ของวิศวกรที่จะต้องหาทางออกแบบให้การใช้งานสะดวกสบายขึ้น จากกาต้มน้ำแบบเดิมที่ต้องยกกาไปต้มน้ำบนเตา และเมื่อจะใช้น้ำก็ต้องยกกาเทน้ำร้อนลงมายังภาชนะที่ต้องการอีกที การออกแบบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่แสดงนั้น  ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริโภคในรูปของเครื่องดื่มบางและอาหารบางชนิดที่ต้องการใช้น้ำร้อนใกล้เดือด เช่นการชงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ หรืออาหารรับประทานด่วนเช่นมะหมีสำเร็จรูปเป็นต้น

กลไกการทำงานคล้ายเตารีดไฟฟ้า ที่มีส่วนที่เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วจะเกิดความร้อนเมื่อความร้อนสูงถึงระดับน้ำเดือดก็มีกลไกของเทอร์โมสตัสตัดกระแสไฟฟ้าวงจรให้ความร้อนหลักออกเหลือเพียงวงจรแค่อุ่นรักษาระดับความร้อนเดิมไว้ให้ได้นานมากที่สุด เมื่อความร้อนของน้ำลดต่ำลงขนาดหนึ่งแล้วเทอร์โมสตัสก็จะเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนหลักต้มน้ำ (boil) และตัดกระแสไฟฟ้าอีกเมื่อความร้อนถึงระดับที่ตั้งไว้กลับเข้าสู่ตำแหน่งการอุ่น (warm) การทำงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจะทำงานเป็นวงจรดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังเสียบปลั๊กไฟฟ้าไว้ กลไกการนำน้ำออกมาใช้แทนที่จะยกจับกาเทเหมือนเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการเปลี่ยนทิศทางไม่ต้องยก แต่กดส่วนที่ไปผลักดันให้น้ำไหลออกมาจากด้านบนของกระติกทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้  ในบางรุ่นยังอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นโดยเพิ่มปั๊มน้ำเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องออกแรงกดมากเพียงแต่กดเหมือนกับกดสวิตช์ไฟฟ้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าสิ้นเปลืองไฟฟ้าสูงพอสมควรขณะที่มีการต้มน้ำ ที่วางขายอยู่อัตราการใช้กำลังไฟฟ้าแตกต่างกันตามขนาดความจุของกระติกน้ำร้อน จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 500 - 1000 วัตต์ ส่วนใหญ่มีขนาดความจุตั้งแต่ 2 ลิตรขึ้นไปไม่เกิน 3 ลิตรใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 500-600วัตต์ แต่กระติกที่ออกแบบสำหรับการจัดเลี้ยงเป็นกระติกหรือถังต้มน้ำขนาดใหญ่ บรรจุ10 ลิตรขึ้นไปอาจใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า 1000 วัตต์

ข้อแนะนำในการใช้กระติกน้ำไฟฟ้านั้นเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า ไม่ควรเสียบปล๊กทิ้งไว้ตลอดเวลา ควรเสียบปลั๊กเมื่อใช้งานเท่านั้นดีกว่า เพราะสิ้นเปลืองไฟฟ้ามากพอควร  

การเรียนรู้อย่างมีความหมายในวิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

เข้าใจการเกิด TSUNAMI ด้วยภาพเคลื่อนไหว

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

นักโน้มถ่วงควอนตัม quantum graviteers

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

ทำไมพัฒนาคนจึงสำคัญกว่าพัฒนาระบบ

การศึกษา No Comments »

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

การเขียนโปรแกรม

ไอที No Comments »

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเปียอาเจ

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

ประโยชน์ของการวางแผน

เศรษฐกิจพอเพียง No Comments »

การมองภาพโฟตอน

ฟิสิกส์ No Comments »

ภูเขาใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

การพบโครงกระดูกมนุษ์ Neanderthal

ชีววิทยา No Comments »

Solar cell

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

ครั้งหนึ่งคนเรายังมีความรู้ไม่เพียงพอ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory