โฮมเพจซ์เว็บเพจซ์ที่ควรจะเป็น

ไอที No Comments »

ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากให้ความสำคัญกับ เว็บไซต์อินเตอร์เนตเป็นอย่างสูง  และเป็นที่ที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ทั้งด้านวิชาการและด้านบริการที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้ได้  มักจะมีคำว่า “Why not visit the…..(ชื่อเว้บไซต์)” แถมด้วยคำประชาสัมพันธ์ว่า เมื่อเข้าเยี่ยมชม นอกจากจะได้รับข้อมูลที่ต้องตามความต้องการเป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วยังจะมีแกลลอรีภาพจากเหตุการณ์ล่าสุด มีกระดานข่าวสาร มีฟอร์รัมสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์ และติดต่อตรง เป็นที่ที่นักศึกษาอาจใช้เป็นที่ประกาศขาย หนังสือมือสอง คอมพิวเตอร์มือสอง เป็นต้น

และถ้ายังไม่เป็นที่พอใจสิ่งที่ให้บริการดังกล่าวมาแล้ว ยังแจ้งอีกด้วยว่า บอกให้ทีมงานทราบด้วย ข้อคิดเห็น การอภิปราย และการประเมินย้อนกลับ เป็นที่ต้องการยินดีรับไว้พิจารณาทั้งสิ้น

หัวใจหยุดเต้นเมื่อใด

อาหารและสุขภาพ No Comments »

แนวปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ไม่ระบุ, กฎหมาย การเมือง No Comments »

มุกนี้มาจากที่ประชุมนานาชาติ

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

การใช้กประโยชน์จากการสะกดจิตที่นึกไม่ถึง

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

เรื่องของคนที่อาจจะยังไม่ทราบ

ชีววิทยา No Comments »

ทางสองแพร่งระหว่างการสร้างสรรค์และทำลายล้าง

เทคโนโลยี No Comments »

มาตรฐาน ระบบ ตัวชี้วัด

การจัดการความรู้ No Comments »

การเขียนแผนการเรียนรู้

การศึกษา No Comments »

แนวคิดเดส์กาตส์และทางควอนตัม

ฟิสิกส์ No Comments »

หายนะจากโลกร้อนกำลังคืบคลานเข้าสู่ประเทศไทย

สิ่งแวดล้อม นิเวศ No Comments »

การใช้ยานยนต์ให้ประหยัดพลังงาน

ฟิสิกส์ No Comments »

อย่างไรที่เป็นความคิดสร้างสรรค์

การศึกษา No Comments »

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องตั้งเวลา

ฟิสิกส์ No Comments »

ภาพถ่ายดาวเทียมแยกแยะความแตกต่างของคนได้หรือไม่

เทคโนโลยี No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory