เมื่อไปพักผ่อนที่ชายทะเลสงขลา

ท่องเที่ยว เดินทาง No Comments »

สงขลาก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีชายทะเลติดตัวเมือง ชายทะเลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ไปเดินเล่น ไปหาอะไรไปกินใต้ต้นไม้ชายทะเล และบางวันก็มีรายการแสดงพิเศษ วันที่ไปเที่ยวนั้นไม่ได้มีรายการพิเศษอะไร แต่ก็มีคนมาเที่ยวพลุกพล่านดูจากโรงแรมที่ติดชายทะเลก็เต็มไปด้วยรถยนต์ที่มาจอดบริเวณโรงแรม แสดงว่าแขกที่มาพักเต็ม

ได้ออกไปเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตอนเช้า ส่วนตอนเย็นคนที่มาเดินเล่นกินหารจำนวนมาก หาดที่ติดทะเลเป็นต้นสนใหญ่ และที่กำลังปลูกเพิ่มเติมเป็นระยะ มีปลูกมะพร้าวแซมอยู่บ้างแต่ไม่มาก แต่ที่ข้ามถนนจากหาดไปตรงกันข้าม ก็มีสวนหย่อมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและสำหรับผู้นั่งรถเข็น มีเครื่องมือออกกำลังที่ใช้มือ หมุนคล้ายถืบจักยาน และหมุ่นกับที่ และเคลื่อนแขนคล้ายกับกรรไกรตัดหญ้าซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ อยู่ในรูปแบบคล้ายที่วางตู้โทรศัพท์ แต่ละแบบนั้น มีคำอธิบายและ ตอนล่าง มักจะติดคำคมของบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่มีอยู่อันหนึ่งน่าสดุดใจเขียนว่า  Do and Don’t Do , there is no try ทำนองนี้แหละ ถ้าจำไม่พลาด และลงชื่อว่าโยดา  ก็นึกอยู่นานว่าน่าจะมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อแปลตามตัววา จงทำและอย่าทำ มันไม่มีคำว่าให้ลอง ผูเขียนตีความแล้วน่าจะหมายถึงตัดสินใจทำไปเลย หรือไม่ทำ ไม่ต้องลอง

ถ้าพิจารณาความหมายที่ซ่อนอยู่คงจะให้เราตัดสินใจให้แน่นอนเลย จะได้ไม่ลังเล ถ้าดีแล้วทำเลยไม่ต้องลองผิดลองถูก ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น หรือให้ลงมือทำเสียตอนนี้เลยไม่ต้องรอ คิดอีกทีก็คืออย่าเป็นคนผลัดวัดประกันพรุ่ง เริ่มเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ มีบางคนให้ความหมายว่าหักดิบ ก็เข้าท่าดีเหมือนกัน สำหรับผู้เขียนโยดานี้ ถ้าใครเป็นแฟนของหนังสตาร์วอร์ละก็คงจะคุ้นๆ ว่าน่าจะเป็นพระอาจารย์ของเจไดอีกที

                     หัสชัย

ตำแหน่ง จุดยืน และทิศทาง

การจัดการความรู้ No Comments »

ทฤษฎีกับการพยากรณ์ในพระไตรปิฎก

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุนนิยมโลกาภิวัฒน์

การจัดการความรู้, วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

การละลายและการระเหย

ฟิสิกส์ No Comments »

ธรรมชาติของน้ำ

ฟิสิกส์ No Comments »

การวิวัฒนาการมนุษย์และพงศาวลี

ชีววิทยา No Comments »

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช แถลงต่อรัฐสภา 18 ก.พ. 2551

การจัดการความรู้ No Comments »

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554

ไม่ระบุ No Comments »

ความเข้าใจเกี่ยวกับดาวพลูโต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

พายุเทอร์นาโด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

สิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการวิวัฒนาการของชีวิต

ชีววิทยา No Comments »

พัฒนาระบบให้บริการ CD DVDแบบพอเพียง

ไม่ระบุ No Comments »

เอกภาพหรือจักรวาลเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

การทำแผนที่มโนทัศน์ (concept mapping)

การศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory