การแทนที่อะตอมเดี่ยวในสารประกอบ (single replacement in a compound)

เคมี No Comments »

เมื่ออะตอมหนึ่งไปแทนที่อะตอมอื่นในสารประกอบหนึ่ง เรียกกันว่าปฏิกิริยาการแทนที่เดี่ยว (single replacement reaction) 

                       /km/singl1231.gif

การแยกองค์ประกอบของสารประกอบ (decomposition of a compound)

เคมี No Comments »

การสังเคราะห์สารประกอบ (synthesis of a compound)

เคมี No Comments »

มนุษย์จะมีปัญญาเข้าใจสิ่งทีตัวเองคิดหรือไม่

ปรัชญา, การศึกษา No Comments »

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้จิตนาการเป็นจริง และสิงอัศจรรย์

เทคโนโลยี No Comments »

ศาสนากับการอนุรักษ์

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

สนุกกับการทดลองทำความเข้าใจจากภาพเคลื่อนไหว

ฟิสิกส์ No Comments »

ความเข้าใจเกี่ยวความก้าวหน้าและการเติบโต

เทคโนโลยี No Comments »

การทดลองตัดกระดาษคาร์ดขนาด 3×5 นิ้วให้ตัวคนลอดได้

คณิตศาสตร์ No Comments »

การทดลอง วัดอุณหภูมิด้วยริมฝีปาก

เคมี, ฟิสิกส์ No Comments »

ทำไมสบู่จึงชำระล้างคราบสกปรกได้ ?

เคมี No Comments »

เทสเซลเลชัน 2

คณิตศาสตร์ 1 Comment »

ความรู้ทุนทางปัญญาในองค์กร

การจัดการความรู้ No Comments »

การรับรู้ที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอนาคต

เทคโนโลยี, การจัดการความรู้ No Comments »

เปลของนิวตัน (newton cradle)

ฟิสิกส์ No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory