น้ำมันเมื่อครั้งอดีต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

ปัญหาน้ำมันแพงดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ เพราะรู้แน่ชัดว่ามีความจำเป็นต้องใช้ ในการขนส่ง ในการเดินทาง พ่อค้าน้ำมันจะปั่นราคาทำให้แพงขึ้นเกินจริงอย่างไรก็ยังมีคนซื้ออยู่ดี จนกว่ามนุษย์จะเปลี่ยนระบบการใช้น้ำมันไปใช้พลังงานอย่างอื่นที่ถูกกว่าแต่ตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นทางมากนัก แต่ก็ยังเชื่อว่าถ้ามันจะหมดจริงๆ ก็คงมีสิ่งที่มาทดแทนน้ำมันได้แน่

แน่เมื่อมองย้อนไปในอดีตที่เริ่มค้นพบน้ำมัน ถ้าในอเมริกาในปีคศ. 1859 ก็เกือบ150 ปีมาแล้ว ส่วนก๊าซโซลีนหรือเบนซินนั้นเป็นผลพลอยได้จากการผลิตในขณะนั้น และไม่ได้ใช้งานใดจนกระทั่งได้พัฒนารถยนต์ขึ้นมา ตอนยุคแรกๆให้ความสนใจในการผลิตน้ำมันสำหรับเครืองจักรที่มีอยู่ก่อนขณะนั้นรวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าซ น้ำมันสำหรับทำความสะอาด ปิโตรเลียมเจล สำหรับทำขี้ผึ้ง และพาราฟิน และผลผลิตจากปิโตรเลียมที่จำหน่ายทางการค้าครั้งแรกเรียกันว่า น้ำมันหิน (rock oil) สามารถฆ่าเชื้ออหิวา รักษาตาปลา แก้ปวดฟัน และ และแก้โรคปวดวิถีประสาท เป็นต้น สำหรับในปี 1870 มีบริษัทหนึ่งนำพาราฟิน 70,000 ปอนด์ มาผลิตเป็นหมากฝรั่งได้

ขณะนี้โลกเราก็กำลังรอกันว่าจะมีแหล่งพลังงานใดที่จะมาทดแทนน้ำมันได้ ต่อไปอาจจะมีจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงที่ไปเสียบเข้าที่ตำแห่นงเติมเชื้อเพลิงแล้วทำให้ยวดยานวิ่งได้ คงไม่นานเกินรอ ถ้าหากว่าน้ำมันจะหมดโลกไปจริงๆ

แผนยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็น

ธุรกิจ เศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ No Comments »

40: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2547 ม.รภ. มหาสารคาม

บทความวารสาร No Comments »

39:ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2544 รภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทความวารสาร No Comments »

ภาพจากการสะท้อนจากกระจก

ฟิสิกส์ No Comments »

ผู้ชายวัยทอง

อาหารและสุขภาพ No Comments »

38:วิทย์พิบูลสาร 2546 รภ.พิบูลสงคราม

บทความวารสาร No Comments »

37: คชสาร วิทยาศาสตร์ 2544 รภ.สุรินทร์

บทความวารสาร No Comments »

ตัวบ่งชี้กรดและด่างตามธรรมชาติ

เคมี No Comments »

36: ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2546 รภ.บ้านสมเด็จ

บทความวารสาร No Comments »

35: การเวก ฉ1 2546 วไลอลงกรณ์

บทความวารสาร No Comments »

หน่วยและการวัด

ฟิสิกส์ No Comments »

การซื้อเสียงกับการศึกษา

การศึกษา No Comments »

34:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550 ม.รภ.มหาสารคาม

บทความวารสาร No Comments »

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับทุกท่าน

อาหารและสุขภาพ No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory