คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าแรงสูงอันตรายหรือไม่

ฟิสิกส์ No Comments »

ตามทฤษฎีเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟฟ้า จะเกิดสนามแม่เหล็กโดยรอบสายไฟฟ้านั้น ในกรณีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นโดยรอบเช่นกัน  ยังไม่มีการศึกษาใดที่ให้หลักฐานที่สนับสนุนผลสรุปต่อคำถามนี้ได้อย่างชัดเจน นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เห็นพ้องกันถึงนัยสำคัญที่สอดคล้องกับสิ่งที่ค้นพบที่เป็นปัญหา

สำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จากการศึกษาในปี 1990 โดย United States Environmental Protection Agency (EPA) ได้ให้ข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่จะมีนัยสำคัญทางสถิติถึงความเชื่อมโยงระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำมาก (extremely low frequency :ELF) อันเป็นคลื่นที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า ใกล้เคียงกับคลื่นการสั่นในร่างกายมนุษย์  จากการศึกษาทางชีววิทยายังไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง ดังนั้นความเสี่ยงจากคลื่น ELF ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่  จากการศึกษาที่สนับว่าคลื่น ELF มีอันตราย ผลของขอบข่ายที่แผ่รังสีออกมามาจากอาการปวดศีรษะ  ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ และจากการก่อมะเร็ง  นอกจากนี้การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation: EMR) จากอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า จอภาพคอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องเป่าผม ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ จะเป็นเรื่องในการศึกษาต่อไปเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ขันธ์ทั้ง 5

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

กลไกของร่างกายที่น่าทึ่ง

ชีววิทยา No Comments »

พลังงานที่เกิดจากฟ้าร้องและฟ้าแลบ

ฟิสิกส์ No Comments »

พลังงานชีวะมวล

ปรัชญา No Comments »

การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นสำคัญฉไน

ไอที, การศึกษา No Comments »

.Foucault pendulum คืออะไร

ฟิสิกส์ No Comments »

เมกะโปรเจคญี่ปุ่น: อุทยานอะตอม

การจัดการความรู้ No Comments »

127: ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2548 ม.รภ.มหาสารคาม

บทความวารสาร No Comments »

STP คืออะไร

เคมี, ฟิสิกส์ No Comments »

บิดาของเคมีสมัยใหม่

เคมี No Comments »

ใช้เครื่องจักรการค้นเพื่อหาความหมายของคำศัพท์

การศึกษา No Comments »

เมื่อเริ่มสร้างอากาศยานที่บินได้

ฟิสิกส์, เทคโนโลยี No Comments »

ชีวิตสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่ธรรมดา

ชีววิทยา No Comments »

คติธรรม นำชีวิต 4

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory