เรื่องของปลาที่อาจยังไม่ทราบ

ชีววิทยา No Comments »

ปลาค็อด (cod) ออกไขที่ละปริมาณมาก แต่มีไข่เพียงไม่เกินห้าฟองจากล้านฟองเท่านั้นที่ได้อยู่รอดเจริญพันธ์ได้ต่อไป

ปลาฉลามวาฬ (whale shark) ที่อาจเติบโตจนยาวประมาณ 45 ฟุต และน้ำหน้กถึง 50 ตัน เป็นปลาที่ไม่มีอันตรายใดๆ เป็นปลาที่กินปลาตัวที่เล็กมาก ที่คัดกรองออกมาจากน้ำทะเล

ปลาดุในแม่น้ำไนล์ว่ายน้ำกลับหัว และดังนั้นมันได้พัฒนาการให้หลังของมันมีสีอ่อน ขณะที่ท้องมีสีเข้ม ซึ่งตรงข้ามกับสีของปลาปกติทั่วไป

ปลาวาฬสีน้ำเงินสามารถขึ้นมาอยู่ได้ถึงครึ่งปีโดยไม่กินอะไร ที่ยังคงอยู่ได้เช่นนั้นได้อาศัยเปลวไขมันที่สะสมอยู่ในตัว

ปลาทูนา (Tuna) ว่ายน้ำด้ัวยอัตราเร็วที่สม่ำเสมอราว 9 ไมล์ต่อขั่วโมง หรือ ราว 16 กม.ต่อชม. ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ และกลุ่มปลานี้ไม่เคยหยุดนิ่ง ประมาณการกันว่าสำหรับปลาทูนาอายุ 15 ปีจะต้องเดินทางได้มากกว่าหนึ่งล้านไมล์ในช่วงอายุของพวกมัน

/km/dolphin_color.gif

ปัจจุบันเราค่อนข้างแน่ใจว่าปลาวาฬ(whales) และปลาโลมา (dolphins) มีที่มาจากบรรพบุรุสที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน แต่เราไม่รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร และเราไม่รู้ว่าปลาวาฬและปลาโลมาวิวัฒนาการไปอย่างไร

/km/whale_parts.jpg

ทะเลสาบ ไบข่าน (Baikal) ในไซบีเรีย เป็นทะเลสาบเดียวที่ลึกมากพอที่จะมีปลาน้ำลึกอยู่ได้

การเปลี่ยนมวลไปเป็นพลังงาน

ฟิสิกส์ No Comments »

สนามไฟฟ้าจากแผ่นประจุไฟฟ้า

ฟิสิกส์ No Comments »

ทบทวนพื้นฐานตรีโำกณมิติ

คณิตศาสตร์ No Comments »

แมลงวันหัวเขียว

ชีววิทยา No Comments »

บทบาทมหาวิทยาลัยยุคโลกาภิวัฒน์

องค์กรเรียนรู้ No Comments »

189 :วิทยาศาสตร์บูรพา 2550

บทความวารสาร No Comments »

โลกธรรม 8

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

ตับกับสุขภาพ

อาหารและสุขภาพ No Comments »

การวัดค่าครองชีพ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ No Comments »

เพลี้ยหอย

ชีววิทยา No Comments »

เมื่อถึงวัยที่สายตาฟ่าฟาง

อาหารและสุขภาพ No Comments »

งูทะเลกับงูเห่า พิษงูใดร้ายแรงกว่ากัน

ชีววิทยา No Comments »

แนวคิดไฟฟ้ามีชนิดเดียวมาจากไหน

ฟิสิกส์ No Comments »

พลังงานจากธรรมชาติ

ฟิสิกส์ No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory