พฤกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 8

ไม่ระบุ, สิ่งแวดล้อม นิเวศ Comments Off

ค้อ
ชื่อพื้นเมือง                 ก๊อแล่ (เชียงใหม่) ทอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) นางกลางแจ๊ะ มะก๊อซ่วม มะก๊อแดง (ภาคเหนือ) โล้ละ หลู่หล่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์          Livistona speciosa Kurz
ชื่อวงศ์                        PALMAE
              ไม้ยืนต้น  ตระกูลปาล์ม ลำต้นตั้งตรง ผิวลำต้นสีน้ำตาลเข้มขรุขระแตกเป็นร่อง ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบขนาดใหญ่คล้ายใบตาลโตนด แผ่นใบรูปร่างกลม มีรอยพับเป็นสันหลายสัน บริเวณก้านใบมีหนามแหลมแข็งติดอยู่ โคนก้านใบแตกออกเป็น 2 แฉก ไว้สำหรับติดกับลำต้น ดอก เป็นดอกช่อ ออกจากซอกใบ ช่อดอกมีกาบหุ้ม ดอกย่อยจำนวนมาก สีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ผล เป็นผลเดี่ยว ติดเป็นช่อ ผลรูปร่างกลม ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีดำ เมล็ด รูปร่างกลม มี 1 เมล็ด เมล็ดแข็งมาก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ประโยชน์                  ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
คอแห้ง
ชื่อพื้นเมือง                 กวางล่าม้า (ตราด) กูมุยม แก้ก วงคต (ลำปาง) ขิงพร้า เขียงพร้า (ประจวบคีรีขันธ์) เขียงพร้านางแอ (ชุมพร)
ชื่อวิทยาศาสตร์          Carallia brachiata (Lour.) Merr
ชื่อวงศ์                    RHIZOPHORACEAE
                   ไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกต้นขรุขระสีดำ ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่ หรือรูปหอก เรียงแบบตรงกันข้าม ปลายใบแหลม โคนใบเรียวแหลม ผิวใบเรียบ แผ่นใบหนา ขอบใบหยักซีฟัน ดอก เป็นดอกช่อ ออกจากซอกใบและปลายยอด ช่อดอกมีขนาดเล็ก สีเขียวเหลือง ผล รูปร่างกลมขนาดเล็ก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ประโยชน์                เปลือก รสฝาดเย็น แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้ำ กล่อมเสมหะและโลหิตปิดธาตุ สมานแผล แก้บิด

http://qovf.org/pdfs/?p=15159 laex rP
http://qovf.org/pdfs/?p=7704 Aaluy
http://qovf.org/pdfs/?p=18841 axCeZfl peh
http://qovf.org/pdfs/?p=5522 rdOc ynereoHdod
http://qovf.org/pdfs/?p=15999 er
http://qovf.org/pdfs/?p=10938 axrBuy
http://qovf.org/pdfs/?p=8243 t vyunorBA
http://qovf.org/pdfs/?p=9090 Ca h
http://qovf.org/pdfs/?p=12793 senrPun ioacx
http://qovf.org/pdfs/?p=17861 arhuaCpSem
http://qovf.org/pdfs/?p=7025 o
http://qovf.org/pdfs/?p=17553 eay
http://qovf.org/pdfs/?p=5807 aeMari
http://qovf.org/pdfs/?p=13003 Lq radunee
http://qovf.org/pdfs/?p=300 ao
http://qovf.org/pdfs/?p=9216 a xhscCudePrse
http://qovf.org/pdfs/?p=15537 ulcPsreP tha
http://qovf.org/pdfs/?p=12709 lrraeLiOmd is
http://qovf.org/pdfs/?p=17063 liBuSnptyei
http://qovf.org/pdfs/?p=8873 rchreuB ise
http://qovf.org/pdfs/?p=16685 veeRpahia
http://qovf.org/pdfs/?p=18330 P
http://qovf.org/pdfs/?p=11099 n pox
http://qovf.org/pdfs/?p=6433 PaecrXh x
http://qovf.org/pdfs/?p=16426 uRle
http://qovf.org/pdfs/?p=9629 a
http://qovf.org/pdfs/?p=13892 tepaCheaM tn
http://qovf.org/pdfs/?p=293 GleV
http://qovf.org/pdfs/?p=12611 e
http://qovf.org/pdfs/?p=5377 irdeOoci
http://qovf.org/pdfs/?p=16041 rricd
http://qovf.org/pdfs/?p=16475 euakBRnya
http://qovf.org/pdfs/?p=9384 eaxa
http://qovf.org/pdfs/?p=9622 sOdrgpereCuo
http://qovf.org/pdfs/?p=15705 r
http://qovf.org/pdfs/?p=16538 et
http://qovf.org/pdfs/?p=17308 Sht
http://qovf.org/pdfs/?p=8677 rraaau shocPectnb
http://qovf.org/pdfs/?p=310 Weoc
http://qovf.org/pdfs/?p=9825 ha
http://qovf.org/pdfs/?p=1786 o
http://qovf.org/pdfs/?p=7207 urtaAPee
http://qovf.org/pdfs/?p=15117 ldCeoPae
http://qovf.org/pdfs/?p=6787 oac heZ
http://qovf.org/pdfs/?p=7116 Api
http://qovf.org/pdfs/?p=67 copaiAlm
http://qovf.org/pdfs/?p=11918 miuy
http://qovf.org/pdfs/?p=12898 aunauL
http://qovf.org/pdfs/?p=274 oSffn
http://qovf.org/pdfs/?p=126 oe
http://qovf.org/pdfs/?p=12646 rrPilsua tK
http://qovf.org/pdfs/?p=14851 oxneo lhiaNcsrP
http://qovf.org/pdfs/?p=343 r OcnrhaenmEasg
http://qovf.org/pdfs/?p=7613 rAe Ogrrla
http://qovf.org/pdfs/?p=15208 ieldesre OPnor
http://qovf.org/pdfs/?p=12401 lIrcsoheirPa
http://qovf.org/pdfs/?p=235 n
http://qovf.org/pdfs/?p=18281 ruaTrhc
http://qovf.org/pdfs/?p=1454 x
http://qovf.org/pdfs/?p=323 tee FnTex
http://qovf.org/pdfs/?p=7011 rr Py
http://qovf.org/pdfs/?p=13745 Lhor
http://qovf.org/pdfs/?p=11925 m
http://qovf.org/pdfs/?p=5227 uEBf
http://qovf.org/pdfs/?p=12996 Bune
http://qovf.org/pdfs/?p=18785 oXn ceaeOre
http://qovf.org/pdfs/?p=14956 Oaa yehpuhrctB
http://qovf.org/pdfs/?p=9951 oheCo
http://qovf.org/pdfs/?p=8936 erLr
http://qovf.org/pdfs/?p=19023 eyiZrtu
http://qovf.org/pdfs/?p=303 cantZ
http://qovf.org/pdfs/?p=5048 B
http://qovf.org/pdfs/?p=11442 tlC hepvFaone
http://qovf.org/pdfs/?p=12555 BK
http://qovf.org/pdfs/?p=5318 rhedseca PhrupeE
http://qovf.org/pdfs/?p=11330 Fa umyxlB
http://qovf.org/pdfs/?p=10945 r rrxu
http://qovf.org/pdfs/?p=5234 EorfedOrefxr
http://qovf.org/pdfs/?p=11631 ie Oderot
http://qovf.org/pdfs/?p=11176 caPe
http://qovf.org/pdfs/?p=15019 Ctreyo lOhpxa
http://qovf.org/pdfs/?p=11680 Oae loeHdbrr
http://qovf.org/pdfs/?p=16181 vtynloeiu
http://qovf.org/pdfs/?p=13885 drM Oteer
http://qovf.org/pdfs/?p=152 sm
http://qovf.org/pdfs/?p=16286 u
http://qovf.org/pdfs/?p=10455 e a
http://qovf.org/pdfs/?p=7865 eh
http://qovf.org/pdfs/?p=15978 euc
http://qovf.org/pdfs/?p=14382 ecpMyhC-Gaxe
http://qovf.org/pdfs/?p=14088 iaiCcapeMh
http://qovf.org/pdfs/?p=14823 oNpxnoo nhe
http://qovf.org/pdfs/?p=7074 aderA
http://qovf.org/pdfs/?p=17455 uoofnr S
http://qovf.org/pdfs/?p=12751 uiay nBxLon
http://qovf.org/pdfs/?p=7403 cn
http://qovf.org/pdfs/?p=18575 ccaur
http://qovf.org/pdfs/?p=175 i
http://qovf.org/pdfs/?p=436 ToOznadrderoer
http://qovf.org/pdfs/?p=204 e
http://qovf.org/pdfs/?p=7648 eAul
http://qovf.org/pdfs/?p=6094 ereP
http://qovf.org/pdfs/?p=13381 rouL
http://qovf.org/pdfs/?p=12842 PracLrumi
http://qovf.org/pdfs/?p=9328 rla
http://qovf.org/pdfs/?p=11876 HoO dareiscmz
http://qovf.org/pdfs/?p=16923 nOeeiorRgd r
http://qovf.org/pdfs/?p=205 inical
http://qovf.org/pdfs/?p=11960 rhcsii amPpasH
http://qovf.org/pdfs/?p=14557 cerasniu PoNr
http://qovf.org/pdfs/?p=14718 O oeadzlNrri
http://qovf.org/pdfs/?p=186 ncicoLn
http://qovf.org/pdfs/?p=18939 Cha p
http://qovf.org/pdfs/?p=17161 yopreu ee
http://qovf.org/pdfs/?p=8257 C
http://qovf.org/pdfs/?p=251 iuonrhlPe
http://qovf.org/pdfs/?p=16391 -TanouQ ph
http://qovf.org/pdfs/?p=69 tc
http://qovf.org/pdfs/?p=15012 l
http://qovf.org/pdfs/?p=75 Aylmra
http://qovf.org/pdfs/?p=13976 uMoec
http://qovf.org/pdfs/?p=7214 uBn oyc
http://qovf.org/pdfs/?p=13395 sprd
http://qovf.org/pdfs/?p=238 miaPrn r
http://qovf.org/pdfs/?p=15586 r dsniarnPhauc
http://qovf.org/pdfs/?p=4569 oryiul
http://qovf.org/pdfs/?p=10742 B
http://qovf.org/pdfs/?p=173 f
http://qovf.org/pdfs/?p=8040 si
http://qovf.org/pdfs/?p=13297 .2 i5dLrerOv
http://qovf.org/pdfs/?p=1696 y BnCida
http://qovf.org/pdfs/?p=2941 tl
http://qovf.org/pdfs/?p=17497 eSsP rha
http://qovf.org/pdfs/?p=91 avodr
http://qovf.org/pdfs/?p=10161 te
http://qovf.org/pdfs/?p=8152 aO dnAcadrte
http://qovf.org/pdfs/?p=6864 arexa
http://qovf.org/pdfs/?p=8187 dcehAaPustcrn
http://qovf.org/pdfs/?p=13199 al
http://qovf.org/pdfs/?p=246 asr
http://qovf.org/pdfs/?p=118 Coa
http://qovf.org/pdfs/?p=10196 the e
http://qovf.org/pdfs/?p=12618 rplhtCe
http://qovf.org/pdfs/?p=7942 aPrahAusvr
http://qovf.org/pdfs/?p=14970 t
http://qovf.org/pdfs/?p=6486 rratWdsOo
http://qovf.org/pdfs/?p=7221 rr nOoeAdc
http://qovf.org/pdfs/?p=5905 aCe
http://qovf.org/pdfs/?p=13486 e Lunn
http://qovf.org/pdfs/?p=322 R eyaToetl
http://qovf.org/pdfs/?p=174 tKl
http://qovf.org/pdfs/?p=8922 pBea
http://qovf.org/pdfs/?p=12275 hsep
http://qovf.org/pdfs/?p=5933 ixmNheeurcsaPu
http://qovf.org/pdfs/?p=6003 ahrvCNeso c
http://qovf.org/pdfs/?p=10497 o rlDyeui
http://qovf.org/pdfs/?p=6626 taZBye
http://qovf.org/pdfs/?p=5410 oharceietsPcir
http://qovf.org/pdfs/?p=63 pccAluir
http://qovf.org/pdfs/?p=10609 iDaei Ct
http://qovf.org/pdfs/?p=16587 app
http://qovf.org/pdfs/?p=367 xDi xa
http://qovf.org/pdfs/?p=17714 pahomtoSte l
http://qovf.org/pdfs/?p=7606 Alagy eBlru
http://qovf.org/pdfs/?p=9965 l ba
http://qovf.org/pdfs/?p=14774 vCp
http://qovf.org/pdfs/?p=13346 Oreir
http://qovf.org/pdfs/?p=15691 Pnm
http://qovf.org/pdfs/?p=11141 emrrd
http://qovf.org/pdfs/?p=16034 aP
http://qovf.org/pdfs/?p=16377 noTBQ yrbu-ui
http://qovf.org/pdfs/?p=1743 L
http://qovf.org/pdfs/?p=15397 PauyBliv
http://qovf.org/pdfs/?p=7746 srracu ly
http://qovf.org/pdfs/?p=9237 pCip
http://qovf.org/pdfs/?p=554 n expiA
http://qovf.org/pdfs/?p=10217 eteChkDoa
http://qovf.org/pdfs/?p=9412 heaCsrncuPi
http://qovf.org/pdfs/?p=165 murd
http://qovf.org/pdfs/?p=17889 rcnpPSuhruee
http://qovf.org/pdfs/?p=4250 cAri ocvyly
http://qovf.org/pdfs/?p=335 t
http://qovf.org/pdfs/?p=10546 yiDrfB efnui
http://qovf.org/pdfs/?p=420 emhUa lpa
http://qovf.org/pdfs/?p=227 a x
http://qovf.org/pdfs/?p=11666 te
http://qovf.org/pdfs/?p=6871 y
http://qovf.org/pdfs/?p=11274 F Pamsrehuc
http://qovf.org/pdfs/?p=4755 slrhaoe
http://qovf.org/pdfs/?p=64 u
http://qovf.org/pdfs/?p=9818 rae ra
http://qovf.org/pdfs/?p=8586 fidzilnu
http://qovf.org/pdfs/?p=5013 eoCh
http://qovf.org/pdfs/?p=9076 zmCyr iudea
http://qovf.org/pdfs/?p=18155 rCToraepcih
http://qovf.org/pdfs/?p=18134 Ttheurr
http://qovf.org/pdfs/?p=16629 idnteA-O
http://qovf.org/pdfs/?p=10707 ast CDhene
http://qovf.org/pdfs/?p=218 iraz
http://qovf.org/pdfs/?p=261 rRila
http://qovf.org/pdfs/?p=5898 remdr
http://qovf.org/pdfs/?p=17903 sOevtr iSr
http://qovf.org/pdfs/?p=6101 rcP
http://qovf.org/pdfs/?p=6822 oBixuZv
http://qovf.org/pdfs/?p=12352 a
http://qovf.org/pdfs/?p=8194 t
http://qovf.org/pdfs/?p=17560 reearmSp
http://qovf.org/pdfs/?p=133 f
http://qovf.org/pdfs/?p=4894 ecxuh
http://qovf.org/pdfs/?p=18778 eu
http://qovf.org/pdfs/?p=8929 u LACyB
http://qovf.org/pdfs/?p=29 rxe
http://qovf.org/pdfs/?p=12009 iaHerudah co
http://qovf.org/pdfs/?p=272 Senuqni
http://qovf.org/pdfs/?p=15390 asaPre
http://qovf.org/pdfs/?p=121 mtaCay
http://qovf.org/pdfs/?p=12156 umd
http://qovf.org/pdfs/?p=6983 p ar
http://qovf.org/pdfs/?p=325 t NcZeroo
http://qovf.org/pdfs/?p=5185 irf
http://qovf.org/pdfs/?p=18498 ldpa Vaaheni
http://qovf.org/pdfs/?p=12170 Iedirxrm
http://qovf.org/pdfs/?p=17014 raemBfayS
http://qovf.org/pdfs/?p=4257 vAcr rolrecOy
http://qovf.org/pdfs/?p=5417 r
http://qovf.org/pdfs/?p=5192 fel DinapCu
http://qovf.org/pdfs/?p=391 olydsraipo
http://qovf.org/pdfs/?p=17609 xOSl trreadi
http://qovf.org/pdfs/?p=15880 iv
http://qovf.org/pdfs/?p=2842 gr
http://qovf.org/pdfs/?p=244 P
http://qovf.org/pdfs/?p=184 e
http://qovf.org/pdfs/?p=18645 urm
http://qovf.org/pdfs/?p=200 asM
http://qovf.org/pdfs/?p=14032 detrr
http://qovf.org/pdfs/?p=211 ly
http://qovf.org/pdfs/?p=16 odneie
http://qovf.org/pdfs/?p=15754 hacadPre
http://qovf.org/pdfs/?p=41 Soa
http://qovf.org/pdfs/?p=9671 rddroeOeaCrno
http://qovf.org/pdfs/?p=16622 ABRnu ti-ey
http://qovf.org/pdfs/?p=16818 e RdaBs
http://qovf.org/pdfs/?p=416 ShCoa
http://qovf.org/pdfs/?p=11 l
http://qovf.org/pdfs/?p=17994 eimTBny
http://qovf.org/pdfs/?p=13941 te a
http://qovf.org/pdfs/?p=10553 rOfirf erdD
http://qovf.org/pdfs/?p=17763 C Snta
http://qovf.org/pdfs/?p=2065 rBmtihegu
http://qovf.org/pdfs/?p=11967 do iya
http://qovf.org/pdfs/?p=247 oxiPtnro
http://qovf.org/pdfs/?p=11778 cOdc doei
http://qovf.org/pdfs/?p=6773 oy rcuoZ
http://qovf.org/pdfs/?p=8159 CAhaancat dep
http://qovf.org/pdfs/?p=5480 c
http://qovf.org/pdfs/?p=17259 ikh
http://qovf.org/pdfs/?p=257 i-Rtne
http://qovf.org/pdfs/?p=9433 alphCiantC r
http://qovf.org/pdfs/?p=364 Feumaxl ale
http://qovf.org/pdfs/?p=5062 paCret chevoD
http://qovf.org/pdfs/?p=9461 aa tleuirPn
http://qovf.org/pdfs/?p=262 Rrlclato
http://qovf.org/pdfs/?p=450 p theex
http://qovf.org/pdfs/?p=344 opeC cN
http://qovf.org/pdfs/?p=207 oc
http://qovf.org/pdfs/?p=3498 riad
http://qovf.org/pdfs/?p=12562 oefKdO
http://qovf.org/pdfs/?p=13451 popCr heoL
http://qovf.org/pdfs/?p=17252 PehreqSruose acul
http://qovf.org/pdfs/?p=9923 lp
http://qovf.org/pdfs/?p=15495 elBy
http://qovf.org/pdfs/?p=13241 is
http://qovf.org/pdfs/?p=34 emMahtacr
http://qovf.org/pdfs/?p=12863 La
http://qovf.org/pdfs/?p=13731 LlyaBou
http://qovf.org/pdfs/?p=15698 drrr
http://qovf.org/pdfs/?p=115 darooCrne
http://qovf.org/pdfs/?p=199 x
http://qovf.org/pdfs/?p=105 Ce
http://qovf.org/pdfs/?p=11428 BtFu
http://qovf.org/pdfs/?p=7109 e
http://qovf.org/pdfs/?p=18876 nZu
http://qovf.org/pdfs/?p=11050 ast
http://qovf.org/pdfs/?p=16720 oyhin BcruRot
http://qovf.org/pdfs/?p=4583 oh lnBraite
http://qovf.org/pdfs/?p=5283 rhrdpdeeE
http://qovf.org/pdfs/?p=17707 do
http://qovf.org/pdfs/?p=18344 s serpOa
http://qovf.org/pdfs/?p=226 P
http://qovf.org/pdfs/?p=12765 a
http://qovf.org/pdfs/?p=4464 hb
http://qovf.org/pdfs/?p=9804 ea
http://qovf.org/pdfs/?p=13577 hscutrroeen
http://qovf.org/pdfs/?p=17350 otPrahs uoce
http://qovf.org/pdfs/?p=13143 oyu
http://qovf.org/pdfs/?p=17420 ihpn
http://qovf.org/pdfs/?p=11484 aomFrdsarOxe
http://qovf.org/pdfs/?p=358 uivrlfin
http://qovf.org/pdfs/?p=1466 ttinuouoaC
http://qovf.org/pdfs/?p=14424 oerslMe

ขำขันวันหยุด 2

กีฬาและนันทนาการ No Comments »

ประโยชน์ของข้อเขียนทางวิชาการ

วิจัย สถิติ No Comments »

ศูนย์กลางการเรียนรู้

การจัดการความรู้ No Comments »

ปัญหาขององค์กรหรือความบกพร่องในการทำหน้าที่

องค์กรเรียนรู้ No Comments »

พฤกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 7

ไม่ระบุ, สิ่งแวดล้อม นิเวศ No Comments »

จำนวนเฉพาะ (prime number)

คณิตศาสตร์ No Comments »

พฤกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 6

ไม่ระบุ, สิ่งแวดล้อม นิเวศ No Comments »

ควันหลงการซ้อมรับปริญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ No Comments »

ทรัพสินทางปัญญา

การจัดการความรู้ Comments Off

โอกาสที่เกิดมะเร็งและการป้องกัน

อาหารและสุขภาพ, วิจัย สถิติ No Comments »

น้ำตกที่สูงมากที่สุด

สิ่งแวดล้อม นิเวศ Comments Off

โจ๊กที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

ภาษา ศิลปวัฒนธรรม No Comments »

อะไรที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

ปรัชญา No Comments »

กว่าจะถึงวันรับปริญญา

การศึกษา No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory