เรื่องของนก

ชีววิทยา No Comments »

/km/bird_list.jpg

เมื่อคิดถึงนกก็คิดถึงการบินของนก นกทั้งหมดมีปีก นกเกือบทั้งหมดบินได้ ขณะที่นกเหล่านี้บินปีกของมันผลักปะทะกับอากาศ โดยมีขนนกยาวที่ปกคลุมปีกไว้ ซึ่งนกต้องการขนยาวนี้ไว้ช่วยในการบิน  นกที่บินน้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับขนาด ร่างกายส่วนมากเป็นขน และมีกระดูกที่เบา และมีนกหลายชนิดที่มีกระดูกกลวง นกที่บินได้นั้นต้องแข็งแรงด้วย  โดยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อขยับปีกบิน กระดูกกับขนของมันสามารถที่จะโค้งลู่ลมได้ในอากาศ ร่างกายของนกจึงออกแบบมาเพื่อการบินเป็นการเฉพาะ

นกทุกตัวเริ่มชีวิตจากไข่ โดยแม่นกวางไขในรัง นกแต่ละชนิดมีชนิดของรังเฉพาะตัว นก resstart ใช้เปลือกไม้ หญ้า และกระดาษมาทำเป็นรัง  นก Robin ใช้เศษกิ่งไม้และโคลนมาทำรัง  เป็ดมีรังในพงหญ้า  นกเกือบทั้งหมดนั่งบนไข่ตัวเอง ทำให้ไข่ได้รับความอบอุ่น  นกทารกจะโตอยู่ภายในไข่ที่อบอุ่นนั้น ภายในไข่มีอาหารและอากาศสำหรับนกทารก นกจะโตอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็จะพร้อมที่จะฟักออกจากไข่  นกทารกใช้จงอยปากเคาะเจาะเปลือกออกมาเป็นรูเล็กๆ แล้วหยุดพัก แล้วนกทารกจะเริ่มพยายามเจาะออกมาอีก ใช้ความพยายามอยู่หลายชั่วโมง เจาะผลัก แล้วหยุดพัก สุดท้ายสามารถผลักออกมาได้  นกทารกที่เริ่มออกมาจากไข่จะยังคงเปียกชื้น และเหนื่อยอ่อนแม่ของมันจะเอาเปลือกออกไป

นกทารกแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่นเมื่อนก bluebirds ฝักเป็นตัวแล้วจะยังไม่มีขนขึ้นมาเลย และไม่สามารถที่จะเปิดตาได้ ขาและปีกมีขนาดเล็กมาก  นกตัวเล็กๆจะอ่อนแอเกินไปที่จะยืนได้ นกทารกจะรออาหารจากพ่อแม่ที่จะนำมาป้อนให้  ลูกเป็ดที่อายุ 1 วันสามารถที่จะยืนได้ สามารถเปิดตาได้ และมีขนที่ปุกปุยแล้ว โดยแม่ของเป็ดจะช่วยลูกในการหาอาหาร  แม้อายุเพียงวันเดียวลูกเป็ดก็สามารถว่ายน้ำได้แล้วโดยปราศจากการช่วยเหลือใดๆ

เมื่ออายุผ่านไปสองสัปดาห์ลูกเจ้า bluebirds จะโตขึ้นมาก มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม สามารถมองเห็นพ่อแม่ของมัน ลูกนกจะเปิดปากกว้างเมื่อแม่นกนำอาหารมาป้อนให้ พ่อแม่นกจะไม่ว่างยุ่งอยู่กับการหาอาหารมาให้ลูกน้อยสำหรับนกแต่ละตัวถึง 50 ครั้งต่อวัน  สำหรับลูกเป็ดก็ยังคงติดตามแม่ของมันไป และหาอาหารด้วยตัวเองได้  สำหรับนกที่ยังอ่อนวัยกินอาหารและกินต่อไป เติบใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะบิน

นกจะเริ่มบินเมื่อขนนกขยายออกที่ปีกและหาง ในครั้งแรกนกที่เริ่มบินไม่สามารถบินได้ไกล พ่อแม่ยังคงหาอาหารมาป้อนให้  สำหรับลูกห่านที่เยาว์วัยจะขยับปีก ออกกำลังทำให้แข็งแรงพอที่จะเริ่มบินทั้งหมดโดยตัวเอง ไม่มีนกใดที่จำเป็นต้องมีบทเรียนสำหรับการฝึกบิน โดยที่นกที่โตแล้วเกือบทั้งหมดสามารถบินได้ดี เพียงสองสามสัปดาห์หลังจากฝักออกจากไข่ แล้วจากนั้นก็ไม่ต้องการพ่อแม่อีกต่อไป

/km/thai_bird_books.jpg

วิกฤติกับวิทยาศาสตร์ศึกษา1

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

เรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ชีววิทยา No Comments »

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกไม้พันธุ์ไม้ No Comments »

ธรรมชาติสัตว์เลี้อยคลาน

ชีววิทยา No Comments »

ปกิณกะ

ไม่ระบุ No Comments »

ความคาดหวังบางประการต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ No Comments »

ความถี่ของเสียงตามโน้ตดนตรี

ฟิสิกส์ 1 Comment »

ดอกไม้มาฝาก

ดอกไม้พันธุ์ไม้ 4 Comments »

เรื่องของผู้เปรื่องปราชญ์

เทคโนโลยี No Comments »

ข้อแนะนำในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน No Comments »

การควบคุมความโกรธของเด็ก

การจัดการความรู้ No Comments »

ครูกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 Comment »

องค์กรแนวทางปรับปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด

การจัดการความรู้ No Comments »

ผลของดอปเปลอร์คืออะไร

ฟิสิกส์ No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory