ชื่อ quark ได้มาอย่างไร

ฟิสิกส์ No Comments »

ควาร์ก (quark) ที่รู้จักก็เป็นชื่ออนุภาคเชิงคณิตศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้เป็นหน่วยมูลฐานของสาร ให้ชื่อโดย Murray Gell-Mann (b. 1929) เป็นนักทฤษฎีฟิสิกส์ชาวอเมริกัน และได้รับรางวัลโนเบล  ตอนเริ่มแรกเป็นชื่ออื่นที่ Gell-Mann คิดขึ้นเล่นๆ ไปพลางๆ มีเสียงคล้ายกับวา “kwork   ต่อมาโดยบังเอิญเขาได้อ่านบรรทัดข้อความ “Three quarks for Master Marks” ในหนังสือชื่อ Finnegan’s Wake ที่เขียนโดย James Joyce  จากนั้นชื่อที่เรียกไปพลางๆ กลายเป็น quark 

 

  /km/12722.jpg

ที่ทราบกันมี quark อยู่ 6 แบบที่ตามความโน้มเอียงที่จะเป็น (up, down, strange, charm, bottom, และ top)  แต่ละแนวโน้มเอียงที่จะเป็น มี 3 ชนิดหรือ สี (colors: red, blue, และ green) รวมแล้วก็มี 18 แบบ โดย 3 quark รวมกันเป็นโปรตอนตัวหนึ่ง (มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย) หรือเป็นกลาง (ประจุไฟฟ้าเป็น0)  2 quark (quark ตัวหนึ่งและ anti quark ตัวหนึ่ง) จากอนุภาคเมซอน (meson) ตัวหนึ่ง  เหมือนเช่นอนุภาคที่รู้จักแล้วทั้งหมด  quark หนึงๆมี anti matter ที่ตรงข้ามกัน  ตามที่เรียกกันว่า antiquark (ที่มีมวลเท่ากันแต่ประจุตรงข้ามกัน)

/km/figure4.jpg

 

 

ความรู้ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและจิตวิทยา

การศึกษา No Comments »

ความคิดที่จะช่วยให้คนศรัธาต่อประชาธิปไตย

กฎหมาย การเมือง No Comments »

ขำขันวันหยุด

กีฬาและนันทนาการ No Comments »

constructivist คนแรก

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

พลังขับเคลื่อนองค์กร

องค์กรเรียนรู้, การจัดการความรู้ No Comments »

ซิลิกอนชิปคืออะไร

ไม่ระบุ No Comments »

เลือดไหลนานเท่าไรจึงเสียชีวิต

อาหารและสุขภาพ No Comments »

ถ่านแอคติเวทใช้ทำอะไร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

ทักษะการทดลอง

ไม่ระบุ, วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

อัลกอริธึมคืออะไร

ไอที No Comments »

รู้จักไลเคน

ไม่ระบุ No Comments »

แผนที่ความรู้และคลังความรู้

การจัดการความรู้ No Comments »

แว็บหนึ่งที่เมืองตรัง

ท่องเที่ยว เดินทาง No Comments »

นครศรีธรรมราช: เส้นทางเมืองท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว เดินทาง No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory