กฏของฮอปเปอร์ (hopper’s rule) บอกว่าการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าประมาณ 30 เซ็นติเมตรในเวลา 1 นาโนวินาที (หนึ่งในพันล้านของวินาที) หรือหนึ่งฟุตต่อหนึ่งนาโนวินาทีนี่หนึ่งในกฏหลายอย่างที่ประมวลมาใช้เพื่อความสะดวกให้นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังได้พิจารณาให้เป็นข้อจำกัดมูลฐานของความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปได้ สัญญาณในวงจรไฟฟ้าไม่อาจเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านี้อีกแล้ว นั่นคือ 30 เซ็นติเมตรต่อนาโนวินาที หรือ ประมาณเท่ากับความเร็วแสง 300000 กม.ต่อวินาที

/km/pto.jpg