เมื่อเข้ามาในเพจซ์แหล่งเรียนรู้ของช่าวนครแล้วในหน้าแรก ทางด้านบนซ้ายจะมีช่องให้ใส่คำค้นหรือเทอมค้น (keyword and term) ซึ่งเขียนว่า search จากนั้นให้ใส่คำหรือวลี หรือเทอมที่ต้องการจะค้นในช่องแล้วกดที่ปุ่ม searchด้านล่าง จากอัลกอริทึมของโปรแกรมจะได้คำตอบอย่างรวดเร็วมาก  เป็นรายการที่มีผู้โพสซ์ เรื่องราวหรือความรู้เกี่ยวกับคำที่ค้นแล้วจะเรียงรายการให้ผู้ใช้ทราบแล้วคลิกเข้าไปอ่านได้ทันที 

เมื่อเลือกเข้าไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผู้โพสซ์เข้ามาแล้ว ถ้าเป็นข้อความที่ยาว หรือเรื่องยาวมาก อาจทำการค้นซ้ำจากเมนูของเบล้าเซอร์ไออี (internet explorer) อีกครั้งโดยใส่คำค้นที่ต้องการ แล้วจะได้ตำแหน่งของคำค้นนั้นทันที

โดยไปที่เมนู edit ไปที่แท็ปหรือเมนูย่อย Find(on this page) แล้วใส่คำค้น

ที่ find what