โครงการสาธิตวิชาการครั้งที่ 2 ในงาน Educa 2007  วันที่ 25-28 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคาร 103 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
www.bangkok-educa.com