โดยใส่คำ วลี หรือส่วนของประโยคที่ต้องการค้นหาในช่องใส่คำค้นทางซ้ายมือ แล้วตกลงโดยการกดที่ search หากพบสิ่งที่ต้องการค้นก็จะเรียงรายการซื่อบล็อกหรือบล็อกที่มี คำ หรือข้อความที่ค้นนั้น ในรายการที่พบและแสดงให้เห็นนั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดทั้งหมด และไม่มีการแสดงภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบอยู่ในบล็อก หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกที่ชื่อบล็อกที่ต้องการก็จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด