การเขียนเว็บดาต้าเบสด้วย PHP & MySQL - Enroll Me

Wednesday May 14, 2008 - 09:43
Next Topic: บทนำ Alt+.  

Browse Courses

Categories


Course Info: All Courses

ร่างกายของเรา

 - Enter Course

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยระบบต่าง ซึ่งเราต้องดูแลร่างกายของเราอย่างได้เจ็บไข้และเราควรหาวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง

Instructor: อำภา ภา คงกะพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicวิทยาศสาตร์

 - Enter Course

วิชาวิทยาสตร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้เป็นวิชาที่ว่าด้วย อาหารและการดำรงชีวิต ระบบต่างๆ ในร่างกาย และการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Instructor: นางสาววิภานี หลิน ศรีสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicอาหาร

 - Enter Course

อาหาร คือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

Instructor: จิรภา จี้ มะลิเผือก - Contact Course Instructor
Access: Protectedคลายร้อนด้วยผักและผลไม้

 - Enter Course

คลายร้อนด้วยผักและผลไม้ ช่วงฤดูร้อน ร่างกายของคนเราต้องสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ นอกจากการดื่มน้ำเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแล้ว การเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการลดระดับความร้อนของร่างกายเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นและยังให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายอีกด้วย

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Protected

Go to Top

Content Navigation


Related Topics

None Found.

Users Online

None Found.
Guests are not listed

Glossary

N/A

Search


Match:Polls


Forum Posts
Translate to: English | Thai

Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2006 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.