ดับเบิลคลิกบนวีดีโอเพื่อขยายเต็มหน้าจอ
วิดีโอการบรรยายวิสัยทัศน์ e-Learning โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เวลา : 39 นาที 21 วินาที